Novinky

máj 14, 2021

Dôležité informácie pre zákonných zástupcov - NEPREHLIADNITE !!!


Dokument Návrat do škôl s účinnosťou od 17.5.2021 bol aktualizovaný

Aktualizované boli aj dokumenty, ktoré zákonný zástupca žiačky alebo plnoletá žiačka predkladá pri prerušení dochádzky žiačky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) alebo pri prvom nástupe do ŠI

Ide o dokument Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (tlačivo tu ......)

Dokument Návrat do škôl s účinnosťou od 17.5.2021 bol aktualizovaný. 

Aktualizované boli aj dokumenty, ktoré zákonný zástupca žiačky alebo plnoletá žiačka predkladá pri prerušení dochádzky žiačky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) alebo pri prvom nástupe do ŠI

Ide o dokument Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (tlačivo tu ......)