Zmluvy, Faktúry,Objednávky - 2017

Zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
dec 29, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1706/2017

Predmet dohody: Zrušenie nájmu nebytových priestorov

Účinnosť dohody: 01. 01. 2018

Partner: Herturserves spol. s r. o., Nová 9, 040 01  Košice IČO: 36 579 98

Dátum podpisu zmluvy: 29 12. 2017

Dohoda o učončení nájmu nebytového priestoru č. 1-2013
dec 18, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1658/2017

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Ovocie a zelenina

Celková hodnota predmetu zmluvy: 22.254,48 € s DPH

Platnosť zmluvy: 01. 01. 2018 - 31. 01. 2019

Partner: J. Trans Trade s. r. o.., Jarmočná 2, 040 01  Košice, IČO: 36 172 219

Dátum podpisu zmluvy: 13. 12. 2017

Zmluva č. 26 - 2017
dec 7, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1565/2017

Predmet zmluvy: Zmena koeficientu ročnej miery inflácie spotrebiteľskýc cien

Celková hodnota predmetu zmluvy: Prílohy č. 1 až č. 5

Partner: Veolia Energia Komfort Košice a. s., Einstenova 25, 851 01  Bratislava, IČO: 46 782 532

Dátum podpisu zmluvy: 16. 10. 2017

Platnosť zmluvy: od 1. 1. 2018

Dodatok č. 3 - 2017 - k individuálnej zmluve o energetických službách
dec 4, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1535/2017

Typ zmluvy: Zmluva na poskytovanie služieb

Predmet zmluvy: Pranie a žehlenie bielizne

Celková hodnota predmetu zmluvy: 6.427,20,- € s DPH

Platnosť zmluvy: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2019

Partner: MEGAS trade s. r. o., Slavkovská 29, 060 01  Kežmarok, IČO: 36 499 447

Dátum podpisu zmluvy: 04. 12. 2017

Zmluva č. 25 - 2017
nov 24, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1480/2017

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Dodanie a montáž nábytku do žiackych izieb 

Celková hodnota predmetu zmluvy: 21.594,- € s DPH

Platnosť zmluvy: do 22. 12. 2017

Partner: Attila Kovács MELMAKO III, Žižkova 4/B, 040 01  Košice, IČO: 14 301 881

Dátum podpisu zmluvy: 24. 11. 2017

Zmluva č. 24 - 2017
nov 15, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1421/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Podlaha do posilňovne

Celková hodnota predmetu zmluvy: 1.186,22,- € 

Darca: Rodičovské združenie pri Školskom internáte, Považská 7, Košice

Dátum podpisu zmluvy: 15. 11. 2017

Darovacia zmluva č. 72 - 2017
nov 15, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1422/2017

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Tonery 

Celková hodnota predmetu zmluvy: 206,- € s DPH

Platnosť zmluvy: 20. 11. 2017 - 24. 11. 2017

Partner: Grafid s. r. o., Pod Hájom 1090/63, 018 41  Dubnica nad Váhom, IČO: 47 576 804

Dátum podpisu zmluvy: 15. 11. 2017

Zmluva č. 23 - 2017
nov 14, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1393/2017

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Dodanie a montáž elektrického parného konvektomatu 

Celková hodnota predmetu zmluvy: 13.980,- € s DPH

Platnosť zmluvy: do 15. 12. 2017

Partner: Elektroservis VV s. r. o., Čemernianska 50, 093 03  Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731

Dátum podpisu zmluvy: 14. 11. 2017

Zmluva č. 22 - 2017
nov 8, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1347/2017

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Audit a vypracovanie bezpečnostnej projektovej dokumentácie v zmysle nového Nariadenia EP č. 2019/679 

Celková hodnota predmetu zmluvy: 300,- € bez DPH

Platnosť zmluvy: do 25. 05. 2018

Partner: CUBS plus s. r. o., Masarykova 21, 040 01  Košice, IČO: 46 943 404

Dátum podpisu zmluvy: 08. 11. 2017

Zmluva č. 21 - 2017
okt 31, 2017

Číslo zmluvy: 01/2017 ZoP

Typ zmluvy: Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

Predmet zmluvy: Vystavenie zálohovej faktúry na tovar alebo službu

Platnosť zmluvy: 01. 11. 2017 - 31. 11. 2018

Partner:Wolters Kluwer SR s. r. o., Mynské nivy 48,  821 09  Bratislava, IČO: 31 348 262

Dátum podpisu zmluvy: 31. 10. 2017

Zmluva o preddavkoch
okt 31, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1317/2017

Typ zmluvy: Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku

Predmet zmluvy: Trojrúrová elektrická pec 

Celková hodnota predmetu zmluvy: 0,- € 

Partner: Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice IČO: 00 162 159

Dátum podpisu zmluvy: 31. 10. 2017

Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku

Preberací protokol

okt 24, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1296/2017

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Dodávka tonerov 

Celková hodnota predmetu zmluvy: 650,- € s DPH

Platnosť zmluvy: 26. 10. 2017 - 06. 11. 2017

Partner: DD21 s. r. o., Švábska 107, 080 05  Prešov, IČO: 43 818 030

Dátum podpisu zmluvy: 24. 10. 2017

Zmluva č. 20 - 2017
sep 11, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1129/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Ing. Ladislav Timko, Chlmecká 149/24, 076 37  Hrušov - Rad

Dátum podpisu zmluvy: 11. 09. 2017

Darovacia zmluva č. 71 - 2017
sep 7, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1114/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Marcela Madárová, Veterná 738/29, 094 14  Sečovská Polianka

Dátum podpisu zmluvy: 07. 09. 2017

Darovacia zmluva č. 70 - 2017
sep 7, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1113/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Radek Krajíček, Šafárikova 103, 048 01  Rožňava

