Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov - spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v informačných systémoch ŠI - v zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Pracovná zdravotná služba
 Partner: BE-SOFT a. s. Krakovská 23, 040 11  Košice, IČO: 36 191 337