Zmluvy, Faktúry,Objednávky

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2014,2013,2012,2011

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2015

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2016

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2017

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2018

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2019

  

Zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
feb 18, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 391/2020

Typ dohody: Dohoda o pracovnej pohotovosti

Partner: Mgr. Ivana Belejová, Poráč 16

Dátum podpisu zmluvy: 17. 02. 2020

Dohoda o pracovnej pohotovosti
jan 31, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 293/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Pekársky tovar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 22.746,11 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: VAMEX a. s., Lubina 1, 040 12  Košice, IČO: 36 200 514

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2020

Zmluva č. 08 - 2020

Príloha k zmluve č. 08 - 2020

jan 31, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 291/2020

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Spracovanie komplexnej účtovnej agendy

Celková hodnota predmetu zmluvy: 6.000 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: Eva Výrostková, Bukurešťská 16, 040 13  Košice, IČO: 40 263 487

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2020

Zmluva č. 07 - 2020
jan 31, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 288/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Mrazené výrobky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 8.749,74 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: Bidfood Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové Mesto nad Váhom,

IČO: 34 152 199

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2020

Zmluva č. 06 - 2020

Príloha k zmluve č. 06 - 2020

jan 30, 2020

Registratúrne číslo zmluvy:283/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Mliečne výrobky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 24.915,34 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: INMEDIA s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen, IČO: 36 019 829

Dátum podpisu zmluvy: 30. 01. 2020

Zmluva č. 05 - 2020

Príloha k zmluve č. 05 -2020

jan 30, 2020

Registratúrne číslo zmluvy:281/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Potravinársky tovar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 32.936,53 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: INMEDIA s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen, IČO: 36 019 829

Dátum podpisu zmluvy: 30. 01. 2020

Zmluva č. 04 - 2020

Príloha k zmluve č. 04 - 2020

jan 29, 2020

Registratúrne číslo zmluvy:271/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Mäso a mäsové výrobky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 24. 425,95 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: Erik s. r. o., Pri Krásnej 3, 040 12  Košice, IČO: 36 177 083

Dátum podpisu zmluvy: 29. 01. 2020

Zmluva č. 03 - 2020

Príloha k zmluve č. 03 - 2020

jan 29, 2020

Registratúrne číslo zmluvy:269/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Ovocie a zelenina

Celková hodnota predmetu zmluvy:  17. 750,30 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: LUNYS s. r. o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad, IČO:  36 472 549

Dátum podpisu zmluvy: 29. 01. 2020

Zmluva č. 02 - 2020

Príloha k zmluve č. 02 - 2020

jan 16, 2020

Registratúrne číslo zmluvy:152/2020

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre zamestnancov a žiakov

Celková hodnota predmetu zmluvy: 800,00EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2022

Partner: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01  Košice, IČO: 46 329 722

Dátum podpisu zmluvy: 16. 01. 2020

Zmluva č. 01 - 2020Faktúry:
Dátum:Predmet:Súbor:
mar 31, 2020Faktúry prijaté v období od 23. 03. 2020 do 29. 03. 2020Faktúry - 23 - 29. 03. 2020
mar 31, 2020Faktúry prijaté v období od 16. 03. 2020 do 22. 03. 2020Faktúry - 16 - 22. 03. 2020
mar 31, 2020Faktúry prijaté v období od 09. 03. 2020 do 15. 03. 2020Faktúry - 09. - 15. 03. 2020
mar 31, 2020Faktúry vystavené v období od 02. 03. 2020 do 08. 03. 2020Faktúry - 02 - 08. 03. 2020
mar 5, 2020Dobropisy prijaté v mesiaci február 2020Dobropisy - február 2020  

[30 kB]

mar 5, 2020Faktúry prijaté v období od 24. 02.  2020 - 01. 03.  2020Faktúry 24. 02. - 01. 03.  2020  

[34 kB]

mar 5, 2020Faktúry prijaté v období od 17. 02. 2020 do 23. 02. 2020Faktúry - 17. - 23. 02. 2020  

[34 kB]

feb 24, 2020Faktúry prijaté v dňoch od 10. 02. 2020 do 16. 02. 2020Faktúry - 10 - 16. 02. 2020   [40,2 kB]
feb 12, 2020Dobropis za mesiac január 2020Dobropisy - január 2020   [33,6 kB]
feb 12, 2020Faktúry prijaté v období od 03. 02. 2020 do 09. 02. 2020Faktúry - 03 - 09. 02. 2020  [42,1 kB]
feb 12, 2020Faktúry prijaté v období od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020Faktúry - 01 - 31. 01. 2020  [46,3 kB]
Objednávky ŠI:
Dátum:Predmet:Súbor:
mar 31, 2020Objednávka - hlavná činnosť -vystavená dňa 24. 03. 2020Objednávka HČ - č. 16 - 2020
mar 31, 2020Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 19. 03. 2020Objednávka HČ č. 15 - 2020
mar 31, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené dňa 13. 03. 2020Objednávka HČ - č. 12-14 - 2020
mar 5, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 25. 02. 2020 do 26. 02. 2020Objednávka HČ - č. 09-11 - 2020 

[31 kB]

mar 5, 2020Objednávka - hlavná činnisť - vystavená dňa 17. 02. 2020Objednávka HČ - č. 08 - 2020 

[29 kB]

feb 24, 2020Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 10. 02. 2020Objednávka VHČ - č. 9001 - 2020 [32,5 kB]
feb 24, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 10. 02. 2020 a 11. 02. 2020Objednávka HČ - č. 06-07 - 2020  [33,4 kB]
feb 24, 2020Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 05. 02. 2020Objednávka HČ - č. 05- 2020  [32,6 kB]
feb 12, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od  16. 01. 2020 do 24. 01. 2020Objednávka HČ - č. 01-04 - 2020  [35,3 kB]


Objednávky ŠSZ:

Dátum:Predmet:Súbor:
apr 1, 2020objednavky SSZ 03/2020objednavky SSZ 03/2020
mar 11, 2020objednavky SSZ 02/2020objednavky SSZ 02/2020
feb 11, 2020objednavky sSZ 01/2020objednavky SSZ 01/2020