Vzdelávanie PZ

Aktualizačné vzdelávanie šk. rok 2019/2020

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania v zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických o odborných zamestnancoch:

2019/2020

 

Formovanie právneho vedomia vychovávateľov

 

Online nebezpečenstvo a kyberšikana

 

Aktualizačné vzdelávanie šk. rok 2020/2021

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania v zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických o odborných zamestnancoch:

2020/2021 

Ekológia - dažďová záhrada a jej význam

Čitateľská gramotnosť - hravé a kreatívne čítanie

Komunikácia, ktorá pomáha