Tlačivá na stiahnutie

 

Zápisný lístok na stravovanie     .pdf   .docx    .odt

 

 Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti      .pdf   .docx    .odt

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti      .pdf   .docx    .odt

 

Ospravedlnenie neprítomnosti žiačky v ŠI     .pdf   .docx    .odt

 

Žiadosť o ukončenie pobytu v školskom internáte    .pdf   .docx    .odt

 

 

Žiadosť o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte         .pdf   .docx    .odt

 

Žiadosť o odpustenie  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte     .pdf   .docx    .odt

 

Oznámenie o zastavení dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi     .pdf   .docx    .odt