Novinky

mar 6, 2019

2% z dane


Milí rodičia a priatelia nášho školského zariadenia,

 

aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov.

Využitie týchto prostriedkov  je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti žiačok v ŠI.

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie – môžu poukázať 2% v časti DP Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO.

Zamestnanci, ktorí požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu vyplnia Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo na stiahnutie tu ............), ku ktorému priložia Potvrdenie o zaplatení dane (vydá zamestnávateľ).

Tlačivá môžete odovzdať na príslušnom Daňovom úrade, alebo ho môžete doručiť do školského internátu,  ktorý zabezpečí odovzdanie na DÚ.

 

Zároveň týmto ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.

Milí rodičia a priatelia nášho školského zariadenia,

 

aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov.

Využitie týchto prostriedkov  je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti žiačok v ŠI.

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie – môžu poukázať 2% v časti DP Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO.

Zamestnanci, ktorí požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu vyplnia Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo na stiahnutie tu ............), ku ktorému priložia Potvrdenie o zaplatení dane (vydá zamestnávateľ).

Tlačivá môžete odovzdať na príslušnom Daňovom úrade, alebo ho môžete doručiť do školského internátu,  ktorý zabezpečí odovzdanie na DÚ.

 

Zároveň týmto ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.