Novinky

máj 20, 2015

Oznam rodičom a žiačkam stredných škôl !!!


Žiadosti o prijatie do ŠI na školský rok

2015/2016 už neprijímame a to z dôvodu

naplnenia kapacity ŠI

 

 

Žiadosti o prijatie do ŠI na školský rok 2015/2016 už neprijímame a to z dôvodu naplnenia kapacity ŠI