Novinky

dec 23, 2020

Milé žiačky, vážení rodičia


Príjemné prežitie vianočných sviatkov,

šťastný nový rok, veľa zdravia, šťastia,

pracovných a osobných úspechov 

Vám praje

Ing. Dana Rošková, riadieľka ŠI

a kolektív zamestnancov ŠI Považská 7, Košice