Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov - spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v informačných systémoch ŠI - v zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov