Tlačivá na stiahnutie

 

Žiadosť o prijatie do ŠI     .pdf  [594 kB]    .docx  [ 92 kB]      .odt  [80 kB]

 

Zápisný lístok na stravovanie     .pdf   .docx    .odt

 

Ospravedlnenie neprítomnosti žiačky v ŠI     .pdf   .docx    .odt

 

Žiadosť o výstup zo školského internátu    .pdf   .docx    .odt

 

 

Žiadosť o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte         .pdf   .docx    .odt

 

Žiadosť o odpustenie  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte     .pdf   .docx    .odt

 

Oznámenie o zastavení dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi     .pdf   .docx    .odt

 

Potvrdenie o ubytovaní     .pdf   .docx    .odt