Novinky

mar 14, 2016

Pozvánka na rodičovské združenie


                                                                                      

Vážení rodičia, vedenie Školského internátu Považská 7, Košice  a skupinová vychovávateľka  Vás týmto pozýva  na

                                                                          rodičovské združenie,

ktoré sa uskutoční  dňa   8.4.2016 o  13:00  hod.  v študovni  na poschodí výchovnej skupiny.  

Program:    

1. Informácie o výchovno – vzdelávacích výsledkoch

2.  Informácia o podmienkach a možnosti ubytovania v budúcom školskom roku.

3.  Voľby zástupcov rodičov žiačok do Rady školského zariadenia      

POZVÁNKA

 

Vážený rodičia, vedenie Školského internátu Považská 7, Košice  a skupinová vychovávateľka  Vás týmto pozýva  na

                                                                          rodičovské združenie,

ktoré sa uskutoční  dňa   8.4.2016 o  13:00  hod.  v študovni  na poschodí výchovnej skupiny.  

Program:    

1. Informácie o výchovno – vzdelávacích výsledkoch

2.  Informácia o podmienkach a možnosti ubytovania v budúcom školskom roku.

3.  Voľby zástupcov rodičov žiačok do Rady školského zariadenia