Novinky

máj 25, 2021

Info pre budúce prváčky, ktoré budú potrebovať internát


Žiačky, ktoré nastupujú do 1. ročníkov stredných škôl

 zasielajú Žiadosť o prijatie do ŠI spolu so Zápisným lístkom (potvrdeným strednou školou) až po ich prijatí na strednú školu. Zápisný lístok vydáva výlučne Stredná škola.

uvedené dokumenty (Žiadosť a Zápisný lístok) zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu sipovke@sipovke.sk

(originál žiadosti a Zápisného lístka ODOVZDAJú prijaté žiačky až pri nástupe do ŠI v  septembri)

Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu nájdete na UVEDENOM LINKU

https://www.sipovke.sk/index.php?page=ziadost-o-prijatie-do-si

 

INFORMÁCIE  VÁM PODÁME V PRACOVNEJ DOBE

OD 08:00 DO 15:00 PONDELOK AŽ PIATOK

NA TEL. ČÍSLE 055/644 14 05