Kontakt

Školský Internát
Považská 7
Košice
Slovakia

Spojovateľka: 055/6433886 

Fax: 055/6435205

E-mail: sipovke@sipovke.sk

Školský internát má zriadenú elektronickú schránku


Riaditeľka :
Ing. Dana Rošková, 055/6441405, dana.roskova@sipovke.sk

Asistentka riaditeľky: 
Ing.Karolína Kacsenyáková, 055/6441405, sekretariat@sipovke.sk

Zodpovedná osoba: 
Ing.Karolína Kacsenyáková, 055/6441405, sipovke@sipovke.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre pedagogický úsek
Ing. Jana Lukáčová, 055/7898079, jana.lukacova@sipovke.sk
                  
Vedúca prevádzkových činností : 
Ing. Agáta Kačmárová, 055/6435205, agata.kacmarova@sipovke.sk

Vedúca stravovacej prevádzky a podnikateľskej činnosti : 
Ing. Agnesa Dobálová, 055/7898078, agnesa.dobalova@sipovke.sk