Novinky

máj 10, 2019

Deň mlieka


Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Ochutnávkou mliečnych výrobkov chceme poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať žiačky k tomu, aby mlieko a mliečne výrobky zaradili do svojho jedálnička.

Deň mlieka - Ochutnávka mlieka a mliečnych výrobkov

Kde: Jedáleň ŠI

Kedy: 15.5.2019

Od 18:00 - 19:00 hod.