Dátum podpisu zmluvy: 07. 09. 2017

Darovacia zmluva č. 69 - 2017
sep 6, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1100/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Zuzana Vojtečková, ŠKolská 359, 027 12  Liesek

Dátum podpisu zmluvy: 06. 09. 2017

Darovacia zmluva č. 68 - 2017
sep 6, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1095/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 5,- € 

Darca: Milan Profant, P. Dobšinského 847/19, 050 01  Revúca

Dátum podpisu zmluvy: 06. 09. 2017

Darovacia zmluva č. 67 - 2017
sep 5, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1084/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Jozef Harakaľ, Kvetná 609/53, 067 82  Dlhé nad Cirochou

Dátum podpisu zmluvy: 05. 09. 2017

Darovacia zmluva č. 66 - 2017
sep 4, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1074/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 15,- € 

Darca: Stanislav Farkaš, Chotčanská 85/1, 091 01  Stropkov

Dátum podpisu zmluvy: 04. 09. 2017

Darovacia zmluva č. 65 - 2017
sep 4, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1073/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 15,- € 

Darca: Marián Tóth, Staničná 229, 076 62  Parchovany

Dátum podpisu zmluvy: 04. 09. 2017

Darovacia zmluva č. 64 - 2017
sep 4, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1072/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Marek Hovanec, Poloma 66, 082 73  Šarišské Dravce

Dátum podpisu zmluvy: 04. 09. 2017

Darovacia zmluva č. 63 - 2017
aug 31, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1057/2017

Typ zmluvy: Dodatok k zmluve č. 4 - 2017 - Dodávka mliečnych výrobkov

Predmet zmluvy: Zmena ceny masla s účinnosťou od 01. 09. 2017

Celková hodnota predmetu dodatku: 1,075 € bez DPH / 125 g masla

Platnosť zmluvy: 01. 09. 2017 - 31. 01. 2018

Partner: Inmedia spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen, IČO: 36 019 208

Dátum podpisu zmluvy: 31. 08. 2017

Dodatok č. 2 k zmluve č. 04/2017

Štatistický úrad SR - Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov

 

 

aug 31, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1055/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Emil Petro, Hlavná 194, 076 33  Slovenské Nové Mesto

Dátum podpisu zmluvy: 31. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 62 - 2017
aug 31, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1049/2017

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20.323,50 € bez DPH

Platnosť zmluvy: 01. 09. 2017 - 01. 09. 2018

Partner: Cimbaľák s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov, IČO: 36 473 219

Dátum podpisu zmluvy: 30. 08. 2017

Zmluva č. 19 - 2017

Príloha č. 1 - cenník

aug 28, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1042/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 50,- € 

Darca: Peter Šofranko, Jilemnického 34, 053 61  Spišské Vlachy

Dátum podpisu zmluvy: 28. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 61 - 2017
aug 28, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1041/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Peter Polonyi, Fričkovce 157, 086 42  Hertník

Dátum podpisu zmluvy: 28. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 60 - 2017
aug 28, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1040/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 2,- € 

Darca: Andrej Kocik, Dlhé nad Cirochou 291/460, 067 82

Dátum podpisu zmluvy: 28. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 59 - 2017
aug 25, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1022/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Mária Bombárová, Banské 25, 094 12

Dátum podpisu zmluvy: 25. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 58 - 2017
aug 25, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1021/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 5,- € 

Darca: Anton Kvočka, Okulka 11/9, 093 01  Vranov nad Topľou

Dátum podpisu zmluvy: 25. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 57 - 2017
aug 25, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1020/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Pavol Česlák, Davidov 262, 093 03  Vranov nad Topľou

Dátum podpisu zmluvy: 25. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 56 - 2017
aug 25, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1019/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Stanislav Prokšej, Ochtinská 608, 049 32  Štítnik

Dátum podpisu zmluvy: 25. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 55 - 2017
aug 25, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1018/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Miroslav Ledinský, Lesná 369/14, 067 83  Kamenica nad Cirochou

Dátum podpisu zmluvy: 25. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 54/2017
aug 23, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1008/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Marta Gergelyová, Pobodrožská 53/12, 076 35  Somotor

Dátum podpisu zmluvy: 23. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 53 - 2017
aug 23, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1007/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Milan Čižmár, Poloma 1, 072 73  Šarišské Dravce

Dátum podpisu zmluvy: 23. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 52 - 2017
aug 23, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1006/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 5,- € 

Darca: Ľubiva Bocková, Rybnianska 271, 086 06  Malcov

Dátum podpisu zmluvy: 23. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 51 - 2017
aug 22, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1003/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Juraj Farkaš, Mierová 6, 064 01  Stará Ľubovňa

Dátum podpisu zmluvy: 22. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 50 - 2017
aug 22, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 1000/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 40,- € 

Darca: Peter Škoviera, Na vŕšku 2429, 093 02  Vranov nad Topľou

Dátum podpisu zmluvy: 21. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 49 - 2017
aug 22, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 999/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: František Demčák, Pri ihrisku 287/17, 067 77  Zemplínske Hámre

Dátum podpisu zmluvy: 21. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 48 - 2017
aug 21, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 998/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 100,- € 

Darca: Ľudmila Drozdyová, Francisciho 36/13, 054 01  Levoča

Dátum podpisu zmluvy: 21. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 47 - 2017
aug 21, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 997/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 15,- € 

Darca: Michal Drobňák, Orlov 251, 065 43

Dátum podpisu zmluvy: 21. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 46 - 2017
aug 21, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 996/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Jarmila Kerekesová, Krásnohorské Podhradie 615, 049 41

