Novinky

sep 25, 2019

Svetový deň mlieka v školách


Dňa 25. septembra si pripomíname SD mlieka v školách.  Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách a školských zariadeniach. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúcu mládež.  

 

Svetový deň mlieka v školách