Žiadosť o prijatie do ŠI

Žiadosť o prijatie do ŠI     .pdf   .docx    .odt

 

Žiadosť o prijatie do ŠI-vysokoškoláčky     .pdf   .docx    .odt

 

Zápisný lístok   .pdf   .docx    .odt

 

Zápisný lístok na stravovanie  platný od 01. 09. 2018   .pdf   .docx    .odt

 

Žiačky budú prijaté do školského internátu  na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je  zápisný  lístok potvrdený školou.

Žiadosť bez zápisného lístka nebude ŠI akceptovaná.

ŠI postupuje pri prijímaní žiačok v zmysle Usmernenia zriaďovateľa platného do 1. marca 2014 a Kritérií pre prijímanie žiačok do ŠI.