Dátum podpisu zmluvy: 21. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 45 - 2017
aug 21, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 995/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Jozef Kučera, Launškrounská 10, 060 01  Kežmarok

Dátum podpisu zmluvy: 21. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 44 - 2017
aug 18, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 991/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Ing. Ján Hudák, Mireová 22, 064 01  Stará Ľubovňa

Dátum podpisu zmluvy: 18. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 43 - 2017
aug 17, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 987/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 30,- € 

Darca: Ján Cupák, Chotčanská 166/100, 091 01  Stropkov

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 42 - 2017
aug 17, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 986/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Milan Valenčin, 9. mája 33, 053 61  Spišské Vlachy

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 41 - 2017
aug 17, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 985/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Peter Dolný, Studenec 129, 053 04  Spišské Podhradie

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 40 - 2017
aug 17, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 984/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Júlia Paračková, Ružová 56, 053 11 Smižany

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 39 - 2017
aug 17, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 983/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 30,- € 

Darca: Štefan Šramko, Dubovica 287, 082 71  Lipany

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 38 - 2017
aug 17, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 982/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 50,- € 

Darca: Pavol Mikulka, Sliepkovce 127, 073 37  Lastomír

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 37 - 2017
aug 17, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 981/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Mária Bukovičová, Kamienka 283, 065 32  Kamienka

Dátum podpisu zmluvy: 17. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 36 - 2017
aug 16, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 975/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 30,- € 

Darca: Jaroslav Želiska, Nižné Nemecké 58, 072 52

Dátum podpisu zmluvy: 16. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 35 - 2017
aug 16, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 974/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 30,- € 

Darca: Monika Vlčeková, Konopiská 265, 976 62  Brusno

Dátum podpisu zmluvy: 16. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 34 - 2017
aug 16, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 973/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Helena Kravčáková, Za vodou 1082/1, 064 01  Stará Ľubovňa

Dátum podpisu zmluvy: 16. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 33 - 2017
aug 15, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 971/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 15,- € 

Darca: Ľubomír Boleček, Mierová 51/3, 050 01  Revúca

Dátum podpisu zmluvy: 15. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 32 - 2017
aug 15, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 970/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Jaroslav Lešičko, Pod Lipkou 57, 085 01  Bardejov

Dátum podpisu zmluvy: 15. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 31 - 2017
aug 15, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 966/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Ing. Peter Beňa, Mierová 18, 982 01  Tornaľa

Dátum podpisu zmluvy: 15. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 30 - 2017
aug 14, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 964/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 30,- € 

Darca: Eduard Bodnár, Veľký Kamenec 144, 076 36

Dátum podpisu zmluvy: 14. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 29 - 2017
aug 14, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 963/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 15,- € 

Darca: Ing. Michaela Pirníková, Habura 209, 067 52

Dátum podpisu zmluvy: 14. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 28 - 2017
aug 14, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 961/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 25,- € 

Darca: Monika Huťová, Kúpeľná 52, 976 62  Brusno

Dátum podpisu zmluvy: 14. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 27 - 2017
aug 11, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 954/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Alžbeta Fidermáková, Plavnica 219, 065 45

Dátum podpisu zmluvy: 11. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 26 - 2017
aug 10, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 952/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 50,- € 

Darca: Ján Hudák, Hlavná 136, 086 14  Hažlín

Dátum podpisu zmluvy: 10. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 25 - 2017
aug 10, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 951/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Marián Mižík, Lastomír 414, 072 37

Dátum podpisu zmluvy: 10. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 24 - 2017
aug 10, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 950/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Marián Sčensný, Vyšné Ružbachy 40, 065 02

Dátum podpisu zmluvy: 10. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 23 - 2017
aug 10, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 949/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 50,- € 

Darca: Milan Nagy, Figa 104, 982 51

Dátum podpisu zmluvy: 10. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 22 - 2017
aug 10, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 944/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 15,- € 

Darca: Gabriel Homonnai, Záhradná 22, 980 42  Rimavská Seč

Dátum podpisu zmluvy: 10. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 21 - 2017
aug 8, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 935/2017

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Oprava schodišťa

Celková hodnota predmetu zmluvy: 6.609,89 EUR bez DPH

Partner: Ing. Štefan Uhriňák - USD - Stavebná firma, Šarišské Bohdanovce 136, 082 05, IČO: 10 741 437

Dátum podpisu zmluvy: 08. 08. 2017

Termín plnenia zmluvy:  od 10. 08. 2017 do 30. 09. 2017

Zmluva č. 18 - 2017
aug 7, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 928/2017

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Odsávače pár

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10.794,- EUR s DPH

Partner: Elektroservis VV, s. r. o., Čemernianska 502, 093 03  Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731

Dátum podpisu zmluvy: 07. 08. 2017

Termín plnenia zmluvy:  do 25. 08. 2017

Zmluva č. 17 - 2017
aug 7, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 933/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Ján Murcko, Hviezdoslavova 123, 065 44  Plaveč

Dátum podpisu zmluvy: 07. 08. 2017

Darovacia zmluva č. 20 - 2017
aug 1, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 911/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Peter Plačko, Mlynská 149/28, 082 67  Terňa

Dátum podpisu zmluvy: 31. 07. 2017

Darovacia zmluva č. 19 - 2017
júl 31, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 903/2017

Predmet zmluvy: Dohoda o dočasnom užívaní pozemkov

Celková hodnota predmetu zmluvy: 500 €

Partner: Medická Košice, s. r. o., Popradská 68/251, 040 11  Košice, IČO: 50 866 745

Dátum podpisu zmluvy: 31. 7. 2017

Platnosť zmluvy: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017

Dodatok č. 1 k zmluve č. 09/2017
júl 28, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 905/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Mária Vandžurová, Červenica pri Sabinove 114, 082 56

