Novinky

okt 14, 2020

Oznam o vysporiadaní platieb


Z poplatku za ubytovanie za mesiac október 2020, ktorý už školský internát vyzbieral, je vyčíslená alikvotná čiastka od 1.10. 2020 – 11.10.2020 v sume 9,23 Eur.  Aliktvotná časť poplatku za ubytovanie od 12.10.2020 do 31. 10. 2020 v sume 16,77 Eur bude započítaná v 1.platbe za príslušný mesiac, kedy bude obnovená prevádzka školského internátu a žiačka nastúpi do internátu. 

 

Preplatok za stavu za mesiac október 2020 (od 12. 10. 2020 do 31. 10. 2020) a za mesiac november, ktorý už rodičia uhradili bude započítaný v 1.platbe za príslušný mesiac, kedy bude obnovená prevádzka školského internátu a žiačka nastúpi do internátu. 

 

poplatku za ubytovanie za mesiac október 2020, ktorý už školský internát vyzbieral, je vyčíslená alikvotná čiastka od 1.10. 2020 – 11.10.2020 v sume 9,23 Eur.  Aliktvotná časť poplatku za ubytovanie od 12.10.2020 do 31. 10. 2020 v sume 16,77 Eur bude započítaná v 1.platbe za príslušný mesiac, kedy bude obnovená prevádzka školského internátu a žiačka nastúpi do internátu. 

 

Preplatok za stavu za mesiac október 2020 (od 12. 10. 2020 do 31. 10. 2020) a za mesiac november, ktorý už rodičia uhradili bude započítaný v 1.platbe za príslušný mesiac, kedy bude obnovená prevádzka školského internátu a žiačka nastúpi do internátu.