Zmluvy, Faktúry,Objednávky - 2019

Zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
dec 5, 2019

Registratúrne číslo dodatku: 1828/2019

Typ dodatku: Dodatok č. 8 k Individuálnej zmluve o energetických službách 

Dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a. s., Einsteinova 25, 851 01  Bratislava, IČO: 4+ 782 532

Predmet dodatku: Cena za energetické služby

Platnosť: 01. 09. 2019 

Dátum podpisu zmluvy: 04. 12. 2019

Dodatok č. 8 k Individuálnej zmluve o energetických službách 
nov 29, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/49/2019

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Drobný hmotný majetok - Sedacie súpravy Softy 

Celková hodnota zmluvy: 588,- Eur bez DPH

Darca: Rodičovské združenie pri Školskom internáte Považská 7, Košice

Dátum podpisu zmluvy: 29. 11. 2019

Darovacia zmluva č. 51 - 2019

Preberací protokol

 

nov 29, 2019

Registratúrne číslo zmluvy:1778/2019

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Písacie stoly do žiackych izieb

Celková hodnota predmetu zmluvy: 4.288,80 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: do 18. 12. 2019

Partner: Konimpex s. r. o., Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 174 874

Dátum podpisu zmluvy: 29. 11. 2019

Zmluva č. 18 - 2019
nov 29, 2019

Registratúrne číslo dodatku: 1768/2019

Typ dodatku: Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, IČO: 44 483 767

Predmet dodatku: Cena dodávky elektriny

Platnosť: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2020

Dátum podpisu zmluvy: 28. 11. 2019

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
nov 29, 2019

Registratúrne číslo zmluvy:1572/2019

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Dodatok k bezpečnostnému projektu - doplnenie o kamerový systém

Celková hodnota predmetu zmluvy: 50,- EUR bez DPH

Partner: CUBS plus s. r. o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46 943 404

Dátum podpisu zmluvy: 08. 11. 2019

Zmluva č. 17 - 2019
nov 26, 2019

Registratúrne č. 1740/2019

Typ zmluvy: Dodatok k zmluve o dielo č. 16/2019

Predmet dodatku: Zmena Čl. IV - Termíny a spôsob plnenia 

Platnosť dodatku: do 12. 12. 2019

Partner: Fittich Ost s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 31685293

Dátum podpisu dodatku: 25. 11. 2019

Dodatok č. 1  k Zmluve č. 16-2019
nov 5, 2019

Registratúrne číslo zmluvy:1528/2019

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Štruktúrovaný bezpečnostný systém

Celková hodnota predmetu zmluvy: 31.660,91 EUR bez DPH

Platnosť zmluvy: do 25. 11. 2019

Partner: Fittich Ost s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 31685293

Dátum podpisu zmluvy: 05. 11. 2019

 

Zmluva č. 16 - 2019

Príloha č. 1 k Zmluve č. 16 - 2019

 

 

sep 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1271/2019

Typ zmluvy: Zmluva na dodanie tovaru č. Z201928856 (EKS)

Predmet zmluvy: Stravné poukážky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 18.182,93 € bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2021

Partner: ECOHolding s. r. o.. Tolsktého 2, 040 01  Košice, IČO: 45 344 475

Dátum podpisu zmluvy: 27. 09. 2019

Zmluva č. 15 - 2019
sep 2, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/48/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Rudolf Hrubovský, Jarkova 565, 093 03  Vranov nad Topľou

Dátum podpisu zmluvy: 30. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 50 - 2019
sep 2, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/47/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Ján Madár, Veterná ulica 738/29, 044 15  Sečovská Polianka

Dátum podpisu zmluvy: 28. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 49 - 2019
sep 2, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/46/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 40 Eur

Darca: Erika Šušanová, Nemešany 31, 053 02

Dátum podpisu zmluvy: 27. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 48 - 2019
sep 2, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/45/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Peter Masliš, Nám. Sv. Martina 18, 082 71  Lipany

Dátum podpisu zmluvy: 27. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 47 - 2019
sep 2, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/44/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 100 Eur

Darca: Ľudmila Drozdyová, Prancisciho 36/13, 054 01  Levoča

Dátum podpisu zmluvy: 02. 09. 2019

Darovacia zmluva č. 46 - 2019
aug 30, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1077/2019

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Inzercia

Celková hodnota predmetu zmluvy: 60,- € bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 09. 2019 do 01. 09. 2020