Dátum podpisu zmluvy: 28. 07. 2017

Darovacia zmluva č. 18 - 2017
júl 28, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 904/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 50,- € 

Darca: František Čáky, Švábovce 93, 059 12  Hôrka pri Poprade

Dátum podpisu zmluvy: 28. 07. 2017

Darovacia zmluva č. 17 - 2017
júl 25, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 901/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Monika Libiaková, Kruhová 43, 059 71  Ľubica

Dátum podpisu zmluvy: 25. 07. 2017

Darovacia zmluva č. 16 - 2017
júl 25, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 897/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Mgr. Beáta Mihóková, Školská 302/21, 076 33  Slovenské Nové Mesto

Dátum podpisu zmluvy: 25. 07. 2017

Darovacia zmluva č. 15 - 2017
júl 24, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 894/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Slávka Štundová, Lekárovce 477, 072 54

Dátum podpisu zmluvy: 24. 07. 2017

Darovacia zmluva č. 14 - 2017
júl 21, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 891/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 25,- € 

Darca: Stanislav Baňas, Dúbrava 51, 053 05  Beharovce

Dátum podpisu zmluvy: 21. 07. 2017

Darovacia zmluva č. 13 - 2017
júl 17, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 882/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Jozef Varga, Rudlov 150, 094 35  Soľ

Dátum podpisu zmluvy: 17. 07. 2017

Darovacia zmluva č. 12 - 2017
júl 17, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 881/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 5,- € 

Darca: Pavol Sciranka, Bocianová 526/9, 094 34  Bystr=

Dátum podpisu zmluvy: 17. 07. 2017

Darovacia zmluva č. 11 - 2017
júl 14, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 873/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Vladimír Demko, Športová 21, 056 01  Gelnica

Dátum podpisu zmluvy: 14. 07. 2017

Darovacia zmluva č. 10 - 2017
júl 14, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 872/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 30,- € 

Darca: Ľuboš Chladný, Koceľovce 59, 049 35

Dátum podpisu zmluvy: 14. 07. 2017

Darovacia zmluva č. 9 - 2017
jún 30, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 816/2017

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Oprava priestorov kuchyne

Celková hodnota predmetu zmluvy: 115. 874,76 EUR bez DPH

Partner: BLS Com. s. r. o., Hlavná 84, 040 01  Košice  IČO: 36 205 168

Dátum podpisu zmluvy: 29. 6. 2017

Termín plnenia zmluvy: od 30. 06. 2017 do 29. 08. 2017

Zmluva č. 16 - 2017
jún 29, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 810/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Rastislav Kruľ, Vihorlatská 1412/42, 069 01  Snina

Dátum podpisu zmluvy: 29. 06. 2017

Darovacia zmluva č. 8 - 2017
jún 26, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 793/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Ján Kusy, Domaňovce 222, 053 02

Dátum podpisu zmluvy: 26. 06. 2017

Darovacia zmluva č. 7 - 2017
jún 26, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 792/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 20,- € 

Darca: Helena Hovanová, Blatná Polianka 81, 072 44  Blatné Remety

Dátum podpisu zmluvy: 26. 06. 2017

Darovacia zmluva č. 6 - 2017
jún 23, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 785/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 5,- € 

Darca: Jarmila Ráczová, Ožďany 330, 980 11

Dátum podpisu zmluvy: 23. 06. 2017

Darovacia zmluva č. 5 - 2017
jún 21, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 770/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 30,- € 

Darca: Anna Kaletová, Mierová 11, 064 01  Stará Ľubovňa

Dátum podpisu zmluvy: 20. 06. 2017

Darovacia zmluva č. 4 - 2017
jún 21, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 769/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 50,- € 

Darca: Slávka Cinová, Moravany 253, 072 03  Rakovec nad Ondavou

Dátum podpisu zmluvy: 20. 06. 2017

Darovacia zmluva č. 3 - 2017
jún 20, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 760/2017

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Oprava sociálnych zariadení - spŕch na 1. poschodí

Celková hodnota predmetu zmluvy: 26.512,38 € s DPH

Partner: Ľuboš Fabrici FaLu, Mestisko 109, 090 41  Mestisko IČO: 44 688 431

Dátum podpisu zmluvy: 20. 6. 2017

Termín plnenia zmluvy: od 10. 07. 2017 do 25. 08. 2017

Zmluva č. 14 - 2017
jún 20, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 761/2017

Typ zmluvy: Servisná zmluva

Predmet zmluvy: Servis výťahov

Celková hodnota predmetu zmluvy: Podľa prílohy č. 1

Partner: Vernika Rusnačková - LIFTEX, Exnárová 3, 040 22  Košice  IČO: 17 251 605

Dátum podpisu zmluvy: 20. 6. 2017

Termín plnenia zmluvy: od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2021

Zmluva č. 15 - 2017
jún 13, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 733/2017

Typ zmluvy: Zmluva o zabezpečení exkurzie

Predmet zmluvy: Exkurzia do Budapešti 

Celková hodnota predmetu zmluvy: 3.000,- € s DPH

Partner: Zita Hančáková CK Delta, Letná 45, 040 01  Košice, IČO: 17 098 726

Dátum podpisu zmluvy: 13. 6. 2017

Termín plnenia zmluvy: od 24. 6. 2017 do 25. 06. 2017

Zmluva č. 13 - 2017
jún 12, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 718/2017

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10,- € 

Darca: Ján Perháč, Slovinky 255, 053 40

Dátum podpisu zmluvy: 12. 06. 2017

 

Darovacia zmluva č. 2 - 2017
jún 7, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 70117

