Novinky

aug 30, 2022

Nástup žiačok do ŠI v školskom roku 2022/2023


Informácie o školskom roku 2022/2023

 

 

 Nástup do ŠI je 4.septembra 2022 (nedeľa)

1. ročník od 13:00 do 19:00 hod.

Staršie žiačky od 14:00 do 19:00 hod.

Pri nástupe do ŠI je potrebné predložiť:

- potvrdenie o zaplatení stanovených poplatkov

- originál Žiadosti o prijatie do ŠI

- originál Zápisného lístka žiačky na ubytovanie v školskom internáte potvrdený strednou školou (ak ste ich už nedoručili)

- 1 ks fotografia 4 x 4 cm (žiačky 1.roč.- 2 ks)

- visiaci zámok 2 ks

 - zákonným zástupcom podpísanú prílohu k rozhodnutiu

- zápisný lístok na stravovanie v aktuálnom školskom roku na predpísanom tlačive  

(http://www.sipovke.sk/index.php?page=tlaciva-na-stiahnutie)  

- písomné prehlásenie o bezpríznakovosti 

Informácie o školskom roku 2022/2023

 Nástup do ŠI je 4.septembra 2022 (nedeľa)

1. ročník od 13:00 do 19:00 hod.

Staršie žiačky od 14:00 do 19:00 hod.

Pri nástupe do ŠI je potrebné predložiť:

- potvrdenie o zaplatení stanovených poplatkov

- originál Žiadosti o prijatie do ŠI

- originál Zápisného lístka žiačky na ubytovanie v školskom internáte potvrdený strednou školou (ak ste ich už nedoručili)

- 1 ks fotografia 4 x 4 cm (žiačky 1.roč.- 2 ks)

- visiaci zámok 2 ks

 - zákonným zástupcom podpísanú prílohu k rozhodnutiu

- zápisný lístok na stravovanie v aktuálnom školskom roku na predpísanom tlačive  (http://www.sipovke.sk/index.php?page=tlaciva-na-stiahnutie)  

- prehlásenie o bezpríznakovosti ( https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf )

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti