Zmluvy, Faktúry,Objednávky do roku 2021

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2014,2013,2012,2011

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2015

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2016

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2017

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2018

Staršie Zmluvy, Faktúty, Objednávky - 2019

  

Zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
dec 22, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 1801/2020

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Správa WIFI siete, správa LAN siete, správa webstránka a správa servera

Platnosť zmluvy: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021

Celková hodnota predmetu zmluvy: 916,00 bez DPH

Partner: Mgr. Miroslav Baranko, Polárna 16, 040 12 Košice, IČO: 43 160 792

Dátum podpisu zmluvy: 22. 12. 2020

Zmluva č. 22 - 2020         [500 kB]
dec 18, 2020

Registratúrne číslo: 1716/2020

Typ zmluvy: Dohoda 

Predmet zmluvy: Skončenie zmluvného vzťahu

Platnosť dodatku: od 01. 01. 2020

Partner: Mgr. Miroslav Baranko, Polárna 16, 040 12  Košice  IČO: 43 166 792

Dátum podpisu dodatku: 14. 12. 2020

Dohoda o skončení zmluvného vzťahu č. 22-2016     [425 kB]
dec 18, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 1770/2020

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Pracovná zdravotná služba

Celková hodnota predmetu zmluvy: 692,80 bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2022

Partner: BE-SOFT a. s., Krakovská 23, 040 11  Košice, IČO: 36 191 337

Dátum podpisu zmluvy: 18. 12. 2020

Zmluva č. 21 - 2020   [511 kB]
dec 4, 2020

Registratúrne číslo dodatku: 1571/2020

Typ dodatku: Dodatok k zmluve na servis výťahov

Predmet dodatku: Zmena je uvedená v prílohe č. 1 – Technická a cenová špecifikácia 

Platnosť dodatku: 04. 12. 2020 - 30. 06. 2021

Partner: Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárová 3, 040 22  Košice  IČO: 17 251 605

Dátum podpisu dodatku: 04. 12. 2020

Dodatok k Zmluve na servis výťahov č. 15 - 2017  [445 kB]
nov 30, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 1502/2020

Typ zmluvy: Zmluva o preddavkoch

Predmet zmluvy: Vystavovanie zálohových faktúr na dodaný tovar alebo službu

Platnosť zmluvy: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2024

Partner: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09  Bratislava, IČO: 31 348 262

Dátum podpisu zmluvy: 30. 11. 2020

Zmluva č. 20 - 2020   [721 kB]
nov 25, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 1467/2020

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, jedlých tukov a olejov z kuchyne ŠI

Celková hodnota predmetu zmluvy: 1.532,40 bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2022

Partner: Espik Group s. r. o., Orlov 133, 065 43  Orlov, IČO: 46 754 766

Dátum podpisu zmluvy: 25.11. 2020

Zmluva č. 19 - 2020    [1168 kB]

Príloha k zmluve č. 19 - 2020   [127 kB]

nov 19, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 1415/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Dodanie a rozmiestnenie šatníkových skríň do žiackych izieb

Celková hodnota predmetu zmluvy: 6.928,56 € bez DPH

Platnosť zmluvy: najneskôr do 22. 12. 2020

Partner: KONIMPEX, s. r. o., Jantárová 30, 040 01  Košice , IČO: 36 174 874

Dátum podpisu zmluvy: 19. 11. 2020

Zmluva č. 18 - 2020     [479 kB]
okt 27, 2020

Registratúrne číslo dodatku: 1291/2020

Typ dodatku: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Predmet dodatku: Tarifa za odber elektriny

Platnosť zmluvy: 01. 11. 2020 - 31. 10. 2021

Partner: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 32, 042 91  Košice, IČO: 44 483 767

Dátum podpisu dodatku: 27. 10. 2020

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny   [267 kB]
sep 21, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 1102/2020

Typ zmluvy: Zmluva o  spolupráci

Predmet zmluvy: Vedenie záujmového útvaru "Zumba"

