Novinky

máj 29, 2020

ŽIadosti do ŠI na školský rok 2020/2021


Žiadosti do ŠI na školský rok 2020/2020

 

Žiačky, ktoré nastupujú do 1. ročníkov stredných škôl

 zasielajú Prihlášky o prijatie do ŠI spolu so Zápisným lístkom (potvrdeným strednou školou) až po ich prijatí na strednú školu.

 

Uvedené dokumenty zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu sipovke@sipovke.sk

(originál žiadosti ODOVZDAJú prijaté žiačky až pri nástupe do ŠI v  septembri)

Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu nájdete na UVEDENOM LINKU

https://www.sipovke.sk/index.php?page=ziadost-o-prijatie-do-si

 

 

INFORMÁCIE  VÁM PODÁME V PRACOVNEJ DOBE OD 08:00 DO 13:00 UTOROK A PIATOK NA TEL. ČÍSLE 055/644 14 05