Novinky

apr 30, 2021

Upozornenie


Dokument Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021 bol aktualizovaný v piatok 30.4.2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200/2021 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57.

Ide o dokumenty, ktoré pri nástupe do ŠI a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca žiačky alebo plnoletá žiačka: 

-  Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

-  Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

Dokument Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021 bol aktualizovaný v piatok 30.4.2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200/2021 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57.

Ide o dokumenty, ktoré pri nástupe do ŠI a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca žiačky alebo plnoletá žiačka: 

-  Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

-  Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)