O nás

 

Školský internát je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti KOŠICKÉHO SAMOSPRAVNÉHO KRAJA, ktoré zabezpečuje žiačkám stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. 

Budova nášho školského zariadenia sa nachádza na území (časť Košice II), kde v porovnaní s ostatnými časťami Košíc je centrum ubytovacích a stravovacích kapacít pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. Zo školského internátu je priame autobusové spojenie do centra, taktiež na vlakovú a autobusovú stanicu.

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ŠI cieľavedome a plánovite zabezpečuje kontinuitu medzi jednotlivými výchovnými činiteľmi: rodina, škola, verejnosť, neformálne skupiny a plní úlohy dlhodobého charakteru, ktoré sa pružne prispôsobujú veku a štruktúre ubytovaných žiačok. Naším cieľom je rozvíjať rozumové a fyzické schopnosti našich žiačok, rozvíjať ich nadanie, záujmy, aktivitu, samostatnosť, túžbu po tvorivosti, prehlbovať vzťah k sebavzdelávaniu, sebavýchove a k zdravému spôsobu života.