Zmluvy, Faktúry,Objednávky

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2014,2013,2012,2011

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2015

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2016

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2017

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2018

 

Zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
júl 4, 2019

egistratúrne číslo zmluvy: 842/2019

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Oprava okien v budove ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 16.098,52 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy:  30. 09. 2019

Partner: NOVES OKNÁ KOŠICE s. r. o., Žižkova 12, 040 01  Košice, IČO: 36 189 308

Dátum podpisu zmluvy: 04. 07. 2019

Zmluva č. 10 - 2019

Príloha č. 1 k Zmluve 10 - 2019

 

júl 1, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 712/2018

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Energetický manažment

Celková hodnota zmluvy: 300 Eur

Platnosť: 01. 07. 2019 - 30. 06. 2020

Partner: Ing. Tomáš Novotný - Energy Saving Management, Víťaz 152, 082 38 Víťaz, IČO:              51 098 067

Dátum podpisu zmluvy: 13. 06. 2019

Zmluva č. 09 - 2019
jún 24, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Žaneta Gecejová, Konštatntiova 1596/64, 091 01  Stropkov

Dátum podpisu zmluvy: 24. 06. 2019

Darovacia zmluva č. 2 - 2019
apr 25, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 521/2019

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Pranie a žehlenie bielizne

Celková hodnota predmetu zmluvy: 4.524,38 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2020

Partner: TU v Košiciach, Študentské domovy a jedálne, Nemcovej 1, 040 01  Košice, IČO: 00 397 610

Dátum podpisu zmluvy: 23. 04. 2019

Zmluva č. 08 - 2019

Príloha k zmluve č. 08 - 2019

mar 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 417/2019

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Celková hodnota predmetu zmluvy: 400,- Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020

Partner: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01  Košice, IČO: 00 893 340

Dátum podpisu zmluvy: 26. 03. 2019

Zmluva č. 07 - 2019
feb 15, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 693/66/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Drobný hmotný majetok - puzzle stoly vlna polkruh 8 ks

Celková hodnota zmluvy: 1161,60 Eur s DPH

Darca: Rodičovské združenie pri Školskom internáte Považská 7, Košice

Dátum podpisu zmluvy: 08. 02. 2019

Darovacia zmluva č. 1 - 2019

Odovzdávajúci a preberajúci protokol

feb 14, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 254/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní

Predmet zmluvy: Ubytovani v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 77 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 03. 02. 2019 do 23. 08. 2019

Ubytovaný: Dominika Krišová, SLanská 215/23, Vechec

Dátum podpisu zmluvy: 13. 02. 2019

Zmluva o ubytovaní č. 01 - 2019
jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 193/2019

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Mrazené výrobky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10.921,20 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner: Ryba Košice s. r. o..Južná trieda 54, 043 75  Košice, IČO: 17 147 522

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2019

Zmluva č. 06 - 2019
jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 192/2019

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Mliečne výrobky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 16.309,70 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner: Inmedia s. r. o.. Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen, IČO: 36 019 208

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2019

Zmluva č. 05 - 2019

Príloha k zmluve č. 05 - 2019

jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 191/2019

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Potravinársky tovar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 27.300,14 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner: Inmedia s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen, IČO: 36 019 208

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2019

Zmluva č. 04 - 2019

Príloha k zmluve č. 04 - 2019

jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 190/2019

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Ovocie a zelenina

Celková hodnota predmetu zmluvy: 22.040,40 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner:J. Trans Trade s. r. o.. Jarmočná 2, 040 01  Košice, IČO: 36 172 219

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2019

Zmluva č. 03 - 2019

Príloha k zmluve č. 03 - 2019

jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 189/2019

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Pekársky tovar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 18.914,52 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner:Vamex a. s., Lubina 1, 040 12  Košice, IČO: 36 200 514

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2019

Zmluva č. 02 - 2019
jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 183/2019

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Spracovanie komplexnej účtovnej agendy

Celková hodnota predmetu zmluvy: 6.020,- Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner: Eva Výrostková, Bukurešťská 16, 040 13  Košice, IČO: 40 263 487

Dátum podpisu zmluvy: 30. 01. 2019

Zmluva č. 01 - 2019
jan 28, 2019

Registratúrne číslo dodatku: 155/2019

Typ dodatku: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

Dodávateľ: SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava, IČO: 35 815 256

Predmet dodatku: Cena dodávky plynu

Platnosť: 01. 02. 2019 - 31. 01. 2021

Dátum podpisu zmluvy: 25. 01. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
jan 7, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1678/2018

