Zmluvy, Faktúry,Objednávky

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2014,2013,2012,2011

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2015

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2016

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2017

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2018

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2019

  

Zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
jan 16, 2020

Registratúrne číslo zmluvy:152/2020

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre zamestnancov a žiakov

Celková hodnota predmetu zmluvy: 800,00EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2022

Partner: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01  Košice, IČO: 46 329 722

Dátum podpisu zmluvy: 16. 01. 2020

Zmluva č. 01 - 2020Faktúry:
Dátum:Predmet:Súbor:Objednávky ŠI:
Dátum:Predmet:Súbor:


Objednávky ŠSZ:

Dátum:Predmet:Súbor: