Záujmové útvary

V septembri prevezmú žiačky stredných škôl vo svojej škole vzdelávací poukaz, ktorý predstavuje osobitný štátny finančný príspevok na záujmové aktivity.

Každá žiačka môže vzdelávací poukaz odovzdať podľa vlastného zváženia svojej škole alebo nášmu školskému internátu.

Do centra Vašej pozornosti odporúčame naše záujmové aktivity a pevne veríme, že si u nás nájdete presne to čo Vás zaujíma a svoj voľný čas cez vzdelávací poukaz budete tráviť v našom zariadení.
 

V školskom roku 2021/2022 Vám ponúkame vo voľnom čase možnosť navštevovať tieto záujmové útvary:

   

Názov záujmového útvaru

Deň konania

Čas konania

Vedúci záujmového útvaru

Bezpečne na internete

utorok

19:00-21:00

Ing. Jana Lukáčová

Kreatívne ruky

utorok

19:00-21:00

Ing. Hricková Tatiana

Gazdinka

streda

16:00-18:00

Perlová Bogdana,

Čarovná ihla

štvrtok

17:00-19:00

Mgr. Nežníková Agnesa

Nechtový dizajn

streda

17:00-19:00

Mgr. Šebešťanová Natália

Keramika a šperky

utorok

17:00-19:00

Mgr. Jurčiová Silvia

Big Shot

streda

17:00-19:00

Mgr. Lipnická Alžbeta

Život v ŠI spoza objektívu

utorok

19:00-21:00

Ing. Rošková Dana,

Mgr. Belejová Ivana

Pred a po...maturite

štvrtok

19:00-21:00

Ing. Kuncová Viera

Relax pre dušu 

streda

17:00-19:00

Mgr. Belejová Ivana

Výtvarný ateliér

streda

16:00-18:00

Mgr. Džadžovská Tatiana

Cestou necestou po španielsky

pondelok

štvrtok

17:00 -18:00

17:00 -18:00

Mgr. Jurčiová Silvia