Novinky

mar 13, 2020

Dôležitý oznam !!!


Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ktorý prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby zabezpečí na karanténu priestory.

 

V súvislosti s týmto rozhodnutím školský internát bude zatvorený  až do 29. 03. 2020

V tomto období nebude umožnený vstup žiačkam, ich zákonným zástupcom ani cudzím osobám do priestorov školského internátu. Ide o preventívne opatrenie s cieľom ochrániť verejné zdravie.

 

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ktorý prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby zabezpečí na karanténu priestory.

 

V súvislosti s týmto rozhodnutím školský internát bude zatvorený  až do 29. 03. 2020. 

V tomto období nebude umožnený vstup žiačkam, ich zákonným zástupcom ani cudzím osobám do priestorov školského internátu. Ide o preventívne opatrenie s cieľom ochrániť verejné zdravie.