Novinky

mar 29, 2018

Veselé Veľkonočné sviatky


Milé žiačky, milí rodičia, 

 

Veselú Veľkú noc, sladké koláče, ohybné korbáče, vodu studenú, šunku údenú, veľa radosti a žiadne starosti

 

Vám praje

 

Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI 

kolektív zamestnancov ŠI Považská 7, Košice

Milé žiačky, milí rodičia, 

 

Veselú Veľkú noc, sladké koláče, ohybné korbáče, vodu studenú, šunku údenú, veľa radosti a žiadne starosti

 

Vám praje

 

Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI 

kolektív zamestnancov ŠI Považská 7, Košice