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Ochrana pred požiarmi

Celková hodnota predmetu zmluvy: 1.836,- € bez DPH

Partner:Kateřina Nevelosová - NEVKA, Veľká IDa 401, 044 55  Veľká Ida, IČO: 37 264 184

Dátum podpisu zmluvy: 05. 06. 2017

Termín plnenia zmluvy: 01. 07. 2017 - 30. 06. 2021

Zmluva č. 12 - 2017
máj 25, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 638/2017

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu elektroinštalácie v kuchyni ŠI

Celková hodnota predmetu zmluvy: 1.200,- € s DPH

Partner:ARiS - Košice s. r. o., Kukučínova 23, 040 01  Košice, IČO: 44 688 431

Dátum podpisu zmluvy: 25. 5. 2017

Termín plnenia zmluvy: do 10. 06. 2017

Zmluva č. 11 - 2017
máj 19, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 591/2017

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok na predmet zákazky "Oprava dažďových zvodov"

Celková hodnota predmetu zmluvy: 4.356,96 € s DPH

Partner:Ľuboš Fabrici FaLu, Mestisko 109, 090 41  Mestisko, IČO: 44 688 431

Dátum podpisu zmluvy: 19. 5. 2017

Lehota realizácie predmetu zmluvy: 1. 7. 2017 - 30. 7. 2017

Zmluva č. 10 - 2017

Príloha - Rozpočet

máj 5, 2017

Registratúrne číslo zmluvy: 473/2017

Predmet zmluvy: Dohoda o dočasnom užívaní pozemkov

Celková hodnota predmetu zmluvy: 500 €

Partner: Podnikateľské centrum Popradská Košice, s. r. o., Popradská 68/251, 040 11  Košice, IČO: 36 576 778

Dátum podpisu zmluvy: 4. 5. 2017

Platnosť zmluvy: 1. 7. 2017 - 31. 8. 2017

Zmluva č. 9 - 2017
feb 16, 2017

Zmluva o uverejnení inzercie

Partner: Mediatel s. r. o., Bratislava

Zmluva c. 08 - 2017

Meta údaje k zmluve č. 08 - 2017

feb 10, 2017

Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

Partner: Národný bezpečnostný úrad

Zmluva č. 07 - 2017

Meta údaje k zmluve č. 07 - 2017

feb 2, 2017Meta údaje k zmluvám č. 1 - 2017 až č. 6 - 2017Meta údaje zmluvy č. 1-6 - 2017
feb 2, 2017

Kúpna zmluva - dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Partner: Cimbaľák s. r. o., Bardejov

Zmluva c. 06 - 2017
feb 1, 2017

Kúpna zmluva na dodávku mrazených výrobkov

Partner: Ryba Košice

Zmluva č. 05 - 2017
feb 1, 2017

Kúpna zmluva na dodávku mliečnych výrobkov

Partner: Inmedia s. r. o., Zvolen

Zmluva č. 04 - 2017
feb 1, 2017

Kúpna zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru

Partner: Inmedia s. r. o., Zvolen

Zmluva č. 03 - 2017
feb 1, 2017

Kúpna zmluva na dodávku pekárskych výrobkov

Partner: Šarišské pekárne a cukrárne

Zmluva č. 02 - 2017
jan 23, 2017

Zmluva na zabezpečenie služieb - internetové pripojenie

Partner: SANET, Vazovova 5, Bratislava

Zmluva č. 01 - 2017

Meta údaje k zmluve č. 1 - 2017

jan 17, 2017

Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2015-2018

Predmet doplnku: Časť II. Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

                        Čl. 11 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie

                        Prílohy č 2 KZ 2018-2018 Čl. 2 Rozpočet sociálneho fondu

Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2015-2018
jan 13, 2017Dodatok č. 1 - 2017 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok c. 01-2017 D

Meta údaje Dodatku č. 1 - 2017

jan 13, 2017

Predmet zmluvy: drobný hmotný majetok - nábytok do kuchyniek žiačok

Partner: Rodičovské združenie pri ŠI, Považská 7, Košice

Darovacia zmluva č. 1 - 2017

Meta údaje k darovacej zmluve č. 1 - 2017


Faktúry:

