Zmluvy, Faktúry,Objednávky

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2014,2013,2012,2011

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2015

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2016

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2017

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2018

 

Zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
jan 7, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1678/2018

Typ zmluvy: Kolektívna zmluva

Predmet zmluvy: úprava pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, individuálnych a kolektívnych vzťahov medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práv a povinností zmluvných strán

Platnosť zmluvy: od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020

Partner: ZOOZ zamestnancov školstva a vedy na Slovensku pri Školskom internáte na Považskej č. 7 v Košiciach, zastúpenou Mgr. Ivanou   B e l e j o v o u, predsedníčkou základnej odborovej organizácie

Dátum podpisu zmluvy: 31. 12. 2018

Kolektívna zmluva 2019 - 2020Faktúry:
Dátum:Predmet:Súbor:Objednávky ŠI:
Dátum:Predmet:Súbor:


Objednávky ŠSZ:

Dátum:Predmet:Súbor: