Etický kódex

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Etikcý kódex pre všetkých zamestnancov ŠI Považská 7, Košice

 

Splnomocnenec pre etiku:

Ing. Agáta Kačmárová

vedúca prevádzkových činností

tel. č.: 055 643 52 05

mail: agata.kacmarova@sipovke.sk