Novinky

máj 7, 2021

Informácie k nástupu do ŠI


Informácie pre žiačky 1. až 3. ročníka stredných škôl, ktorým začína prezenčná výučba v škole 10. 05. 2021 a nastupujú do ŠI prvýkrát.

Nástup je možný 09. 05. 2021 (nedeľa) v čase od 16:00 do 20:00 hod.

Stravovanie nastupujúcich žiačok v školskej jedálni začne od 10. 05. 2021 (pondelok) obedom (žiačky sa nahlásia na stravu pri nástupe u vychovávateľky).
 

Žiačky 1. a 2. ročníka SZŠ Kukučínova 40 (prichádzajú z ŠI Jedlíková) nastupujú dňa 10. 05. 2021 (pondelok) od 16:00 do 20:00 hod. Stravovanie začínajú od 11. 05. 2021 (utorok) obedom (žiačky sa nahlásia na stravu pri nástupe u vychovávateľky). Zákonný zástupca žiačky zašle obratom najneskôr do nedele 10. 05. 2021 žiadosť o prijatie do ŠI na školský rok 2020/2021 (žiadosť na stiahnutie tu ......)

Všetky nastupujúce žiačky žiadame, aby mali ku dňu nástupu uhradený poplatok za ubytovanie za mesiac máj vo výške 26,- Eur (doniesť doklad o platbe). Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na číslo účtu SK69 8180 0000 0070 0018 5908, variabilný symbol 05/21, do poznámky uviesť meno a priezvisko žiačky.

Poplatok za stravu bude riešený poštovou poukážkou, ktorú žiačky obdržia po nástupe do ŠI.

 

Pri nástupe žiačka prejde filtrom:

- dezinfekcia rúk

- meranie teploty

- respirátor

 

Následne je žiačka povinná predložiť tieto dokumenty:

-  Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiačky o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

-  Vyhlásenie plnoletej žiačky o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

 

Bez vyhlásenia zákonného zástupcu/plnoletej žiačky nebude umožnený vstup žiačke do ŠI

 

Informácie pre žiačky 1. až 3. ročníka stredných škôl, ktorým začína prezenčná výučba v škole 10. 05. 2021 a nastupujú do ŠI prvýkrát.

Nástup je možný 09. 05. 2021 (nedeľa) v čase od 16:00 do 20:00 hod.

Stravovanie nastupujúcich žiačok v školskej jedálni začne od 10. 05. 2021 (pondelok) obedom (žiačky sa nahlásia na stravu pri nástupe u vychovávateľky).

Žiačky 1. a 2. ročníka SZŠ Kukučínova 40 (prichádzajú z ŠI Jedlíková) nastupujú dňa 10. 05. 2021 (pondelok) od 16:00 do 20:00 hod. Stravovanie začínajú od 11. 05. 2021 (utorok) obedom (žiačky sa nahlásia na stravu pri nástupe u vychovávateľky). Zákonný zástupca žiačky zašle obratom najneskôr do nedele 10. 05. 2021 žiadosť o prijatie do ŠI na školský rok 2020/2021 (žiadosť na stiahnutie tu ......)

Všetky nastupujúce žiačky žiadame, aby mali ku dňu nástupu uhradený poplatok za ubytovanie za mesiac máj vo výške 26,- Eur (doniesť doklad o platbe). Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na číslo účtu SK69 8180 0000 0070 0018 5908, variabilný symbol 05/21, do poznámky uviesť meno a priezvisko žiačky.

Poplatok za stravu bude riešený poštovou poukážkou, ktorú žiačky obdržia po nástupe do ŠI.

 

Pri nástupe žiačka prejde filtrom:

- dezinfekcia rúk

- meranie teploty

- respirátor

 

Následne je žiačka povinná predložiť tieto dokumenty:

-  Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiačky o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

-  Vyhlásenie plnoletej žiačky o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

 

Bez vyhlásenia zákonného zástupcu/plnoletej žiačky nebude umožnený vstup žiačke do ŠI