Partner: Mediatel s. r. o., Miletičova 21, 821 08  Bratislava, IČO: 35 859 475

Dátum podpisu zmluvy: 30. 08. 2019

Zmluva č. 14 - 2019

Príloha k zmluve č. 14 - 2019

aug 30, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/43/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Eva Bobaľová, Laborecká 8, 066 01  Humenné

Dátum podpisu zmluvy: 30. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 45 - 2019
aug 30, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/42/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 15 Eur

Darca: Radek Krajíček, Šafarikova 103, 048 01  Rožňava

Dátum podpisu zmluvy: 30. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 44 - 2019
aug 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/41/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Emil Petro, Hlavná 194, 076 33  Slovenské Nové Mesto

Dátum podpisu zmluvy: 26. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 43 - 2019
aug 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/40/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Rudolf Biacovský, Strojnícka 4, 052 01  Spišská Nová Ves

Dátum podpisu zmluvy: 26. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 42 - 2019
aug 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/39/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Peter Priščák, Ďačov 52, 082 71  Lipany

Dátum podpisu zmluvy: 26. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 41 - 2019
aug 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/38/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Ľubica Bolečeková, Agátova 1927/4, 052 01  Spišská Nová Ves

Dátum podpisu zmluvy: 23. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 40 - 2019
aug 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/37/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 30 Eur

Darca: Peter Jagač, Buglovce 59, 053 24  Spišské Podhradie

Dátum podpisu zmluvy: 22. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 39 - 2019
aug 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/36/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Milan Čižmár, Poloma 1, 082 73

Dátum podpisu zmluvy: 22. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 38 - 2019
aug 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/35/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Mikuláš Cina, Moravany 253, 072 03  Moravany

Dátum podpisu zmluvy: 27. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 37 - 2019
aug 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1054/2019

Typ zmluvy: Kupna zmluva 

Predmet zmluvy: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Celková hodnota predmetu zmluvy: 19.355,70 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy:  01. 09. 2019 - 31. 08. 2020

Partner: Erik s. r. o., Pri Krásnej 3, 040 12  Košice,  IČO: 36 177 083

Dátum podpisu zmluvy: 27. 08. 2019

 

Výpoveď zmluvy

Registratúrne číslo: 1967/2019

Platnosť výpovede:  01. 01. 2020

Partner: Erik s. r. o., Pri Krásnej 3, 040 12  Košice,  IČO: 36 177 083

Dátum podpisu výpovede: 23. 12.2019

Zmluva č. 13 - 2019

Príloha k zmluve č. 13 - 2019

 

Výpoveď zmluvy 

aug 23, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/34/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Jana Mižíková, Lastomír 414, 072 37

Dátum podpisu zmluvy: 23. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 36 - 2019
aug 22, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/33/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Ľubomír Jurek, Štúrova 760/22, 053 61  Spišské Vlachy

Dátum podpisu zmluvy: 22. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 35 - 2019
aug 21, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/32/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 50 Eur

Darca: Monika Vlčeková, Konopiská 265, 976 62  Brusno

Dátum podpisu zmluvy: 21. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 34 - 2019
aug 21, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 985/2019

Typ zmluvy: Kupna zmluva - č. Z201924638_Z

Predmet zmluvy: Kombinované sporáky 2 ks

Celková hodnota predmetu zmluvy: 4.000 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy:  13. 09. 2019

Partner: CORTEC s. r. o., Magnezitárska 2A, 040 13  Košice,  IČO: 45 484 168

Dátum podpisu zmluvy: 19. 08. 2019

Zmluva č. 12 - 2019
aug 20, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/31/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 5 Eur

Darca: Adriana Sciranková, Bocianova 523/9, 094 04  Bystré

Dátum podpisu zmluvy: 20. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 33 - 2019
aug 20, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/30/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Vasil Torbik, Haligovce 146, 065 34  Veľká Lesná

Dátum podpisu zmluvy: 20. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 32 - 2019
aug 20, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/29/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: František Demčák, Pri ihrisku 287/17, 067 77  Zemplínske Hámre

Dátum podpisu zmluvy: 20. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 31 - 2019
aug 20, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/28/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Emília Hudáková, Volgogradská 72, 080 01  Prešov

Dátum podpisu zmluvy: 20. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 30 - 2019
aug 19, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/27/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Pavol Šoltis, A. Prídavka 14, 080 01  Prešov

Dátum podpisu zmluvy: 19. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 29 - 2019
aug 19, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/26/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Jarmila Bujňáková, Jabloňová 604/22, 082 56  Pečovská Nová Ves

