Záujmové útvary

V septembri prevezmú žiačky stredných škôl vo svojej škole vzdelávací poukaz, ktorý predstavuje osobitný štátny finančný príspevok na záujmové aktivity.

Každá žiačka môže vzdelávací poukaz odovzdať podľa vlastného zváženia svojej škole alebo nášmu školskému internátu.

Do centra Vašej pozornosti odporúčame naše záujmové aktivity a pevne veríme, že si u nás nájdete presne to čo Vás zaujíma a svoj voľný čas cez vzdelávací poukaz budete tráviť v našom zariadení.

 

 

Pre školský rok 2018/2019 Vám ponúkame vo voľnom čase tieto záujmové útvary:

 

Názov záujm.útvaru

Deň konania

Čas konania

Vedúci záujmového útvaru

Bezpečne na internete

utorok

19:00-21:00

Ing. Jana Lukáčová

Kreatívne ruky

utorok

19:00-21:00

Ing. Hricková Tatiana

Gazdinka

streda

16:00-18:00

Perlová Bogdana, Ing. Rošková Dana

Handmade 

štvrtok

17:00-19:00

Mgr. Nežníková Agnesa

Cvičme v rytme

štvrtok

19:00-21:00

Bc. Ušalová Katarína

Nechtový dizajn

streda

17:00-19:00

Mgr. Šebešťanová Natália

Keramika a šperky

utorok

17:00-19:00

Mgr. Jurčiová Silvia

Big Shot

streda

17:00-19:00

Mgr. Lipnická Alžbeta

Spoza objektívu

utorok

19:00-21:00

Mgr. Belejová Ivana

Pred a po...maturite

štvrtok

19:00-21:00

Ing. Kuncová Viera

 
 
 
 
V školskom roku 2018/2019 bolo vyzbieraných 162 vzdelávacích poukazov.
Finančné príspevky budú využité na činnosť v uvedených záujmových útvaroch.