Zmluvy, Faktúry,Objednávky - 2015

Zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
dec 15, 2015Meta údaje k zmluve o dielo č. 20 - 2015Meta údaje zmluva č. 20 - 2015
dec 15, 2015Zmluva na zabezpečenie servisných služieb Wifi a LAN siete, správa web stránky a serveraZmluva č. 20 - 2015
nov 25, 2015Meta údaje k darovacím zmluvám č. 41-2015 až č. 47-2015Meta údaje darovacia zmluva č. 41-47 - 2015
nov 25, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Jozef Kučera, Kežmarok

Darovacia zmluva c. 47 - 2015
nov 25, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Pavlíková Anna, Stará Ľubovňa

Darovacia zmluva c. 46 - 2015
nov 25, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Bocková Ľubica, Malcov

Darovacia zmluva c. 45 - 2015
nov 25, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Hatalovská Štefánia, Trebišov

Darovacia zmluva c. 44 - 2015
nov 25, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Trunko Stanislav, Nálepkovo

Darovacia zmluva c. 43 - 2015
nov 25, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Škutková Eva, Snina

Darovacia zmluva c. 42 - 2015
nov 25, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Gogoľ Viliam, Kružlov

Darovacia zmluva c. 41 - 2015
nov 23, 2015Meta údaje k zmluve č. 19 - 2015Meta údaje zmluva č. 19 - 2015
nov 23, 2015

Zmluva na dodávky pracovných stolov a kuchynského zariadenia pre kuchyňu a jedáleň ŠI

Partner: EUROGASTROP s.r.o.

Zmluva č. 19 - 2015
okt 29, 2015Meta údaje k zmluve č. 18 - 2015Meta údaje zmluva č. 18 - 2015
okt 29, 2015

Zmluva o dielo - Oprava svetelných rozvodov na 1. - 3. poschodí ŠI

Partner: Kalex s.r.o., Hlinkova 5, Košice

Zmluva č. 18 - 2015
okt 29, 2015Meta údaje k zmluve č. 17 - 2015Meta údaje zmluvy č. 17 - 2015
okt 29, 2015

Zmluva o dielo - Oprava dverí na prízemí ŠI

Partner: Noves okná Košice

Zmluva c. 17 - 2015
okt 19, 2015Meta údaje k zmluve o dielo č. 16 - 2015Meta údaje zmluvy č. 16 - 2015
okt 19, 2015Zmluva o dielo - Stavebné úpravy plochej strechy Internát Považská 7, KošiceZmluva c. 16 - 2015
okt 5, 2015Meta údaje k darovacej zmluvy č. 40 - 2015Meta údaje darovacia zmluva č. 40 - 2015
okt 5, 2015

Darovacia zmluva 

Predmet zmluvy: hnuteľný majetok (nábytok)

Darca: Národná Banka Slovenska

Darovacia zmluva c. 40 - 2015
sep 23, 2015Meta údaja k zmluve o dielo č. 15 -2015Meta údaje zmluvy č. 15 - 2015
sep 23, 2015

Zmluva o dielo 

Predmet zmluvy: Komplexné spracovanie a podanie žiadosti O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE z Environmentálneho fondu

Zhotoviteľ: SLARI s.r.o, Košice

Zmluva č. 15 - 2015
sep 3, 2015Meta údaje zmluvy č. 14 - 2015 na dodávku ovocia a zeleniny pre ŠJ.Meta údaje zmluvy č. 14 - 2015
sep 3, 2015

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny.

Platnosť zmluvy od. 7.9.2015 do 31.8.2015

Zmluva c. 14 - 2015

Príloha k zmluve - cenník

sep 2, 2015

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy na dovávku tovarov - "Ovocie a zelenia" uzavretej dňa 2.2.2015. 

