Novinky

máj 3, 2019

Deň zdravia


Dňa 9.5.2019 si aj my na našom internáte pripomenieme Svetový deň zdravia zorganizovaním zábavného popoludnia pre žiačky nášho internátu.

Takýmto spôsobom chceme upriamiť pozornosť na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť.

 

Deň zdravia si pripomenieme dňa 9.5.2019 od 17:00 hod. v areáli školského internátu prostredníctvom rôznych zábavno-športových aktivít.