Záujmové útvary

V septembri prevezmú žiačky stredných škôl vo svojej škole vzdelávací poukaz, ktorý predstavuje osobitný štátny finančný príspevok na záujmové aktivity.

Každá žiačka môže vzdelávací poukaz odovzdať podľa vlastného zváženia svojej škole alebo nášmu školskému internátu.

Do centra Vašej pozornosti odporúčame naše záujmové aktivity a pevne veríme, že si u nás nájdete presne to čo Vás zaujíma a svoj voľný čas cez vzdelávací poukaz budete tráviť v našom zariadení.

V školskom roku 2019/2020 Vám ponúkame vo voľnom čase možnosť navštevovať tieto záujmové útvary:

  

 
 
 
V školskom roku 2019/2020 bolo vyzbieraných 162 vzdelávacích poukazov.
Finančné príspevky budú využité na činnosť v uvedených záujmových útvaroch.