Novinky

mar 25, 2020

AKTUÁLNE - Dôležitý oznam !!!!!!!!!


Na základe pokynu predsedu KSK č. 11/2020 má Školský internát Považská 7, Košice vypratať a dezinfikovať ubytovacie priestory vo verejnom záujme. V zmysle nariadenia Hlavného hygienika, ako aj RÚVZ  vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku nie je možný vstup do internátov ani do škôl. Z tohto dôvodu dnes začali skupinové vychovávateľky, ktoré žiačky poznajú, spolu s pomocnými vychovávateľkami baliť všetky osobné veci ubytovaných žiačok do samostatných vriec, ktoré budú bezpečne uložené v uzamykateľných miestnostiach.

 

V prípade, že si chcú rodičia vyzdvihnúť všetky veci svojich detí bude im to umožnené následovne: 

 

- pre žiačky 1. ročníka vo štvrtok (26.3.2020)

- pre žiačky 2. ročníka v piatok (27.3.2020)  

- pre žiačky 3.ročníka v pondelok (30.3.2020)

- pre žiačky 4. ročníka v utorok (31.3.2020)

 

v čase od 9:00 do 16:00 hodiny výlučne na základe písomnej žiadosti rodičov (SMS-kou skupinovej vychovávateľke alebo mailom na sipovke@sipovke.sk) s uvedením mena žiačky, čísla izby, a približného času prevzatia vecí vo vyhradenom časovom intervale.

Mimo tohto intervalu sa veci nebudú vydávať.

Rodičia ani žiačky nebudú vpustení do budovy. Veci bude možné prevziať pri vstupných dverách do internátu s dodržaním bezpečnostných a hygienických opatrení (rúško a rukavice, meranie teploty pri vstupe do budovy). V tomto čase je dôležité vyhýbať sa koncentrovanému zhromažďovaniu a pristupovať k vchodovým dverám po jednom s dvojmetrovym odstupom. Vzhľadom na to, že mnohé veci nemohli byť presne identifikované, komu patria, sú niektoré veci uložené ako spoločné pre izbu. Veci sú uložené bezpečne a pokiaľ neexistuje vážny dôvod na potrebu mať tieto veci doma, bolo by vhodné ich nechať v bezpečne uzamknutých miestnostiach s ohľadom na zdravie a bezpečnosť vychovávateľov a zamestnancov ŠI, a nevystavovať ich mnohými návštevami riziku nakazenia.

 

Ďakujeme za vašu dôveru, pochopenie a dôrazne Vás žiadame o rešpektovanie uvedených pokynov a o zodpovedný prístup v tejto pre nás všetkých tak zložitej a neľahkej  situácii.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Lukáčová

e-mail: sipovke@sipovke.sk

tel. č.: 0907 997 429

  

Ing. Dana Rošková riaditeľka

Školský internát Považská 7, Košice

 

Na základe pokynu predsedu KSK č. 11/2020 má Školský internát Považská 7, Košice vypratať a dezinfikovať ubytovacie priestory vo verejnom zaujme. V zmysle nariadenia Hlavného hygienika, ako aj RÚVZ  vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku nie je možný vstup do internátov ani do škôl. Z tohto dôvodu dnes začali skupinové vychovávateľky, ktoré žiačky poznajú, spolu s pomocnými vychovávateľkami baliť všetky osobné veci ubytovaných žiačok do samostatných vriec, ktoré budú bezpečne uložené v uzamykateľných miestnostiach.

 

V prípade, že si chcú rodičia vyzdvihnúť všetky veci svojich detí bude im to umožnené následovne: 

 

- pre žiačky 1. ročníka vo štvrtok (26.3.2020)

- pre žiačky 2. ročníka v piatok (27.3.2020)  

- pre žiačky 3.ročníka v pondelok (30.3.2020)

- pre žiačky 4. ročníka v utorok (31.3.2020)

 

v čase od 9:00 do 16:00 hodiny výlučne na základe písomnej žiadosti rodičov (SMS-kou skupinovej vychovávateľke alebo mailom na sipovke@sipovke.sk) s uvedením mena žiačky, čísla izby, a približného času prevzatia vecí vo vyhradenom časovom intervale.

Mino tohto intervalu sa veci nebudú vydávať.

Rodičia ani žiačky nebudú vpustení do budovy. Veci bude možné prevziať pri vstupných dverách do internátu s dodržaním bezpečnostných a hygienických opatrení (rúško a rukavice, meranie teploty pri vstupe do budovy). V tomto čase je dôležité vyhýbať sa koncentrovanému zhromažďovaniu a pristupovať k vchodovým dverám po jednom s dvojmetrovym odstupom. Vzhľadom na to, že mnohé veci nemohli byť presne identifikované, komu patria, sú niektoré veci uložené ako spoločné pre izbu. Veci sú uložené bezpečne a pokiaľ neexistuje vážny dôvod na potrebu mať tieto veci doma, bolo by vhodné ich nechať v bezpečne uzamknutých miestnostiach s ohľadom na zdravie a bezpečnosť vychovávateľov a zamestnancov ŠI, a nevystavovať ich mnohými návštevami riziku nakazenia.

 

Ďakujeme za vašu dôveru, pochopenie a dôrazne Vás žiadame o rešpektovanie uvedených pokynov a o zodpovedný prístup v tejto pre nás všetkých tak zložitej a neľahkej  situácii.

  

Ing. Dana Rošková riaditeľka

Školský internát Považská 7, Košice