Novinky

máj 20, 2020

Oznam


Žiadame žiačky, ktoré si do dnešného dňa nevyzdvihli svoje osobné veci, aby tak učinili najneskôr do konca mája 2020.

Veci je možné si vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00. 

Termín vyzdvihnutia je potrebné ohlásiť mailom a to najneskôr 1 deň vopred.

 

Žiadame žiačky, ktoré si do dnešného dňa nevyzdvihli svoje osobné veci, aby tak učinili naneskôr do konca mája 2020.

Veci je možné si vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00. 

Termín vyzdvihnutia je potrebné ohlásiť mailom a to najneskôr 1 deň voprad.