Zákazky s nízkou hodnotou

Mäso a mäsové výrobky 

Predmetom tejto zákazky je dodanie mäsa a mäsových výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Kombinovaný sporák 2 ks   

 

Predmetom tejto zákazky je dodanie 2 kusov kombinovaných sporákov vrátane demontáže pôvodných sporákov a montáže nových kombinovaných sporákov.  

Zákazka je realizovaná prostredníctvom systému EKS - www.eks.sk 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

 

 

Mäso a mäsové výrobky - zrušené

Predmetom tejto zákazky je dodanie mäsa a mäsových výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

 

Kombinovaný sporák 2 ks   -   zrušené

Predmetom tejto zákazky je dodanie 2 kusov kombinovaných sporákov vrátane demontáže pôvodných sporákov a montáže nových kombinovaných sporákov.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

 

 

Oprava okien v budove ŠI Považská 7, Košice  -  ukončené

Predmetom tejto zákazky je demontáž pôvodných okien a montáž nových plastových okien, odvoz a likvidácia starých okien a parapetov na skládke odpadov, murárske práce okolo okien vrátane maľovky,  dodávka a montáž vonkajších a vnútorných parapetov. 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 6 – Nákres okien