Novinky

mar 16, 2018

2% dane z príjmov


Vážení priatelia školského internátu,

pomôžte nám skvalitniť výchovnovzdelávací proces v školskom internáte darovaním 2% z dane

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

    - skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu v školskom internáte

    - skvalitnenie vybavenia školského internátu

Tlačivo 2% z daní

Vážení priatelia školského internátu,

pomôžte nám skvalitniť výchovnovzdelávací proces v školskom internáte darovaním 2% z dane

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu v školskom internáte
  • skvalitnenie vybavenia školského internátu

Tlačivo 2% z daní