Platnosť zmluvy: 01. 10. 2020 - 30. 06. 2020

Partner: Centrum voľného času, sídlo: Strojárenská 3, 040 01  Košice , IČO: 00 520 969

Dátum podpisu zmluvy: 21. 09. 2020

Zmluva č. 17 - 2020   [141 kB]
sep 21, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 1099/2020

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia výťahu v školskom internáte

Celková hodnota predmetu zmluvy: 41.600 € bez DPH

Platnosť zmluvy: do 120 dní od podpisu zmluvy

Partner: Tuchyňa výťahy s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45 378 398

Dátum podpisu zmluvy: 21. 09. 2020

Zmluva č. 16 - 2020    [361 kB]
sep 18, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 1083/2020

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Predmet zmluvy: Mandátny certifikát

Celková hodnota predmetu zmluvy: 88,- € bez DPH

Platnosť zmluvy: na neurčito

Partner: DISIG a.s., Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, IČO: 35 975 946

Dátum podpisu zmluvy: 18. 09. 2020

Zmluva č 15 - 2020  [421 kB]
sep 9, 2020

Registratúrne číslo dodatku: 1036/2020

Typ dodatku: Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd

Predmet dodatku: Zmena výmery plochy pre výpočet množstva vôd z povrchového odtokku do verejnej kanalizácie

Platnosť zmluvy: na dobu neurčitú

Partner: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Komenského 50, 042 48  Košice, IČO: 36 570 460

Dátum podpisu dodatku: 21. 08. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd   [1061 kB]
aug 28, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 907/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva č.  Z202020619_Z

Predmet zmluvy: Nárezový stroj

Celková hodnota predmetu zmluvy: 2.650,- € bez DPH

Platnosť zmluvy: 31.08.2020 - 21.09.2020 

Partner: EU PasTels, s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno, Česká republika, IČO: 07430396

Dátum podpisu zmluvy: 28. 08. 2020

Zmluva c. 14 - 2020  [113 kB]
aug 26, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 867/2020

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Inzercia (MultiboxProgil na 1 rok, banery v mobilných aplikáciách, prednostný výpis s lokalitou, youtube video, ...)

Celková hodnota predmetu zmluvy: 432,- € bez DPH

Platnosť zmluvy: od 08. 09. 2020 do 08. 09. 2021

Partner: Mediatel s. r. o., Miletičova 21, 821 08  Bratislava, IČO: 35 859 415

Dátum podpisu zmluvy: 25. 08. 2020

Zmluva č. 13 - 2020   [37,8 kB]

Príloha k zmluve č. 13 - 2020  [41,7 kB]

aug 14, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 802/2020

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Vypracovanie aktualizácie dokumentácie - GDPR

Platnosť zmluvy: do 3 mesiacov od pospisu zmluvy

Celková hodnota zákazky: 50,- Eur bez DPH

Partner: CUBS plus s. r. o.., Mudroňova 29, 040 01  Košice, IČO: 46 743 404

Dátum podpisu zmluvy: 03. 08. 2020

Zmluva č. 12 - 2020     [318 kB]
júl 23, 2020

Registratúrne číslo dodatku: 775/2020

Typ dodatku: Dodatok č. 9 k Individuálnej zmluve o energetických službách

Predmet dodatku: Zmena špecifikácie nákladovej položky a rozloženie ročnej odmeny z dôvodu prerozdelenia fixných nákladovg

Platnosť zmluvy: 23. 07. 2020

Partner: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 25, 851 01  Bratislava, IČO: 46 782 532

Dátum podpisu dodatku: 23. 07. 2020

Dodatok č. 9 k Individuálnej zmluve o energetických službách   [184 kB]
júl 13, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 774/2020

Typ zmluvy: Zmluva o spolupráce

Predmet zmluvy: Založenie dažďovej záhrady v areáli ŠI v rámci realizácie Akčného plánu Programu obnovy krajiny KSK, aktivita č. 5 pilotné projekty

