Záujmové útvary

V septembri prevezmú žiačky stredných škôl vo svojej škole vzdelávací poukaz, ktorý predstavuje osobitný štátny finančný príspevok na záujmové aktivity.

Každá žiačka môže vzdelávací poukaz odovzdať podľa vlastného zváženia svojej škole alebo nášmu školskému internátu.

Do centra Vašej pozornosti odporúčame naše záujmové aktivity a pevne veríme, že si u nás nájdete presne to čo Vás zaujíma a svoj voľný čas cez vzdelávací poukaz budete tráviť v našom zariadení.

 

 

Pre školský rok 2016/2017 Vám ponúkame vo voľnom čase tieto záujmové útvary:

 
 
 
 
V školskom roku 2016/2017 bolo vyzbieraných 183 vzdelávacích poukazov.
Finančné príspevky budú využité na činnosť v uvedených záujmových útvaroch.