Celointernátne aktivity

CELOINTERNÁTNE AKTIVITY 

ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

                                  

       

Spoločenská výchova     

                           

Mravná výchova

         

Výchova k manželstvu a rodičovstvu                        

 

 Ekologická výchova

                                              

                                                  Pracovná výchova                                        

      

 

  Telesná výchova

                                                       

  Estetická výchova

 

 

 

 

Projekt "Od seba mením svet"