Platnosť zmluvy: od 06. 07. 2020 

Partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o., Strojárenská 3, 040 01  Košice, IČO: 31 257 402

Dátum podpisu zmluvy: 03. 07. 2020

Zmluva č. 11 - 2020     [294 kB]
jún 26, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 704/2020

Typ zmluvy: Zmluva na poskytovanie služieb

Predmet zmluvy: Spracovanie komplexnej mzdovej a personálnej agendy

Celková hodnota predmetu zmluvy: 2.788.0 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 07. 2020 - 30. 06. 2021

Partner: Eva Výrostková, Bukurešťská 16, 040 13  Košice, IČO: 40 263 487

Dátum podpisu zmluvy: 24. 06. 2020

Zmluva č. 10 - 2020  [493 kB]

Príloha k Zmluve č. 10-2020 [571 kB]

apr 24, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 566/2020

Typ zmluvy: Zmluva na poskytovanie služieb

Predmet zmluvy: Pranie a žehlenie bielizne

Celková hodnota predmetu zmluvy: 4.943,10 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 05. 2020 - 30. 04. 2021

Partner: UEZ s. r. o., Tolstého 6, 066 01  Humenné, IČO: 36 483 745

Dátum podpisu zmluvy: 21. 04. 2020

Zmluva č. 09 - 2020  

[303 kB]

 

Príloha k Zmluve č. 09 - 2020

[80 kB]

feb 18, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 391/2020

Typ dohody: Dohoda o pracovnej pohotovosti

Partner: Mgr. Ivana Belejová, Poráč 16

Dátum podpisu zmluvy: 17. 02. 2020

Dohoda o pracovnej pohotovosti
jan 31, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 293/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Pekársky tovar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 22.746,11 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: VAMEX a. s., Lubina 1, 040 12  Košice, IČO: 36 200 514

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2020

Zmluva č. 08 - 2020

Príloha k zmluve č. 08 - 2020

jan 31, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 291/2020

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Spracovanie komplexnej účtovnej agendy

Celková hodnota predmetu zmluvy: 6.000 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: Eva Výrostková, Bukurešťská 16, 040 13  Košice, IČO: 40 263 487

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2020

Zmluva č. 07 - 2020
jan 31, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 288/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Mrazené výrobky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 8.749,74 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: Bidfood Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové Mesto nad Váhom,

IČO: 34 152 199

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2020

Zmluva č. 06 - 2020

Príloha k zmluve č. 06 - 2020

jan 30, 2020

Registratúrne číslo zmluvy:283/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Mliečne výrobky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 24.915,34 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: INMEDIA s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen, IČO: 36 019 829

Dátum podpisu zmluvy: 30. 01. 2020

Zmluva č. 05 - 2020

Príloha k zmluve č. 05 -2020

jan 30, 2020

Registratúrne číslo zmluvy:281/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Potravinársky tovar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 32.936,53 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: INMEDIA s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen, IČO: 36 019 829

Dátum podpisu zmluvy: 30. 01. 2020

Zmluva č. 04 - 2020

Príloha k zmluve č. 04 - 2020

jan 29, 2020

Registratúrne číslo zmluvy:271/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Mäso a mäsové výrobky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 24. 425,95 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: Erik s. r. o., Pri Krásnej 3, 040 12  Košice, IČO: 36 177 083

Dátum podpisu zmluvy: 29. 01. 2020

Zmluva č. 03 - 2020

Príloha k zmluve č. 03 - 2020

jan 29, 2020

Registratúrne číslo zmluvy:269/2020

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Ovocie a zelenina

Celková hodnota predmetu zmluvy:  17. 750,30 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2021

Partner: LUNYS s. r. o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad, IČO:  36 472 549

Dátum podpisu zmluvy: 29. 01. 2020

Zmluva č. 02 - 2020

Príloha k zmluve č. 02 - 2020

jan 16, 2020

Registratúrne číslo zmluvy:152/2020

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre zamestnancov a žiakov

Celková hodnota predmetu zmluvy: 800,00EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2022

Partner: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01  Košice, IČO: 46 329 722

Dátum podpisu zmluvy: 16. 01. 2020

 

Registratúrne číslo dodatku:1171/2020

Typ dodatku: Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Predmet dodatku: Zmena v čl. IV  Cena a spôsob platby

Celková hodnota predmetu zmluvy: 800,00EUR s DPH

Platnosť zmluvy: 01. 02. 2020 - 31. 01. 2022

Partner: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01  Košice, IČO: 46 329 722

Dátum podpisu zmluvy: 30. 09. 2020

Zmluva č. 01 - 2020    [417 kB]

 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01-2020   [349 kB]
Faktúry:
Dátum:Predmet:Súbor:
jan 13, 2021Dobropis za mesiac december 2020Dobropisy - december 2020    [34 kB]
jan 13, 2021Faktúry prijaté v období od 01. 12. 2020 do 31. 01. 2020Faktúry - 01 - 31. 12. 2020    [51 kB]
dec 3, 2020Dobropisy prijaté v mesiaci november 2020Dobropisy - november  2020  [35 kB]
dec 3, 2020Faktúry prijaté v mesiaci november 2020Faktúry - 01 - 30. 11. 2020  [44 kB]
nov 2, 2020Dobropisy za mesiac október 2020Dobropisy - október  2020   [35 kB]
nov 2, 2020Faktúry prijaté v období od 01. 10. 2020 do 31. 10. 2020Faktúry - 01 - 31. 10. 2020     [47 kB]
okt 2, 2020Prijaté faktúry za mesiac september 2020Faktúry - 01 - 30. 09. 2020     [49 kB]
sep 3, 2020Faktúry prijaté v období od 01. 08. 2020 do 31. 08. 2020Faktúry 01 - 31. 08. 2020  [44 kB]
aug 6, 2020Dobropisy za mesiac júl 2020Dobropisy - júl 2020    [34 kB]
aug 6, 2020Faktúry prijaté v období od 01. 07. 2020 do 31. 07. 2020Faktúry - 01. 31. 07. 2020    [42 kB]

júl 1, 2020Dobropisy za mesiac jún 2020Dobropisy - jún  2020   [33,3 kB]
júl 1, 2020Faktúry prijaté v mesiaci jún 2020Faktúry - 01. - 30. 06. 2020    [41 kB]
jún 3, 2020Faktúry prijaté v období 01. 05. 2020 do 31. 05. 2020Faktúry 01.-31. 05. 2020  [40 kB]
jún 3, 2020Dobropisy za mesiac máj 2020Dobropisy - máj  2020  [80 kB]
apr 30, 2020Dobropisy prijaté v mesiaci apríl 2020

Dobropisy - apríl  2020    [35kB]

apr 30, 2020Faktúry prijaté v období od 20. 04. 2020 do 26. 04. 2020

Faktúry - 20  - 26. 04. 2020

[35kB]

apr 30, 2020Faktúry prijaté v období od 13. 04. 2020 do 19. 04. 2020Faktúry - 13 - 19. 04. 2020      

[35kB]

apr 17, 2020Faktúry prijaté v období od 06. 04. 2020 do 12. 04. 2020Faktúry - 06. - 12. 04. 2020
apr 8, 2020Faktúy prijaté v období od 30. 03. 2020 do 05. 04. 2020Faktúry - 30. 03. - 05. 04. 2020
mar 31, 2020Faktúry prijaté v období od 23. 03. 2020 do 29. 03. 2020Faktúry - 23 - 29. 03. 2020
mar 31, 2020Faktúry prijaté v období od 16. 03. 2020 do 22. 03. 2020Faktúry - 16 - 22. 03. 2020
mar 31, 2020Faktúry prijaté v období od 09. 03. 2020 do 15. 03. 2020Faktúry - 09. - 15. 03. 2020
mar 31, 2020Faktúry vystavené v období od 02. 03. 2020 do 08. 03. 2020Faktúry - 02 - 08. 03. 2020
mar 5, 2020Dobropisy prijaté v mesiaci február 2020Dobropisy - február 2020  

