Novinky

mar 23, 2021

OZNAM


Vážení rodičia, milé žiačky,

chceme Vám dať do pozornosti, že žiačky, ktoré boli ubytované v ŠI už v šk. roku 2020/2021 môžu zasielať Žiadosti o prijatie do ŠI elektronicky na e-mailovú adresu sipovke@sipovke.sk a to do 15. 04. 2021 

(originál žiadosti odovzdajú prijaté žiačky až pri nástupe do ŠI v  septembri)

Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu nájdete na tomto linku

https://www.sipovke.sk/index.php?page=ziadost-o-prijatie-do-si

Zároveň prosíme zákonných zástupcov, aby v žiadosti uvádzali aj svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo, prostredníctvom ktorých budeme môcť s Vami komunikovať.

Žiačky, ktoré nastupujú do 1. ročníkov stredných škôl zasielajú Prihlášky o prijatie do ŠI spolu so Zápisným lístkom (potvrdeným strednou školou) až po ich prijatí na strednú školu.

 

I

Vážení rodičia, milé žiačky,

chceme Vám dať do pozornosti, že žiačky, ktoré boli ubytované v ŠI už v šk. roku 2020/2021 môžu zasielať Žiadosti o prijatie do ŠI elektronicky na e-mailovú adresu sipovke@sipovke.sk a to do 15. 04. 2021 

(originál žiadosti odovzdajú prijaté žiačky až pri nástupe do ŠI v  septembri)

Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu nájdete na tomto linku

https://www.sipovke.sk/index.php?page=ziadost-o-prijatie-do-si

Zároveň prosíme zákonných zástupcov, aby v žiadosti uvádzali aj svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo, prostredníctvom ktorých budeme môcť s Vami komunikovať.

Žiačky, ktoré nastupujú do 1. ročníkov stredných škôl zasielajú Prihlášky o prijatie do ŠI spolu so Zápisným lístkom (potvrdeným strednou školou) až po ich prijatí na strednú školu.