Dátum podpisu zmluvy: 19. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 28 - 2019
aug 19, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/25/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Ľuboslava Špiková, Gen. Svobodu 692/17, 089 01  Svidník

Dátum podpisu zmluvy: 19. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 27 - 2019
aug 19, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/24/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Pavla Grisniková, Švermova 4, 976 46 Valaská

Dátum podpisu zmluvy: 19. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 26 - 2019
aug 19, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/23/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Stanislav Baňas, Dúbrava 51, 053 05  Beharovce

Dátum podpisu zmluvy: 19. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 25 - 2019
aug 19, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/22/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 50 Eur

Darca: Pavol Mikulka, Sliepkovce 127, 072 37  Lastomír

Dátum podpisu zmluvy: 19. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 24 - 2019
aug 19, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/21/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Radovan Polačko, Pčolinská 1409/39, 069 01  Snina

Dátum podpisu zmluvy: 19. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 23 - 2019
aug 16, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/20/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Juraj Gergely, Pobodrožská 53/12, 076 35  Somotor

Dátum podpisu zmluvy: 16. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 22 - 2019
aug 15, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/19/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 30 Eur

Darca: Anton Matoš, Hlavná 378/74, 067 77  Zemplínske Hámre

Dátum podpisu zmluvy: 15. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 21 - 2019
aug 15, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/18/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 5 Eur

Darca: Anna Cinkaničová, Kukučinova 2044/5, 069 01  Snina

Dátum podpisu zmluvy: 15. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 20 - 2019
aug 14, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/17/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 30 Eur

Darca: Oto Molnár, Potočná ulia 617/3, 044 02  Turňa nad  Bodvou

Dátum podpisu zmluvy: 14. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 19 - 2019
aug 13, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/16/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Miroslava Smolenová, Bocianová 202/10, 094 34  Bystré

Dátum podpisu zmluvy: 13. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 18 - 2019
aug 13, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/15/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Ioan Zifcsak, Družstevná 521/810, 065 03  Podolinec

Dátum podpisu zmluvy: 13. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 17 - 2019
aug 13, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/14/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Marek Judičák, Ďačov 131, 082 71  Lipany

Dátum podpisu zmluvy: 13. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 16 - 2019
aug 13, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/13/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Peter Tancer, Třebíčska 15, 066 01  Humenné

Dátum podpisu zmluvy: 13. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 15 - 2019
aug 12, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/12/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Marek Marchevka, Komenského 110/8, 082 71  Lipany

Dátum podpisu zmluvy: 12. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 14 - 2019
aug 9, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/11/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Peter Karman, Adyho 10, 984 01  Lučenec

Dátum podpisu zmluvy: 09. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 13 - 2019
aug 9, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/10/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Jozef Feltovič, Janošikova 104, 082 71  Lipany

Dátum podpisu zmluvy: 09. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 12 - 2019
aug 6, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/9/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 50 Eur

Darca: Monika Huťová, Kúpeľná 281/50, 976 62  Brusno

Dátum podpisu zmluvy: 06. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 11 - 2019
aug 5, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/8/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Boris Beláček, SNP 281/50, 962 23  Očová

Dátum podpisu zmluvy: 05. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 10 - 2019
aug 2, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/7/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 10 Eur

Darca: Mgr. Daniela Socháňová, Záborského 14/A, 080 01  Prešov

Dátum podpisu zmluvy: 02. 08. 2019

Darovacia zmluva č. 9 - 2019
júl 29, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 899/2019

Typ zmluvy: Výpoveď kúpnej zmluvy

Predmet zmluvy: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Partner: Cimbaľák s. r. o., Duklianska 17/A, 085 01  Bardejov, IČO: 36 473 219

Dátum podpisu výpovede: 29. 07. 2019

Výpoveď Zmluvy č. 10 - 2018 
júl 26, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/6/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Helena Hovanová, Blatná Polianka 81, 072 44   Blatné Remety

Dátum podpisu zmluvy: 22. 07. 2019

Darovacia zmluva č. 8 - 2019
júl 26, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 897/2019

Typ zmluvy: Kupna zmluva

Predmet zmluvy: Umývací automat dlážky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 3.009,72 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy:  31. 07. 2019

Partner: Kärcher Slovakia s. r. o, Bratislavská 31, 949 01  Žilina, IČO: 43 967 663

Dátum podpisu zmluvy: 26. 07. 2019

Zmluva č. 11 - 2019
júl 25, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/5/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 15 Eur

