Novinky

okt 1, 2018

Pozvánka na rodičovské združenie


 

Vážený rodičia, vedenie Školského internátu Považská 7, Košice  a skupinová vychovávateľka  Vás týmto pozýva  na

                                                           

   rodičovské združenie,

 

ktoré sa uskutoční  dňa  5.10.2018 o  13:00  hodv študovni  na poschodí výchovnej skupiny.  

 

Program: 

1. Informácie o výchovno – vzdelávacích podmienkach.

2. Doplňujúce voľby zástupcov rodičov žiačok do Rady školského zariadenia –             

    opakované voľba  od  11.00  hod. – do 14.00 hod. v salóniku na prízemí.   

 

 

 Vážený rodičia, vedenie Školského internátu Považská 7, Košice  a skupinová vychovávateľka  Vás týmto pozýva  na

                                                           

  rodičovské združenie,

 

 ktoré sa uskutoční  dňa  5.10.2018 o  13:00  hod.  v študovni  na poschodí výchovnej skupiny.  

 

Program: 

1. Informácie o výchovno – vzdelávacích podmienkach.

2. Doplňujúce voľby zástupcov rodičov žiačok do Rady školského zariadenia –             

    opakované voľba  od  11.00  hod. – do 14.00 hod. v salóniku na prízemí.