Prijímanie žiačok

 

Žiačky budú prijaté do školského internátu  na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je  zápisný  lístok potvrdený školou.

 

Žiadosť bez zápisného lístka nebude ŠI akceptovaná.

 

ŠI postupuje pri prijímaní žiačok v zmysle Usmernenia zriaďovateľa platného do 1. marca 2014 a Kritérií pre prijímanie žiačok do ŠI.

 

Pokyny pre rodičov a žiačky k nástupu do ŠI 

 

Žiadosť o prijatie do ŠI     .pdf  [594 kB]    .docx  [ 92 kB]      .odt  [80 kB]

                                                                           

Žiadosť o prijatie do ŠI-vysokoškoláčky     .pdf [284 kB]       .docx  [84 kB]     .odt [76 kB]

                                                                                                                       

Zápisný lístok   .pdf  [200 kB]     .docx [20 kB]    .odt [10 kB]