Novinky

júl 1, 2020

HURÁ NA PRÁZDNINY


Milé žiačky

 

Máme za sebou atypický školský rok. Mimoriadna situácia spôsobila zmenu vo výchovno-vzdelávacej činnosti od marca 2020 a prerušenie organizácie všetkých plánovaných aktivít. Život na školskom internáte a váš spoločenský život sa preniesol do domáceho prostredia. Bol to pre všetkých nečakaný stav, ale všetko sme to zvládli. Teraz máte pred sebou dva mesiace prázdnin, oddychu a krásnych letných chvíľ.

 

Príjemné prežitie prázdnin
v kruhu svojich najbližších a priateľov
praje
Ing. Dana Rošková
riaditeľka
a kolektív zamestnancov ŠI