Typ zmluvy: Kolektívna zmluva

Predmet zmluvy: úprava pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, individuálnych a kolektívnych vzťahov medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práv a povinností zmluvných strán

Platnosť zmluvy: od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020

Partner: ZOOZ zamestnancov školstva a vedy na Slovensku pri Školskom internáte na Považskej č. 7 v Košiciach, zastúpenou Mgr. Ivanou   B e l e j o v o u, predsedníčkou základnej odborovej organizácie

Dátum podpisu zmluvy: 31. 12. 2018

Kolektívna zmluva 2019 - 2020Faktúry:
Dátum:Predmet:Súbor:
júl 22, 2019Faktúry prijaté v obdodí 15. 07. 2019 do 21. 07. 2019Faktúry - 15. - 21. 07. 2019
júl 19, 2019Faktúry prijaté v období 08. 07. 2019 do 14. 07. 2019Faktúry - 08. - 14. 07. 2019
júl 12, 2019Faktúry prijaté v období  01. 07. 2019 - 07. 07. 2019Faktúry - 01. - 07. 07. 2019
júl 4, 2019Faktúry prijaté v období od 24. 06. 2019 do 30. 06. 2019Faktúry - 24. - 30. 06. 2019
júl 4, 2019Dobropis za mesiac jún 2019Dobropisy - jún 2019
jún 25, 2019Faktúry vystavené v období od 17. 06. 2019 do 23. 06. 2019Faktúry - 17. - 23. 06. 2019
jún 21, 2019Faktúry prijaté v období od 10. 06. 2019 do 16. 06. 2019Faktúry - 10. - 16. 06. 2019
jún 12, 2019Faktúry prijaté v období od 03. 06. 2019 do 09. 06. 2019Faktúry - 03. - 09. 06. 2019
jún 5, 2019Faktúry prijaté v období od 27. 05. 2019 do 02. 06. 2019Faktúry - 27. 05.  - 02. 06. 2019
máj 28, 2019Faktúry prijaté v období od 20. 05. 2019 do 26. 05. 2019Faktúry - 20. - 26. 05. 2019
máj 22, 2019Faktúry prijaté v období od 13. 05. 2019 dp 19. 05. 2019Faktúry - 13. - 19. 05. 2019
máj 16, 2019Faktúry prijaté v období od 6. 05. 2019 do 12. 05. 2019Faktúry - 06. - 12. 05. 2019
máj 9, 2019Dobropisy za mesiac apríl 2019Dobropisy - apríl 2019
máj 9, 2019Faktúry prijaté v období od 269. 04. 20196 do 05. 05. 2019Faktúry - 29. 04. - 05. 05. 2019
máj 3, 2019Faktúry prijaté v období 22. 04. 2019 - 28. 04. 2019Faktúry - 22. - 28. 04. 2019
apr 26, 2019Faktúry prijaté v období od 14. 04. 2019 do 21. 04. 2019Faktúry - 15. - 21. 04. 2019
apr 16, 2019Faltúry prijaté v období od 08. 04. 20196 do 14. 04. 2019Faktúry - 01. - 07. 04. 2019
apr 10, 2019Faktúry vystavené v období od 01. 04. 2019 do 07. 04. 2019Faktúry - 01. - 07. 04. 2019
apr 4, 2019Faktúry prijaté v období od 25. 03. 2019 do 31. 01. 2019Faktúry - 25. - 31. 03. 2019
mar 27, 2019Faktúry prijaté v období od 18. 03. 2019 do 24. 03. 2019Faktúry - 18. - 24. 03. 2019
mar 25, 2019Faktúry prijaté v období od 11. 03. 2019 do 17. 03. 2019Faktúry - 11. - 17. 03. 2019
mar 18, 2019Faktúry prijaté v období od 04. 03. 2019 do 10. 03. 2019Faktúry - 04. 03. - 10. 03. 2019
mar 7, 2019Faktúry prijaté v období od 25. 02. 2019 do 03. 03. 2019Faktúry - 25. 02. - 03. 03. 2019
mar 5, 2019Dobropisy prijaté v mesiaci február 2019Dobropisy február 2019
mar 5, 2019Faktúry prijaté v období od 18 02. 2019 do 24. 02. 2019Faktúry - 18. - 24. 02. 2019
mar 5, 2019Faktúry prijaté v období od 11. 02. 219 do 17. 02. 2019Faktúry - 11. - 17. 02. 2019
feb 13, 2019Faktúry vystavené v období od 01. 02. 2019 do 10. 02. 2019Faktúry - 01. - 10. 02. 2019
feb 6, 2019Dobropisy prijaté v mesiaci január 2019Dobropisy január 2019
feb 6, 2019Faktúry prijaté v období od 01. 01. 2019 do 31. 01. 2019Faktúry 01. 01. - 31. 01. 2019Objednávky ŠI:
Dátum:Predmet:Súbor:
júl 22, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 17. 07. 2019 - 18. 07. 2019Objednávka HČ č. 43 - 44 - 2019
júl 19, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavenán dňa 19. 07. 2019Objednávka VHČ - č. 9013 - 2019
júl 19, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 10. 07. 2019Objednávka HČ - č. 42 - 2019
júl 12, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 03. 07. 2019Objednávka VHČ - č. 9012 - 2019
júl 12, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 24. 06. 2019 - 03. 07. 2019

