O ubytovaní

 

V zmysle rozhodnutia riaditeľky ŠI  č. 582/2021 zo dňa 04. 06. 2021 v súlade s VZN Košického samosprávneho kraja č. 5/2019 zo dňa 24. 05. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach je výška príspevku zákonného zástupcu na ubytovanie žiačky v ŠI stanovená na 27 € na mesiac s účinnosťou od 01. 09. 2021. 

 

Informácie k platbe

 

- poplatky žiadame uhrádzať len bezhotovostným platobným stykom (bankový prevod alebo trvalý príkaz)

 najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platba uhrádza 

- číslo účtu ubytovanie: SK69 8180 0000 0070 0018 5908

- variabilný symbol: dátum narodenia žiačky v tvare DDMMRRRR (napr. 01102002)

- špecifický symbol pre platbu bankovým prevodom: aktuálny mesiac a rok v tvare MMRR (napr. 0921) - pri platbe trvalým príkazom sa neuvádza

- v poznámke uviesť meno a priezvisko žiačky. 

 

 

  

                  

Školský internát je 4 poschodová budova

s kapacitou 288 lôžok.

   Izby sú 3 – posteľové, vybavené stolom a

   stoličkami, šatníkovou skriňou, policami, váľandami

   s úložným priestorom a odkladacími skrinkami.

   Žiačky majú k dispozícii aj miestnosti s

   potravinovými skrinkami a skrinkami na

odkladanie obuvi. 

    

   

 

 

 Na každom poschodí sa nachádzajú    študovne, ktoré okrem štúdia slúžia aj ako malé

   spoločenské miestnosti. Sú vybavené  káblovou

   TV, CD-prehrávačom, rádiomagnetofónom s MP3

   prehrávačom, spoločenskými hrami, DVD atď.

   Vo vestibule každého poschodia sa nachádza

   stolnotenisový stôl.

 

 

   

Žiačkám je na každom poschodí k dispozícii

   kompletne vybavená kuchynka  s chladničkou,

   mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou,

   vysávačom a naparovacou žehličkou.

 

 
   

 

 

 

      

 

 

   V priestoroch školského internátu majú žiačky

   vytvorené optimálne podmienky na štúdium,

   voľnočasové aktivity, záujmové činností i relax.

 

 Na 1. poschodí sa nachádza moderne vybavená posilňovňa a na 3. poschodí je pre žiačky sprístupnená čitáreň.

 

   Na prízemí sa nachádza Beauty salón,   počítačová miestnosť, spoločenská miestnosť s

   možnosťou premietania filmov, relaxačný kútik a iné

   maličnosti, ktoré spríjemnia chvíle strávené u nás.

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

       V budove máme WIFI pripojenie na internet

   

     Žiačky sú v školskom internáte ubytované po celý týždeň okrem víkendov,

   sviatkov a prázdnin. Prevádzka školského internátu pre žiačky začína v nedeľu

   od 16.00 hodiny a končí v piatok o 15.00 hodine.