2% z daní

Vážení priatelia školského internátu,

pomôžte nám skvalitniť výchovnovzdelávací proces v školskom internáte darovaním 2% z dane.......ďakujeme...

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

Tlačivo 2% z daní