Dátum:Predmet:Súbor:
dec 31, 2017Dobropisy prijaté v mesiaci december 2017Dobropisy - december 2017
dec 31, 2017Faktúry prijaté v období od 25. 12. 2017 do 31. 12. 2017Faktúry 25. - 31. 12. 2017
dec 28, 2017Faktúry prijaté v období od 18. 12. 2017 do 24. 12. 2017Faktúry 18. - 24. 12. 2017
dec 22, 2017Faktúry prijaté v období od 11. 12. 2017 17. 12. 2017Faktúry 11. - 17. 12. 2017
dec 13, 2017Faktúry prijaté v období od 4. 12. 2017 do 10. 12. 2017Faktúry 4. - 10. 12. 2017
dec 4, 2017Dobropis prijatý v mesiaci november 2017Dobropisy - november 2017
dec 4, 2017Faktúry prijaté v období od 27. 11. 2017 do 3. 12. 2017Faktúry 27. 11. - 3. 12. 2017
nov 28, 2017Faktúry prijaté v období od 20. 11. 2017 do 26. 11. 2017Faktúry 20. - 26. 11. 2017
nov 27, 2017Faktúry prijaté v období od 13. - 19. 11. 2017Faktúry 13. - 19. 11. 2017
nov 14, 2017Faktúry prijaté v období od 6. 11. 2017 do 12. 11. 2017Faktúry 6. - 12. 11. 2017
nov 8, 2017Faktúry prijaté v období od 30. 10. 2017 do 5. 11. 2017Faktúry 30. 10. - 5. 11. 2017
okt 30, 2017Dobropisy prijaté v mesiaci október 2017Dobropisy - október 2017
okt 30, 2017Faktúry prijaté v období od 23. 10. 2017 do 29. 10. 2017Faktúry 23. - 29. 10. 2017
okt 23, 2017Faktúry prijaté v období od 16. 10. 2017 do 22. 10. 2017Faktúry 16. - 22. 10. 2017
okt 16, 2017Faktúry prijaté v období od 09. 10. 2017 do 15. 10. 2017Faktúry 09. - 15. 10. 2017
okt 16, 2017Faktúry prijaté v období od 02. 10. 2017 do 08. 10. 2017Faktúry 02. - 08. 10. 2017
okt 3, 2017Dobropisy prijaté v mesiaci september 20174Dobropisy - september 2017
okt 3, 2017Faktúry prijaté v období od 25. 9. 2017 do 1. 10. 2017Faktúry 25. 9. - 1. 10. 2017
sep 27, 2017Faktúry prijaté v období od 18. 09. 2017 do 24. 09. 2017Faktúry 18. - 24. 09. 2017
sep 20, 2017Faktúry prijaté v období od 11. 9. 2017 do 17. 9. 2017Faktúry 11. 9. - 17. 9. 2017
sep 13, 2017Faktúry prijaté v období od 4. 9. 2017 do 10. 9. 2017Faktúry 4. 9. - 10. 9. 2017
sep 7, 2017Dobropisy za august 2017Dobropisy - august 2017
sep 7, 2017Faktúry prijaté v období od 28. 8. 2017 do 3. 9. 2017Faktúry  28. 8. - 3. 9. 2017
aug 30, 2017Faktúry prijaté v období od 21. 08. 2017 do 27. 08. 2017Faktúry 21. -  27. 08. 2017
aug 22, 2017Faktúry prijaté v období od 14. 08. 2017 do 20. 08. 2017Faktúry 14. - 20. 08. 2017
aug 15, 2017Faktúry prijaté v období od 7. 8. 2017 do 13. 8. 2017Faktúry 7. - 13. 8. 2017
aug 15, 2017Faktúry prijaté v období od 31. 7. 2017 do 6. 8. 2017Faktúry 31. 7. 2017 - 6. 8. 2017
aug 2, 2017

Faktúry za obdobie 24. 7. 2017 do 30. 7. 2017

 

Neboli prijaté žiadne faktúry

Faktúry za obdobie 24. 7. 2017 do 30. 7. 2017

 

Neboli prijaté žiadne faktúry

aug 2, 2017Dobropisy priajté za mesiac júl 2017Dobropisy - júl 2017
júl 26, 2017Faktúry prijaté v období od 17. 7. 2017 do 23. 7. 2017Faktúry 17. - 23. 7. 2017
júl 19, 2017Faktúry prijaté v období od 10. 7. 2017 do 16. 7. 2017Faktúry 10. 7. 2017 - 16. 7. 2017
júl 13, 2017Dobropisy prijaté v mesiaci jún 2017Dobropisy - jún 2017
júl 11, 2017Faktúry prijaté v období od 3. 7. 2017 do 9. 7. 2017Faktúry 3. 7. 2017 - 9. 7. 2017
júl 11, 2017Faktúry prijaté v období od 26. 6. 2017 do 2. 7. 2017Faktúry 26. 6. 2017 - 2. 7. 2017
jún 28, 2017Faktúry prijaté v období od 19. 6. 2017 do 25. 6. 2017Faktúry 19. 6. 2017 - 25. 6. 2017
jún 19, 2017Faktúry prijaté v období od 12. 6. 2017 do 18. 6. 2017Faktúry 12. 6. 2017 - 18. 6. 2017
jún 14, 2017Faktúry prijaté v období od 05. - 11. 06. 2017Faktúry 05. - 11. 06. 2017
jún 5, 2017Faktúry prijaté v období od 29. 05. 2017 do 04. 06. 2017Faktúry 29. 05. - 04. 06. 2017
máj 31, 2017Dobropisy za máj 2017Dobropisy - máj 2017
máj 31, 2017Faktúry prijaté v období od 22. 5. 2017 do 28. 5. 2017Faktúry 22. - 28. 5. 2017
máj 23, 2017Faktúry prijaté v období od 15. 5. 2017 do 21. 5. 2017Faktúry 15. - 21. 5. 2017
máj 15, 2017Faktúry prijaté v období od 8. 5. 2017 do 14. 5. 2017Faktúry 8. - 14. 5. 2017
máj 10, 2017Dobropisy prijaté v mesiaci apríl 2017Dobropisy - apríl 2017
máj 10, 2017Faktúry prijaté v období od 1. 5. 2017 do 7. 5. 2017Faktúry 1. - 7. 5. 2017
máj 3, 2017Faktúry prijaté v období od 24. 4. 2017 do 30. 4. 2017Faktúry 24. - 30. 4. 2017
apr 25, 2017Dobropisy prijaté v mesiaci marec 2017Dobropisy - marec 2017
apr 25, 2017Faktúry prijaté v období od 17. 04. 2017 do 23. 04. 2017Faktúry 17. - 23. 04. 2017
apr 21, 2017Faktúry prijaté v období od 10. 04. 2017 - 16. 04. 2017Faktúry 10. - 16. 04. 2017
apr 11, 2017Faktúry prijaté v období od 3. 4. 2017 do 9. 4. 2017Faktúry 3. - 9. 4. 2017
apr 4, 2017Faktúry prijaté v období od 27. 3. 2017 do 2. 4. 2017Faktúry 27. 3. - 2. 4. 2017
mar 28, 2017Faktúry prijaté v období od 20. 03. 2017 do 26. 03. 2017Faktúry 20. - 26. 03. 2017
mar 23, 2017Faktúry prijaté v období od 13. 3. 2017 do 19. 3. 2017Faktúry 13. - 19. 3. 2017
mar 13, 2017Faktúry prijaté v období do 6. 3. 2017 do 12. 3. 2017Faktúry 6. - 12. 3. 2017
mar 13, 2017Dobropisy prijaté v mesiaci február 2017Dobropisy - február 2017
mar 13, 2017Faktúry prijaté v období od 27. 2. 2017 - 5. 3. 2017Faktúry 27. 2. - 5. 3. 2017
mar 13, 2017Faktúry prijaté v období od 20. 02. 2017 - 26. 02. 2017Faktúry 20. - 26. 02. 2017
feb 21, 2017Faktúry prijaté v období od 13. 2. 2017 do 19. 2. 2017Faktúry 13. - 19. 2. 2017
feb 14, 2017Dobropisy za január 2017Dobropisy - január 2017
feb 14, 2017Faktúry prijaté v období od 6.-12. 2. 2017Faktúry 6.-12. 2. 2017
feb 8, 2017Faktúry prijaté v období od 30. 1. 2017 do 5. 2. 2017Faktúry 30. 1. - 5. 2. 2017
feb 8, 2017Faktúry prijaté v období od 23. 1. 2017 do 29. 1. 2017Faktúry 23. - 29. 1. 2017
feb 8, 2017Faktúry prijaté v období od 16. 1. 2017 do 22. 1. 2017Faktúry 16. - 22. 1. 2017
feb 8, 2017Faktúry prijaté v období od 9. 1. 2017 do 15. 1. 2017Faktúry 9. - 15. 1. 2017
feb 8, 2017Faktúry prijaté v období od 1. 1. 2017 do 8. 1. 2017Faktúry 1. - 8. 1. 2017Objednávky ŠI:
Dátum:Predmet:Súbor:
aug 31, 2018Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 23. 08. 2018 - 27. 08. 2018Objednávky HČ - č. 58 - 61 - 2018
dec 31, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené 28. 12. 2017Objednávky HČ - č. 144-145 - 2017
dec 28, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 13. 12. 2017 do 27. 12. 2017Objednávky HČ - č. 138 -143 - 2017
dec 22, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 11. - 15- 12. 2017Objednávka HČ - č. 134-137 - 2017
dec 13, 2017