Interné číslo zmluvy: 06/2015

Výpoveď zmluvy c. 6-2015 
aug 28, 2015Meta údaje k darovacím zmluvám č. 38/2015 a 39/2015Meta údaje darovacie zmluvy č. 38-39 - 2015
aug 28, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Mertin Michal

Darovacia zmluva c. 39 - 2015
aug 28, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Pankovics Pavol

Darovacia zmluva č. 38 - 2015
aug 28, 2015Meta údaje k darovacej zmluve č. 37/2015Meta údaje darovacia zmluva č. 37 - 2015
aug 26, 2015

Darovacia zmluva - finačný dar

Darca: Baranová Simona

Darovacia zmluva č. 37 - 2015
aug 25, 2015Meta údaje k darovacím zmluvám č. 35/2015 a 36/2015Meta údaje darovacie zmluvy č. 35-36 - 2015
aug 25, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Nováková Margita

Darovacia zmluva č. 36 - 2015
aug 25, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Ledinská Alexandra

Darovacia zmluva č. 35 - 2015
aug 24, 2015Meta údaje k darovacím zmluvám č. 28/2015 až 34/2015Meta údaje darovacie zmluvy č. 28-34 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Fidermáková Alžbeta

Darovacia zmluva č. 34 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Ing. Timko Ladislav

Darovacia zmluva č. 33 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Michalec Miroslav

Darovacia zmluva č. 32 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Toth Tomáš

Darovacia zmluva č. 31 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Pristáš Stanislav

Darovacia zmluva č. 30 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Daniš Martin

Darovacia zmluva č. 29 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Prokšej Stanislav

Darovacia zmluva č. 28 - 2015
aug 24, 2015Meta údaje k darovacím zmluvám č. 19/2015 až 27/2015Meta údaje darovacie zmluvy č. 19-27 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Kerekešová Jarmila

Darovacia zmluva č. 27 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Maňkošová Slavomíra

Darovacia zmluva c. 26 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Oberstová Anna

Darovacia zmluva č. 25 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Farkaš Stanislav

Darovacia zmluva č. 24 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: BIllý Ján

Darovacia zmluva č. 23 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Ducár Jaroslav

Darovacia zmluva č. 22 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Homonnai Gabriel

Darovacia zmluva č. 21 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Bjalončíková Anna

Darovacia zmluva č. 20 - 2015
aug 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Hartmannová Magdaléna

Darovacia zmluva č. 19 - 2015
aug 12, 2015Meta údaje k darovacím zmluvám č. 16 - 18 - 2015Meta údaje darovacie zmluvy č. 16-18 - 2015
aug 12, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Hrešková Magdaléna

Darovacia zmluva č. 18 - 2015
aug 12, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Hudák Ján

Darovacia zmluva č. 17 - 2015
aug 12, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Demko Vladimír

 

 

Darovacia zmluva č. 16 - 2015
aug 5, 2015Meta údaje k darovacej zmluve č. 15 - 2015Meta údaje darovacie zmluvy č. 15 - 2015
aug 5, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Stanislav Solar

Darovacia zmluva č. 15 - 2015
aug 3, 2015Meta údaje k darovacím zmluvám č. 11 - 14 - 2015Meta údaje darovacie zmluvy č. 11-14 - 2015
aug 3, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Kaščáková Emília

Darovacia zmluva č. 14 - 2015
aug 3, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Vidová Viera

Darovacia zmluva č. 13 - 2015
aug 3, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Kurej Viliam

Darovacia zmluva č. 12 - 2015
aug 3, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Čurlíková Jana

Darovacia zmluva č. 11 - 2015
júl 27, 2015Meta údaje k darovacím zmluvám č. 6-10 - 2015Meta údaje darovacie zmluvy č. 6-10 - 2015
júl 27, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Ing. Beňa Peter

Darovacia zmluva č. 10 - 2015
júl 27, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Lukáčová Martina

Darovacia zmluva č. 9 - 2015
júl 27, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Hadzimová Mária

Darovacia zmluva č. 8 - 2015
júl 27, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Jevošová Viera

Darovacia zmluva č. 7 - 2015
júl 27, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Darca: Vargová Gabriela

Darovacia zmluva č. 6 - 2015
júl 16, 2015Meta údaje k zmluve č. 13 - 2015Meta údaje zmluvy č. 13 - 2015
júl 16, 2015Zmluva o dielo - oprava sociálnych zariadení  spŕch na 2. poschodíZmluva č. 13 - 2015
júl 2, 2015Meta údaje k zmluve č. 12/2015Meta údaje zmluvy č. 12 - 2015
júl 2, 2015

Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom "Stavebné úpravy objektu ŠI Považská 7, Košice za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy vrátane zateplenia"

Zmluva c. 12 - 2015
jún 24, 2015Meta údaje darovacie zmluvyMeta údaje darovacie zmluvy č. 4-5 - 2015
jún 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Moskaľová Renáta

Darovacia zmluva č. 5 - 2015
jún 24, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Bujňáková Renáta