[30 kB]

mar 5, 2020Faktúry prijaté v období od 24. 02.  2020 - 01. 03.  2020Faktúry 24. 02. - 01. 03.  2020  

[34 kB]

mar 5, 2020Faktúry prijaté v období od 17. 02. 2020 do 23. 02. 2020Faktúry - 17. - 23. 02. 2020  

[34 kB]

feb 24, 2020Faktúry prijaté v dňoch od 10. 02. 2020 do 16. 02. 2020Faktúry - 10 - 16. 02. 2020   [40,2 kB]
feb 12, 2020Dobropis za mesiac január 2020Dobropisy - január 2020   [33,6 kB]
feb 12, 2020Faktúry prijaté v období od 03. 02. 2020 do 09. 02. 2020Faktúry - 03 - 09. 02. 2020  [42,1 kB]
feb 12, 2020Faktúry prijaté v období od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020Faktúry - 01 - 31. 01. 2020  [46,3 kB]
Objednávky ŠI:
Dátum:Predmet:Súbor:
jan 13, 2021Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 09. 12. 2020 do 28. 12. 2020Objednávky HČ - č. 102 - 136- 2020  [45 kB]
dec 3, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 11. 11. 2020 do 26. 11. 2020Objednávka HČ - č.80-103 - 2020  [43 kB]
nov 2, 2020Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavaná dňa 21. 10. 2020Objednávka VHČ - č. 9005 - 2020  [33 kB]
nov 2, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 07. 10. 2020 do 30. 10. 2020Objednávky HČ - č. 70 - 79 - 2020  [38 kB]
okt 2, 2020Objednávky vystavené v mesiaci september 2020Objednávka HČ - č. 54 - 69 - 2020     [41 kB]
sep 3, 2020Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 24. 08. 2020Objednávka VHČ - č. 9004 - 2020  [33 kB]
sep 3, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 04. 08. 2020 do 31. 08. 2020Objednávka HČ - č. 37-53 - 2020    [41 kB]
aug 6, 2020Objednávky - hlavná činnosť  - vystavené v dňoxh 02. 07. 2020 - 08. 07. 2020Objednávka HČ - č.32-36 - 2020   [36 kB]
júl 20, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 03. 06. 2020 do 18. 06. 2020Objednávky HČ - č. 24 - 31 - 2020   [36,1 kB]
jún 3, 2020Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 18. 05. 2020Objednávka HČ - č. 23 - 2020    [36 kB]
apr 30, 2020Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 08. 04. 2020Objednávka HČ - č. 22- 2020    [34 kB]
apr 17, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 06. - 08. 04. 2020Objednávky HČ - č. 19 - 21- 2020
apr 8, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 30. 03. 2020 a 01. 04. 2020Objednávka HČ - č. 17-18 - 2020
apr 8, 2020Objednávky - podnikateľská činnosť - vystavené od 30. 03. 2020 do 01. 04. 2020Objednávky VHČ č. 9002 - 9003 - 2020
mar 31, 2020Objednávka - hlavná činnosť -vystavená dňa 24. 03. 2020Objednávka HČ - č. 16 - 2020
mar 31, 2020Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 19. 03. 2020Objednávka HČ č. 15 - 2020
mar 31, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené dňa 13. 03. 2020Objednávka HČ - č. 12-14 - 2020
mar 5, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 25. 02. 2020 do 26. 02. 2020Objednávka HČ - č. 09-11 - 2020 

[31 kB]

mar 5, 2020Objednávka - hlavná činnisť - vystavená dňa 17. 02. 2020Objednávka HČ - č. 08 - 2020 

[29 kB]

feb 24, 2020Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 10. 02. 2020Objednávka VHČ - č. 9001 - 2020 [32,5 kB]
feb 24, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 10. 02. 2020 a 11. 02. 2020Objednávka HČ - č. 06-07 - 2020  [33,4 kB]
feb 24, 2020Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 05. 02. 2020Objednávka HČ - č. 05- 2020  [32,6 kB]
feb 12, 2020Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od  16. 01. 2020 do 24. 01. 2020Objednávka HČ - č. 01-04 - 2020  [35,3 kB]


Objednávky ŠSZ:

Dátum:Predmet:Súbor:
okt 29, 2020objednávky ŠSZ 10/2020objednávky ŠSZ 10/2020
okt 1, 2020objednavky SSZ 09/2020objednavky SSZ 09/2020
apr 1, 2020objednavky SSZ 03/2020objednavky SSZ 03/2020
mar 11, 2020objednavky SSZ 02/2020objednavky SSZ 02/2020
feb 11, 2020objednavky sSZ 01/2020objednavky SSZ 01/2020

 

Darovacie zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
dec 4, 2021

Registratúrne číslo zmluvy: 721/52/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Drobný hmotný majetok - interaktívna tabuľa

Celková hodnota zmluvy: 1060 Eur bez DPH

Darca: Rodičovské združenie pri Školskom internáte, Považská 7, Košice

Dátum podpisu zmluvy: 04. 12. 2020

Darovacia zmluva č. 53 - 2020  [226 kB]

 

Preberací protokol  [281 kB]

sep 21, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/51/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 100 Eur

Darca: Ľudmila Drozdyová, Francisciho 36, 054 01  Levoča

Dátum podpisu zmluvy: 21. 09. 2020

Darovacia zmluva č. 52 - 2020    [234 kB]
sep 2, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/50/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: František Demčák, Pri ihrisku 287/17, 067 77  Zemplínske Hámre

Dátum podpisu zmluvy: 02. 09. 2020

Darovacia zmluva č. 51 - 2020   [234 kB]
aug 31, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/49/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Katarína Božíková, Hrnčiarska 1604/11, 091 01  Stropkov

Dátum podpisu zmluvy: 31. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 50 - 2020    [234 kB]
aug 31, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/48/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Peter Priščák, Ďačov 52, 082 71  Lipany nad Torysou

Dátum podpisu zmluvy: 31. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 49 - 2020    [234 kB]
aug 28, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/47/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Ján Madár, Veterná 738/29, 094 14  Sečovská Polianka

Dátum podpisu zmluvy: 28. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 48 - 2020   [233 kB]
aug 28, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/46/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Beáta Horníková, Lanškrounská 16, 060 01  Kežmarok

Dátum podpisu zmluvy: 28. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 47 - 2020   [234 kB]
aug 27, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/45/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Miroslava Smolenová, Bocianová 202/10, 094 34  Bystré nad Topľou

Dátum podpisu zmluvy: 27. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 46 - 2020   [234 kB]
aug 27, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/44/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Vasil Torbik, Haligovce 146, 065 34  Veľká Lesná

Dátum podpisu zmluvy: 27. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 45 - 2020   [234 kB]
aug 26, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/43/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 100 Eur

Darca: Svetlana Siroková, Dlhá 564/70, 089 01  Svidník

Dátum podpisu zmluvy: 26. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 44 - 2020  [233 kB]
aug 26, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/42/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Jozef Tynik, Partizánska 147/36, 078 01  Sečovce

Dátum podpisu zmluvy: 26. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 43 - 2020    [236 kB]
aug 26, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/41/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Daniela Socháňová, Záborského 14/A, 080 01  Prešov

Dátum podpisu zmluvy: 26. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 42 - 2020    [234 kB]
aug 25, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/40/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Zsolt Bojtos, Kpt. Nálepku 437/8, 068 01  Medzilaborce

Dátum podpisu zmluvy: 25. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 41 - 2020   [234 kB]
aug 25, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/39/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Jana Švedová, Dubská cesta 2943/4B, 024 01  Kysucké Nové Mesto

Dátum podpisu zmluvy: 25. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 40 - 2020  [234 kB]
aug 24, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/38/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Iveta Lešičková, Pod Lipkou 57, 085 01  Bardejov

Dátum podpisu zmluvy: 24. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 39 - 2020   [233 kB]
aug 21, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/37/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 5 Eur

Darca: Anna Cinkaničová, Kukučínova 2044/5, 069 01  Snina

Dátum podpisu zmluvy: 21. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 38 - 2020  [233 kB]
aug 20, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/36/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Miroslav Čekan, Červenica pri Sabinove 215, 082 56  Pečovská Nová Ves

Dátum podpisu zmluvy: 20. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 37 - 2020   [234 kB]
aug 20, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/35/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Agáta Hanišová, Kobyly 1, 086 22  Kľušov

Dátum podpisu zmluvy: 20. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 36 - 2020   [234 kB]
aug 19, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/34/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Jaroslav Paračka, Ružová 56, 053 11  Smižany

Dátum podpisu zmluvy: 19. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 35 - 2020   [233 kB]
aug 19, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/33/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Ivan Soroka, Kľušov 73, 086 22

Dátum podpisu zmluvy: 19. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 34 - 2020   [233 kB]
aug 19, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/32/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Ladislav Mintál, Za Kaštieľom 2/12, 053 11  Smižany

Dátum podpisu zmluvy: 19. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 33 - 2020   [233 kB]
aug 18, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/31/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Pavla Grisniková, Švermova 4, 976 46  Valaská

Dátum podpisu zmluvy: 18. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 32 - 2020   [234 kB]
aug 18, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/30/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 5 Eur

Darca:  Adriána Sciranková, Bocianova 526/9, 094 34  Bystré

Dátum podpisu zmluvy: 18. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 31 - 2020  [233 kB]
aug 18, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/29/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Pavol Šoltis, Antona Prídavka 34, 080 01  Prešov

Dátum podpisu zmluvy: 18. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 30 - 2020    [234 kB]
aug 17, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/28/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Jozef Karásek, Maša 411, 985 22  Cinobaňa

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 29 - 2020   [236 kB]
aug 17, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/27/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Mária Ripičová Puškárová, Zámutov 500, 094 15

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 28 - 2020   [233 kB]
aug 17, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/26/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Ľuboslava Špiková, Gen. Svobodu 692/17, 089 01  Svidník

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 27 - 2020   [234 kB]
aug 17, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/25/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Jozef Feltovič, Janošíkova 104, 082 71  Lipany

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 26 - 2020   [236 kB]
aug 17, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/24/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Jozef Harakaľ, Kvetná 609/53, 067 82  Dlhé nad Cirochou

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 25 - 2020   [236 kB]
aug 14, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/23/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Ioan Zifcsak, Družstevná 521/10, 065 03  Podolínec

Dátum podpisu zmluvy: 14. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 24 - 2020  [236 kB]
aug 14, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/22/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 15 Eur

Darca:  Anna Guľašová Némethová, Rovinky 36, 082 71  Lipany

Dátum podpisu zmluvy: 14. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 23 - 2020   [235 kB]
aug 13, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/21/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Ing. František Džubák, Bodrožská 114/30, 076 32  Borša

Dátum podpisu zmluvy: 13. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 22 - 2020  [234 kB]
aug 12, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/20/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 30 Eur

Darca:  Oto Molnár, Potočná ulica 617/3, 044 02  Turňa nad Bodvou

Dátum podpisu zmluvy: 12. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 21 - 2020  [234 kB]
aug 12, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/19/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Radek Krajíček, Šafárikova 103, 049 01  Rožňava

Dátum podpisu zmluvy: 12. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 20 - 2020   [233 kB]
aug 12, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/18/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Katarína Cinová, Oľšavka 49, 090 22

Dátum podpisu zmluvy: 12. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 19 - 2020   [233 kB]
aug 11, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/17/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Michal Gavula, Petrovce 31, 072 62

Dátum podpisu zmluvy: 11. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 18 - 2020  [234 kB]
aug 11, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/16/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Radovan Polačko, Pčolinská 1409/39, 069 01  Snina

Dátum podpisu zmluvy: 11. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 17 - 2020  [233 kB]
aug 11, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/15/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 30 Eur

Darca:  Jarmila Bujňáková, Jabloňová 604/22, 082 56  Pečovská Nová Ves

Dátum podpisu zmluvy: 11. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 16 - 2020   [235 kB]
aug 10, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/14/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Peter Karman, Adyho 10, 984 01  Lučenec

Dátum podpisu zmluvy: 10. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 15 - 2020  [234 kB]
aug 10, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/13/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Rudolf Biacovský, Strojnícka 4, 052 01  Spišská Nová Ves

Dátum podpisu zmluvy: 10. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 14 - 2020   [236 kB]
aug 8, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/12/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 30 Eur

Darca:  Ružena Do Duc Liptáková, Šafárikova 41, 048 01  Rožňava

Dátum podpisu zmluvy: 08. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 13 - 2020   [233 kB]
aug 3, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/11/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Martin Palečko, Okrúhle 68, 090 42

Dátum podpisu zmluvy: 03. 08. 2020

Darovacia zmluva č. 12 - 2020   [233 kB]
júl 30, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/10/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Erika Šušanová, Nemešany 31, 053 02

Dátum podpisu zmluvy: 30. 07. 2020

Darovacia zmluva č. 11 - 2020   [234 kB]
júl 16, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/9/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Beáta Mihóková, Školská 302/21, 06 33  Slovenské Nové Mesto

Dátum podpisu zmluvy: 16. 07. 2020

Darovacia zmluva č. 10 - 2020      [234 kB]
júl 15, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/8/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Jozef Palviščák, Hlavná 553/66, 094 14  Sečovská Polianka

Dátum podpisu zmluvy: 15. 07. 2020

Darovacia zmluva č. 9 - 2020   [236 kB]
júl 15, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/7/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Terézia Dolná, Studenec 129, 053 04  Spišské Podhradie

Dátum podpisu zmluvy: 15. 07. 2020

Darovacia zmluva č. 8 - 2020   [233 kB]
júl 13, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/6/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Helena Hovanová, Blatná Polianka 81, 072 44  Blatné Remety

Dátum podpisu zmluvy: 13. 07. 2020

Darovacia zmluva č. 7 - 2020   [233 kB]
júl 10, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/5/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Stanislav Baňas, Dúbrava 51, 053 05  Beharovce

Dátum podpisu zmluvy: 10. 07. 2020

Darovacia zmluva č. 6 - 2020    [234 kB]
júl 9, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/4/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 50 Eur

Darca:  Viktor Albert, Veľká Bara 35, 076 32

Dátum podpisu zmluvy: 09. 07. 2020

Darovacia zmluva č. 5 - 2020    [233 kB]
júl 7, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/3/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca:  Ladislav Vaľko, Hornádska 13, 053 61  Spišské Vlachy

Dátum podpisu zmluvy: 07. 07. 2020

Darovacia zmluva č. 4 - 2020     [234 kB]
júl 7, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/2/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 30 Eur

Darca: Bc. Žaneta Gecejová, Konštantínova 1596/64, 091 01  Stropkov

Dátum podpisu zmluvy: 07. 07. 2020

 Darovacia zmluva č. 3 - 2020   [234 kB]
júl 6, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/1/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Boris Beláček, SNP 281/50, 962 23  Očová

Dátum podpisu zmluvy: 06. 07. 2020

Darovacia zmluva č. 2 - 2020     [234 kB]
jún 29, 2020

Registratúrne číslo zmluvy: 721/2020

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca:  Jaroslav Urbanský, Tatranská 241/9, 065 03  Podolínec

Dátum podpisu zmluvy: 29. 06. 2020

Darovacia zmluva č. 1 - 2020   [234 kB]