Objednávky  - hlavná činnosť - vystavené v období do 1. 12. 2017 do 11. 12. 2017

Objednávky HČ - č. 113-133 - 2017
dec 13, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - zo dňa 1. 12. 2017

Partner: D & D Dzurňák, Košice

Predmet objednávky: čistiace prostriedky

Objednávka VHČ - č. 9018 - 2017
dec 4, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 23. 11. 2017 do 1. 12. 2017Objednávky HČ - č. 107-112 - 2017
dec 4, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - zo dňa 27. 11. 2017

Partner: MEGAS trade s. r. o., Kežmarok

Predmet objednávky: pranie a žehlenie bielizne

Objednávka VHČ - č. 9017 - 2017
nov 27, 2017Objednávky - podnikateľská činnosť - vystavené v období od 14. - 20. 11. 2017Objednávky VHČ - č. 9014-9016 - 2017
nov 27, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 14. - 20. 11. 2017Objednávka HČ - č. 104-106 - 2017
nov 14, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené 9. 11. 2017Objednávka HČ - č. 100-103 - 2017
nov 8, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená 6. 11. 2017

Predmet objednávky: pranie a žehlenie posteľnej bielizne

Partner: Megas Trade s. r. o.

Objednávka VHČ - č. 9013 - 2017
nov 8, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období 3. - 6. 11. 2017Objednávka HČ - č. 98 - 99 - 2017
okt 30, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 17. 10. 2017 do 24. 10. 207Objednávka HČ - č. 94 - 97 - 2017
okt 23, 2017Objednávky - hlavná činnosti - vystavené v období od 12. 9. 2017 do 17. 10. 2017Objednávka HČ - č. 90 - 93 - 2017
okt 23, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená 17. 10. 2017

Partner: Megas Trade s. r. o.

Predmet: Pranie a žehlenie posteľnej bielizne 

Objednávka VHČ - č. 9012 - 2017
okt 16, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená 10. 10. 2017

Partner: Megas Trade s. r. o.

Predmet objednávky: pranie a žehlenie posteľnej bielizne

Objednávka VHČ - č. 9011 - 2017
okt 16, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 03. 10. 2017 do 05. 10. 2017Objednávka HČ - č. 87 - 89 - 2017
sep 27, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 11. 09. 2017 do 26. 09. 2017Objednávka HČ - č. 79 - 86 - 2017
sep 20, 2017

Objednávka - hlavná činnosť - vystavená 6. 9. 2017

Patner: K. Nevelosová - NEVKA, Veľká Ida

Predmet objednávky: tlakové skúšky a výmena hadín na hasiacich prístrojoch

Objednávka HČ - č. 78 - 2017
sep 13, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 28. 8. 2017 do 5. 9. 2017Objednávka HČ - č. 75 - 77 - 2017
sep 7, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - pranie a žehlenie posteľnej bielizne

Partner: Megas Trada s. r.  o., Kežmarok

Vystavená: 04. 09. 2017

Objednávka VHČ - č. 9010 - 2017
sep 7, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 24. 8. 2017 do 4. 9. 2017Objednávka HČ - č. 72 - 74 - 2017
aug 30, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené 23. 08. 2017Objednávka HČ - č. 70 - 71 - 2017
aug 22, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 11. 08. 2017 do 21. 08. 2017Objednávka HČ - č. 65 - 69 - 2017
aug 15, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - pranie posteľnej bielizne

Partnet: Megas Trade s. r. o.