Darovacia zmluva č. 4 - 2015
jún 16, 2015Meta údaje k darovacej zmluve č. 3 - 2015Meta údaje darovacia zmluva č. 3 - 2015
jún 16, 2015

Darovacia zmluva - finančný dar

Farkaš Juraj, Mierová 6, 064 01  Stará Ľubovňa

Darovacia zmluva č. 3 - 2015
apr 29, 2015Meta údaje k darovacím zmluvám č. 1-2 - 2015Meta údaje darovacie zmluvy č. 1-2 - 2015
apr 29, 2015Darovacia zmluva - sklenené stolíky - darované Rodičovským združením pri ŠI Považská 7, KošiceDarovacia zmluva č. 2 - 2015
apr 29, 2015Meta údaje zmluvy č. 11 - 2015 o zabezpečení dezinsekcieMeta údaje zmluvy č. 11 - 2015
apr 29, 2015Zmluva o zabezpečení dezinsekcieZmluva č. 11-2015
apr 27, 2015Meta údaje k dodatkom č. 1/2015 D a č. 2/2015 DMeta údaje dodatky č. 01-02 - 2015 D
apr 27, 2015Dodatok k Zmluve č. 2/2015 (Pranie a žehlenie posteľnej bielizne), ktorého predmetom je zmena poskytovateľa služieb.Dodatok c. 02-2015D
apr 8, 2015

Meta údaje - zmluvy uzatvorené v prvom štvrťroku 2015

 

 

Meta údaje zmluvy č. 1-10 - 2015
apr 2, 2015Meta údaje k zmluve č. Z20153312Meta údaje zmluvy č. Z20153312
apr 2, 2015

Zmluva na nákup farebných tonerov do tlačiarne Xerox Phaser 6180. 

Uzavretá prostredníctvom EKS

Partner: EURO MEDIA Košice s.r.o.

Zmluva č. Z20153312
mar 31, 2015Zmluva o odbere a zhodnotení odpadovZmluva č. 10 - 2015
mar 30, 2015

3-miestne kreslo z ekokože

Darca: Rodičovské združenie pri ŠI, Považská 7, Košice

Darovacia zmluva č. 01 - 2015
mar 13, 2015

Zmluva na nákup tonerov. Zmluva uzavretá prostredníctvom EKS.

Partner: CLEAN TONERY s.r.o.

Zmluva č.9 - 2015
feb 20, 2015Výpoveď zmluvy o zabezpečení deratizácie a dezinsekcieVýpoveď zmluvy - PM Group s.r.o.
feb 20, 2015Výpoveď zmluvy o prenájme kontajneru s firmou Kosit, a.s, KošiceVýpoveď zmluvy - Kosit a.s.
feb 11, 2015Zmluva o dielo - pranie a žehlenie posteľnej bielizneZmluva č. 08 - 2015
feb 6, 2015Kolektívna zmluva na rok 2015 - 2018Kolektívna zmluva na rok 2015 - 2018
feb 2, 2015Zmluva na dodávku pekárenského tovaruZmluva č. 07 - 2015
feb 2, 2015Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny

Zmluva č. 06 - 2015

Príloha k Zmluve č. 06 - 2015

feb 2, 2015Zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov

Zmluva č. 05 - 2015

Príloha k Zmluve č. 05 - 2015

feb 2, 2015Kúpno predajná zmluva na dodávku mliečnych výrobkovZmluva č, 04 - 2015
feb 2, 2015Kúpno predajná zmluva na dodávku mrazených výrobkovZmluva č. 03 - 2015
feb 2, 2015Kúpno - predajná zmluva na dodávku potravinárskeho tovaruZmluva č. 02 - 2015
jan 30, 2015Zmluva o spracovaní komplexnej účtovnej agendyZmluva c. 01-2015
jan 30, 2015Dodatok c. 2 k Zmluve o dodávke plynuDodatok c. 01-2015D


Faktúry:

