Novinky

jún 18, 2020

Oznam pre žiačky SZŠ Moyzesova 17, KE


Žiačky SZŠ Moyzesova 17, Košice si môžu prísť do ŠI vyzdvihnúť učebnice v deň, ktorý im určila škola:

 

Pondelok 22. 06. 2020  od 8:00 do 10:00  - III.ZL

                                  od 10:00 do 12:30   -  III. FL

 

Utorok 23. 06. 2020     od 8:00 do 10:00   -  III. AV/OO

                                  od 10:00 do 12:30 - III. ZuA

 

Streda 24. 06. 2020     od 8:00 do 10:00   -  II. AV/ZuA

                                  od 10:00 do 12:30 - II. FL

                                  od 12:30 do 13:30 - II. OO

 

Štvrtok 25. 06. 2020    od 8:00 do 13:00   -  II. ZL

                                             od 10:00 do 12:30 - I. ZuA

                                   od 12:00 do 13:00 - I. OO

 

Piatok 26. 06. 2020      od 8:00 do 10:00   -  I. ZLa

                                  od 10:00 do 12:30 - I. ZLb

 

Pondelok 29. 06. 2020  od 8:00 do 10:00  -  I. FL

                                  od 10:00 do 12:00 - I. AV

 

Pri vstupe do ŠI je potrebné mať rúško 

Žiačky SZŠ Moyzesova 17, Košice si môžu prísť do ŠI vyzdvihnúť učebnice v deň, ktorý im určila škola:

 

Pondelok 22. 06. 2020  od 8:00 do 10:00  - III.ZL

                                  od 10:00 do 12:30   -  III. FL

Utorok 23. 06. 2020     od 8:00 do 10:00   -  III. AV/OO

                                  od 10:00do 12:30 - III. ZuA

Streda 24. 06. 2020     od 8:00 do 10:00   -  II. AV/ZuA

                                  od 10:00 do 12:30 - II. FL

                                  od 12:30 do 13:30 - II. OO

Štvrtok 25. 06. 2020    od 8:00 do 13:00   -  II. ZL

                                  od 10:00 do 12:30 - I. ZuA

                                  od 12:00 do 13:00 - I. OO

Piatok 26. 06. 2020      od 8:00 do 10:00   -  I. ZLa

                                  od 10:00 do 12:30 - I. ZLb

Pondelok 29. 06. 2020  od 8:00 do 10:00  -  I. FL

                                  od 10:00 do 12:00 - I. AV

 

Pri vstupe do ŠI je potrebné mať rúško