Celointernátne aktivity

        Celointernátne aktivity v školskom roku 2020/2021
 
    Spoločenská výchova
 
   
  Estetická výchova
     Telesná výchova
 
 
      Mravná výchova
 
 
 
      Ekologická výchova
 
 
    Výchova k manželstvu a rodičovstvu
 
 
 
    Pracovná výchova