Dátum:Predmet:Súbor:
jan 3, 2016Faktúry prijaté v období od 28.12.2015 do 31.12.2015Faktúry 28.-31. 12. 2015
dec 28, 2015Faktúry prijaté v období od 21.12.2015 do 27.12.2015Faktúry 21.-27.12. 2015
dec 21, 2015Faktúry prijaté v období 14.12.2015 až 20.12.2015Faktúry 14.12. - 20.12.2015
dec 16, 2015Objednávky ŠŠJ vystavené v prvej polovici decembra 2015Objednávky ŠŠJ 12/2015
dec 14, 2015Faktúry prijaté od 7.12.2015 do 13.12.2015Faktúry 7. - 13. 12. 2015
dec 7, 2015Faktúry prijaté v období od 30.11.2015 do 6.12.2015Faktúry 30.11. -  6. 12. 2015
nov 30, 2015Dobropisy za november 2015Dobropisy 1.11.2015 - 30.11.2015
nov 30, 2015Faktúry prijakté v období od 23.11.2015 do 29.11.2015Faktúry 23. - 29.11.2015
nov 23, 2015Faktúry prijaté v období od 16.11.2015 do 22.11.2015Faktúry 16. - 22. 11. 2015
nov 16, 2015Faktúry prijaté v období od 9.11.2015 do 15.11.2015Faktúry 9. - 15.11.2015
nov 9, 2015Faktúry prijaté v období od 2.11.2015 do 8.11.2015Faktúry 2. - 8. 11. 2015
nov 2, 2015Dobropisy za mesiac október 2015Dobropisy 1.10.2015 - 31.10.2015
nov 2, 2015Faktúry prijaté v období od 26.10.2015 do 31.10.2015Faktúry 26.10. - 31.10.2015
okt 26, 2015Faktúry prijaté v období od 19.10.2015 do 25.10.2015Faktúry 19.10. - 25.10.2015
okt 19, 2015Faktúry prijaté v období do 12.10.2015 do 18.10.2015Faktúry 12. - 18. 10. 2015
okt 12, 2015Faktúry prijaté do 5.10.2015 do 11.10.2015Faktúry 5.10.-11.10.2015
okt 5, 2015Faktúry prijaté v období od 28.9.2015 do 4.10.2015Faktúry 28.9. - 4.10.2015
sep 28, 2015Faktúry prijaté v období od 21.9.2015 do 27.9.2015Faktúry 21 - 27.9.2015
sep 21, 2015Faktúry prijaté v období od 14.9.2015 do 20.9.2015Faktúry 14.9. - 20.9.2015
sep 14, 2015Faktúry prijaté v období do 7.9.2015 do 13.9.2015Faktúry 7.9. - 13.9.2015
sep 7, 2015Faktúry prijaté v období od 2.9. 2015 do 6.9.2015Faktúry 2. - 6. 9. 2015
aug 31, 2015Dobropisy prijaté v mesiaci august 2015Dobropisy 1.8.2015 - 31.8.2015
aug 31, 2015Faktúry prijaté v období od 24.8.2015 do 31.8.2015Faktúry 24.-31. 8. 2015
aug 24, 2015Faktúry prijaté v období od 17.8.2015 do 23.8.2015Faktúry 17. - 23. 8. 2015
aug 17, 2015Faktúry prijaté v období od 10.8.2015 do 16.8.2015Faktúry 10.-16. 8. 2015
aug 10, 2015Faktúry prijaté v období od 3.8. 2015 do 9.8.2015Faktúry 3. -  9. 8. 2015
aug 3, 2015Dobropisy za mesiac júl 2015Dobropisy 1.7.2015 - 31.7.2015
aug 3, 2015Faktúry prijaté v období od 27.7.2015 do 2.8.2015Faktúry 27.7. - 2.8.2015
júl 27, 2015Faktúry prijaté v období od 20.7.2015 do 26.7.2015Faktúry 20. - 26. 7 2015
júl 20, 2015Faktúry prijaté v období od 13.7.2015 do 19.7.2015Faktúry 13.-19. 7. 2015
júl 13, 2015Faktúry prijaté v období od 6.7. 2015 do 12.7.2015Faktúry 6.-12. 7. 2015
júl 5, 2015Faktúry prijaté v období od 29.6.2015 do 7.5.2015Faktúry 29.6. - 5. 7. 2015
júl 2, 2015Dobropisy za mesiac jún 2015Dobropisy 1.6.2015 - 30.6.2015
jún 29, 2015Faktúry prijaté od 22.6.2015 di 28.6.2015Faktúry 22.-28. 6. 2015
jún 22, 2015Faktúry prijaté od 15.6.2015 do 21.6.2015Faktúry 15.-21. 6. 2015
jún 15, 2015Faktúry prijaté od 8.6.2015 do 14.6.2015Faktúry 8. - 14. 6. 2015
jún 8, 2015Prijaté faktúry od 1.6.2015 do 7.6.2015Faktúry 1. - 7. 6. 2015
jún 1, 2015Dobropisy za apríl a máj 2015Dobropisy 1.4.2015 - 31.5.2015
jún 1, 2015Prijaté faktúry v období od 25.5.2015 do 31.5.2015Faktúry 25. - 31.5.2015
máj 25, 2015Prijaté faktúry v období od 18.5.2015 do 24.5.2015Faktúry 18. - 24. 5. 2015
máj 18, 2015Prijaté faktúry v období od 11.5.2015 do 17.5.2015Faktúry 11. - 17. 5. 2015
máj 13, 2015Prijaté faktúry od 1.5.2015 do 10.5.2015Faktúry 1. - 10. 5. 2015
máj 4, 2015Prijaté faktúry za obdobie od 27.4.2015 až do 3.5.2015Faktúry 27.4.  - 3. 5. 2015
apr 27, 2015Faktúry prijaté v období od 20.4.2015 do 26.4.2015Faktúry 20. - 26. 4. 2015
apr 20, 2015Prijaté faktúry od 13.4. 2015 do 19.4.2015Faktúry 13.-19. 4. 2015
apr 13, 2015Prijaté faktúry od 1.4.2015 do 12.4.2015Faktúry 1.4.-12. 4. 2015
apr 1, 2015Dobropisy za 1. štvrťrok 2015Dobropisy 1.1.2015 - 31.3.2015
apr 1, 2015Prijaté faktúry od 16.3.2015 do 31.3.2015Faktúry 16.-31. 3. 2015
mar 16, 2015Faktúry prijaté v období od 1.3. do 15.3.2015Faktúry 1.3. - 15.3.2015
mar 4, 2015Faktúry prijaté v mesiaci február 2015Faktúry - február 2015
feb 4, 2015Faktúry prijaté v mesiaci január 2015Faktúry - január 2015Objednávky ŠI:
Dátum:Predmet:Súbor:
dec 21, 2015Objednávky - hlavná činnosť od 14.12.2015 do 18.12.2015Objednávky HČ - č. 117-121 - 2015
dec 15, 2015