Objednávky HČ - č. 37-40 - 2019

Objednávka HČ - č. 41 - 2019

jún 25, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 19. 06. 2019Objednávka VHČ - č. 9011 - 2019
jún 25, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 21. 06. 2019Objednávky HČ - č. 36 - 2019
jún 21, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 12. 06. 2019Objednávka VHČ - č. 9010 - 2019
jún 21, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavené dňa 12. 06. 2019Objednávka HČ č. 34 - 35 - 2019
jún 12, 2019Objednávky - podnikateľská činnosť - vystavené v dňoch 27 - 29. 05. 2019Objednávky VHČ č. 9008-9009 - 2019
jún 12, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 03 - 04. 06. 2019Objednávky HČ - č. 32-33 -  2019
jún 5, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené 27. - 29. 05. 2019Objednávka HČ č. 28 - 31 - 2019
máj 28, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 22. 05. 2019Objednávka VHČ - č. 9007 - 2019
máj 28, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 15. 05. 2019Objednávka VHČ - č. 9006 - 2019
máj 28, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené dňa 13. 05. 2019Objednávky HČ - č. 26-27 - 2019
máj 16, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 07. 05. 2019Objednávka VHČ - č. 9005 - 2019
máj 16, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 07. 05. 2019Objednávka HČ - č. 25 - 2019
máj 9, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 29. 04. 2019Objednávky HČ - č. 24 - 2019
máj 3, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 24. 04. 2019Objednávka HČ - č. 23 - 2019
apr 26, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 15. 04. 219Objednávka HČ - č. 22 - 2019
apr 16, 2019Objednávky - podnikateľská činnosť - vystavenán dňa 08. 04. 2019Objednávka VHČ - č. 9004 - 2019
apr 16, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 08. 04. 2019 - 11. 04. 2019Objednávky HČ - č. 19 - 21 - 2019
apr 10, 2019Objednávka -  hlavná činnosť - vystavená dňa 01. 04. 2019Objednávka HČ - č. 18 - 2019
mar 25, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 18. 03. 2019Objednávka VHČ - č. 9003 - 2019
mar 25, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období 18. 03. 2019 - 21. 03. 2019Objednávky HČ - č. 16 - 17 - 2019
mar 25, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 13. 03. 2019Objednávka HČ - č. 15 - 2019
mar 18, 2019Objendávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 08. 03. 2019Objednávky HČ - č. 14 - 2019
mar 5, 2019Objednávky - podnikateľská činnosť - vystavené dňa 25. 02. 2019Objednávka VHČ - č. 9002 - 2019
mar 5, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 12. 02. 2019 - 26. 02. 2019Objednávky HČ - č. 07 - 13 - 2019
feb 6, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené 22. - 28. 01. 2019Objednávky HČ - č. 01 - 06 - 2019
feb 6, 2019

Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená 28. 01. 2019

Partner: Megas Trade s. r. o., Kežmarok

Predmet objednávky: Pranie a žehlenie posteľnej bielizne

Objednávka VHČ - č. 9001 - 2019


Objednávky ŠSZ:

Dátum:Predmet:Súbor:
júl 10, 2019objednávky ŠSZ 06,07/2019objednávky ŠSZ 06,07/2019
jún 3, 2019objednávky ŠSZ 05/2019objednávky ŠSZ 05/2019
máj 2, 2019objednávky ŠSZ 04/2019objednávky ŠSZ 04/2019
apr 1, 2019objednávky ŠSZ 03/2019objednávky ŠSZ 03/2019
feb 28, 2019objednavky ŠSZ 02/2019objednávky ŠSZ 02/2019
feb 7, 2019obejdnávky ŠSZ 01/2019objednávky ŠSZ 01/2019