Objednávka VHČ - č. 9009 - 2017
aug 15, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené 01. 08. 2017Objednávka HČ - č. 63 - 64 - 2017
aug 2, 2017Objednávka - hlavná činnosť - vystavená 26. 07. 2017Objednávka HČ - č. 62 - 2017
júl 19, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 7. 7. 2017 do 12. 7. 2017Objednávka HČ - č. 59 - 61 - 2017
júl 11, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - pranie posteľnej bielizne

Partner: Megas Trade s. r.  o.

Objednávka VHČ - č. 9008 - 2017
júl 11, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 12. 6. 2017 do 6. 7. 2017Objednávka HČ - č. 52 - 58 - 2017
jún 28, 2017Objednávky - hlavná činnosť - zo dňa 28. 06. 2017Objednávka HČ - č. 50 - 51 - 2017
jún 28, 2017

Objednávka - hlavná činnosť - exkurzia do Budapešti

Partner: CK Delta, Letná 45, 040 01 Košice

Objednávka HČ - č. 49 - 2017
jún 14, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - pranie a žehlenie posteľnej bielizne

Partner: Megas Trade s. r. o.

 

Objednávka VHČ - č. 9007 - 2017
jún 14, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období do 10. 05. 2017 do 12. 06. 2017Objednávky HČ - č.  44 - 48 - 2017
jún 5, 2017Objednávky - hlavná činnosť -  vystavené v období od 19. 05. 2017do 01. 06. 2017Objednávka HČ - č. 42 - 43 - 2017
máj 31, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - pranie a žehlenie posteľnej bielizne

Partner: Megas Trade

Objednávka VHČ - č. 9006 - 2017
máj 31, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 18. 5. 2017 do 22. 5. 2017Objednávka HČ - č. 38-41 - 2017
máj 23, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené od 11. 4. 2017 do 19. 5. 2017Objednávka HČ - č. 35-37 - 2017
máj 15, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené 11. 5. 2017Objednávky HČ - č. 33 - 34 - 2017
máj 10, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 28. 3. 2017 do 5. 5. 2017Objednávka HČ - č. 30 - 32 - 2017
máj 3, 2017Objedávky - hlavná činnosť - vystavené v období 2. - 3. 5. 2017Objednávka HČ - č. 27 - 29 - 2017
máj 3, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená 02. 05. 2017 

Partner: Megas Trade s. r. o.

Predmet objednávky: pranie a žehlenie posteľnej bielizne 

Objednávka VHČ - č. 9005 - 2017
apr 25, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 24. 04. 2017 do 25. 04. 2017Objednávky HČ - č. 25-26 - 2017
apr 11, 2017Objednávky - hlavná činnosť vystavené v období 5-11. 4. 2017Objednávky HČ - č. 20-24 - 2017
apr 4, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - pranie a žehlenie posteľnej bielizne

Partner: Megas Trade s. r .o.

Objednávka VHČ - č. 9004 - 2017
apr 4, 2017

Objednávka - hlavná činnosť - pranie a žehlenie posteľnej bielizne

Partner: Megas Trade s. r. o.

Objednávka HČ - č. 19 - 2017
mar 29, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 24. 03. 2017 dp 28. 03. 2017Objednávky HČ - č. 15-18 - 2017
mar 23, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 28. 02. 2017 do 22. 03. 2017Objednávka HČ - č. 12 - 14 - 2017
mar 13, 2017

Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená 27. 2. 2017

Partner: Megas trade s. r. o.

Objednávky VHČ - č. 9003 - 2017
mar 13, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období 17 - 27. 2. 2017Objednávka HČ - č. 10 - 11 - 2017
feb 21, 2017Objednávky - hlavná činnosť - vystavené od 6. 2. 2017 do 14. 2. 2017Objednávka HČ - č. 8 - 9 - 2017
feb 8, 2017Objednávka - podnikateľská činnosť - prijaté v období od 1. 1. 2017 do 8. 2. 2017Objednávka VHČ - č. 9001-9002 - 2017
feb 8, 2017Objednávky - hlavná činnosť - prijaté v období od 1. 1. 2017 do 8. 2. 2017Objednávka HČ - č. 1 - 7 - 2017Objednávky ŠSZ:
Dátum:Predmet:Súbor:
jan 5, 2018objednávky ŠSZ 12/2017objednávky ŠSZ 12/2017
nov 30, 2017objednávky ŠSZ 11/2017objednávky ŠSZ 11/2017
okt 27, 2017objednávky ŠSZ 10/2017objednávky ŠSZ 10/2017
okt 3, 2017objednávky ŠSZ 09/2017objednávky ŠSZ 09/2017
sep 22, 2017objednávky ŠSZ 09/2017objednávky ŠSZ 09/2017
júl 3, 2017objednávky ŠSZ 06/2017objednávky ŠSZ 06/2017
jún 1, 2017Objednávky ŠSZ 05/2017Objednávky ŠSZ 05/2017
máj 15, 2017objednávky ŠSZ 05/2017objednávky ŠSZ 05/2017
máj 2, 2017objednávky ŠSZ 04/2017objednávky ŠSZ 04/2017
apr 3, 2017objednávky ŠSZ 03/2017objednávky ŠSZ 03/2017
mar 15, 2017objednavky SSZ 03/2017objednavky SSZ 03/2017
mar 1, 2017objednávky ŠSZ 02/2017objednávky ŠSZ 02/2017
feb 16, 2017objednavky SSZ 02/2017objednavky SSZ 02/2017
feb 8, 2017objednavky SSZ 01/2017objednavky SSZ 01/2017