Objednávky - podnikateľská činnosť - vystavené 14.12.2015 

Megas Trade s.r.o. - pranie a žehlenie posteľnej bielizne

 

Objednávky VHČ - č. 9017-9018 - 2015
dec 15, 2015Objednávka HČ č. 116-2015Objednávka HČ - č. 116 - 2015
dec 15, 2015Objednávky vystavené v období od 4.12.2015 do 14.12.2015Objednávky HČ - č. 93-115 -2015
dec 1, 2015

Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená 30.11.2015 na pranie a žehlenia posteľnej bielizne

 

Objednávka VHČ - č. 9016 - 2015
nov 30, 2015

Objednávky - podnikateľská činnosť - za mesiac november 2015

 

Objednávky VHČ - č. 9014-9015 - 2015
nov 30, 2015Objednávky - hlavná činnosť za mesiac november 2015Objednávky HČ - č. 78-92 - 2015
nov 5, 2015Objednávky - hlavná činnosť - prijaté v období 26.10.2015 dso 4.11.2015Objednávky HČ - č. 76-77 - 2015
okt 23, 2015Objednávka na pranie a žehlenie posteľnej bielizneObjednávka VHČ - č. 9013 - 2015
okt 23, 2015Objednávky - hlavná činnosť - vystavené ŠI od 13.10.2015 do 22.10.2015Objednávky HČ - č. 69-75 - 2015
okt 12, 2015

Objednávka - podnikateľská činnosť

Megas Trade s.r.o. - pranie prádla

Objednávka VHČ - č. 9012 - 2015
okt 8, 2015Objednávky vystavené od 5.10 2015 do 7.10.2015Objednávka HČ - č. 65-68 - 2015
sep 28, 2015Objednávky podnikateľská činnosť - vystavené v období od 21.9. do 23.9.2015Objednávky VHČ - č. 9010-9011 - 2015
sep 28, 2015Objednávky vystavené v období od 8.9. do 23.9.2015Objednávky HČ - č. 61-64 - 2015
sep 17, 2015Objednávky vyhotovené v období od 3.9.2015 do 16.9.2015Objednávky HČ - č. 57-60 - 2015
sep 7, 2015Objednávky - hlavná činnosť - č. 55/2015 a 56/2015 vystavené v období od 24.8. 26.8.2015Objednávky HČ - č. 55-56 - 2015
aug 31, 2015Objednávky hlavná činnosťObjednávka HČ - č. 52-54 - 2015
aug 24, 2015Objednávka - podnikateľská činnosť - pranie posteľnej bielizneObjednávka VHČ - č. 9010 - 2015
aug 24, 2015Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 17. do 21.8.2015Objednávky HČ - č. 48 - 51 - 2015
aug 10, 2015Objednávky hlavná činnosťObjednávky HČ - č. 44-47 - 2015
júl 17, 2015Objednávky podnikateľská činnosť  vystavené v obdobi 8.- 16. 2015Objednávka VHČ - č. 9008 - 9009 - 2015
júl 9, 2015Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 1. 7. 2015 do 8. 7. 2015Objednávka HČ - č. 40-43 - 2015
júl 2, 2015Objednávky vystavené v mesiaci jún 2015Objednávka HČ - č. 38-39 - 2015
jún 25, 2015Objednávky - hlavná činnosť - obdobie od 15.6.2015 do 23.6.2015Objednávka HČ - č. 34-37 - 2015
jún 22, 2015Objednávka - podnikateľská činnosť - pranie posteľnej bielizneObjednávka VHČ - č. 9007 - 2015
jún 22, 2015Objednávka - hlavná činnosť - pranie posteľnej bielizneObjednávka HČ - č. 33 - 2015
jún 16, 2015

Objednávka - hlavná činnosť 

Svet nápadov - nákup materiálu na krúžkovú činnosť

Objednávky HČ - č. 32 - 2015
jún 11, 2015Objednávka - podnikateľská činnosť - pranie posteľnej bielizneObjednávky VHČ č. 9006 - 2015
jún 11, 2015Objednávky - hlavná činnosť od 25.5. 2015 do 10.6.2015Objednávky HČ - č. 26-31 - 2015
máj 27, 2015Objednávky pre podnikateľskú činnosť ŠIObjednávky VHČ č. 9005 - 2015
máj 27, 2015Objednávky - hlavná činnosť ŠIObjednávky HČ - č. 21-25 - 2015
máj 13, 2015Objednávky - hlavná činnosťObjednávky HČ - č. 18-20 -2015
apr 16, 2015Objednávky -  hlavná činnosť - č. 7-17 - 2015Objednávky HČ - č. 07-17 -2015
apr 1, 2015Objednávky - podnikateľská činnosť ŠI - marec 2015Objednávky VHČ č. 9003 - 2015
mar 26, 2015Objednávky za potraviny pre ŠŠJ za 03/2015Objednávky 8140-8162
mar 9, 2015Objednávky - podnikateľská činnosťObjednávky VHČ - č. 9001-9002 - 2015
mar 9, 2015Objednávky hlavná činnosť ŠIObjednávky HČ - č. 01-06 - 2015Objednávky ŠSZ:
Dátum:Predmet:Súbor:
dec 2, 2015Objednávky ŠŠJ 11/2015
nov 20, 2015Objednávky ŠŠJ 11/2015Objednávky ŠŠJ 11/2015
nov 2, 2015Objednávky ŠŠJ 10/2015
okt 22, 2015objednávky ŠŠJ 10/2015objednávky ŠŠJ 10/2015
okt 8, 2015Objednávky ŠŠJ 10/2015
sep 30, 2015Objednávky ŠŠJ 09/2015Objednávky ŠŠJ 09/2015
sep 16, 2015Objednávky 8374-8425Objednávky 8374-8425
júl 6, 2015Objednávky 8348-8373
jún 17, 2015objednávky 8300-8347
jún 3, 2015objednávky 05/2015
máj 25, 2015Objednávky 8257-8289
máj 13, 2015objednávky ŠŠJ 05/2015objednávky 8232-8256
máj 13, 2015objednávky ŠŠJ 04/2015Objednávky 8200-8231
apr 16, 2015objednávky potravín za obdobie 04/2015objednávky potravín 8171-8199 
apr 1, 2015Objednávky potravín za obdobie 03/2015Objednávky 8163 - 8170
mar 18, 2015Objednávky potravín pre ŠSZObjednávky 8102-8139
feb 27, 2015Objednávky potravín pre ŠŠJ za obdobie 02/2015objednávky 8059-8101
feb 2, 2015objednávky na potraviny za obdobie 19.01.2015-31.01.2015objednávky 8031-8058
jan 22, 2015Objednávky 8001-8030