Darca: Peter Bukovič, Kamienka 283, 065 32

Dátum podpisu zmluvy: 19. 07. 2019

Darovacia zmluva č. 7 - 2019
júl 15, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/4/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 30 Eur

Darca: Ružena Do Duc Liptáková, Šafárikova 41, 048 01  Rožňava

Dátum podpisu zmluvy: 15. 07. 2019

Darovacia zmluva č. 6 - 2019
júl 10, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/3/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Miroslav Čekan, Červenica pri Sabinove 215, 082 56  Pečovská Nová Ves

Dátum podpisu zmluvy: 10. 07. 2019

Darovacia zmluva č. 5 - 2019
júl 10, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/2/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Stanislav Strelec, Nižný Slavkov 35, 082 75

Dátum podpisu zmluvy: 10. 07. 2019

Darovacia zmluva č. 4 - 2019
júl 8, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/1/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Ľuboš Chladný, Koceľovce 59, 049 35

Dátum podpisu zmluvy: 08. 07. 2019

Darovacia zmluva č. 3 - 2019
júl 4, 2019

egistratúrne číslo zmluvy: 842/2019

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet zmluvy: Oprava okien v budove ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 16.098,52 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy:  30. 09. 2019

Partner: NOVES OKNÁ KOŠICE s. r. o., Žižkova 12, 040 01  Košice, IČO: 36 189 308

Dátum podpisu zmluvy: 04. 07. 2019

Zmluva č. 10 - 2019

Príloha č. 1 k Zmluve 10 - 2019

 

júl 1, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 712/2018

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Energetický manažment

Celková hodnota zmluvy: 300 Eur

Platnosť: 01. 07. 2019 - 30. 06. 2020

Partner: Ing. Tomáš Novotný - Energy Saving Management, Víťaz 152, 082 38 Víťaz, IČO:              51 098 067

Dátum podpisu zmluvy: 13. 06. 2019

Zmluva č. 09 - 2019
jún 24, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 773/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Finančný dar

Celková hodnota zmluvy: 20 Eur

Darca: Žaneta Gecejová, Konštatntiova 1596/64, 091 01  Stropkov

Dátum podpisu zmluvy: 24. 06. 2019

Darovacia zmluva č. 2 - 2019
apr 25, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 521/2019

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Pranie a žehlenie bielizne

Celková hodnota predmetu zmluvy: 4.524,38 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2020

Partner: TU v Košiciach, Študentské domovy a jedálne, Nemcovej 1, 040 01  Košice, IČO: 00 397 610

Dátum podpisu zmluvy: 23. 04. 2019

Zmluva č. 08 - 2019

Príloha k zmluve č. 08 - 2019

mar 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 417/2019

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Celková hodnota predmetu zmluvy: 400,- Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020

Partner: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01  Košice, IČO: 00 893 340

Dátum podpisu zmluvy: 26. 03. 2019

Zmluva č. 07 - 2019
feb 15, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 693/66/2018

Typ zmluvy: Darovacia zmluva

Predmet zmluvy: Drobný hmotný majetok - puzzle stoly vlna polkruh 8 ks

Celková hodnota zmluvy: 1161,60 Eur s DPH

Darca: Rodičovské združenie pri Školskom internáte Považská 7, Košice

Dátum podpisu zmluvy: 08. 02. 2019

Darovacia zmluva č. 1 - 2019

Odovzdávajúci a preberajúci protokol

feb 14, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 254/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní

Predmet zmluvy: Ubytovani v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 77 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 03. 02. 2019 do 23. 08. 2019

Ubytovaný: Dominika Krišová, SLanská 215/23, Vechec

Dátum podpisu zmluvy: 13. 02. 2019

Zmluva o ubytovaní č. 01 - 2019
jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 193/2019

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Mrazené výrobky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 10.921,20 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner: Ryba Košice s. r. o..Južná trieda 54, 043 75  Košice, IČO: 17 147 522

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2019

Zmluva č. 06 - 2019
jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 192/2019

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Mliečne výrobky

Celková hodnota predmetu zmluvy: 16.309,70 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner: Inmedia s. r. o.. Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen, IČO: 36 019 208

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2019

Zmluva č. 05 - 2019

Príloha k zmluve č. 05 - 2019

jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 191/2019

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Potravinársky tovar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 27.300,14 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner: Inmedia s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen, IČO: 36 019 208

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2019

Zmluva č. 04 - 2019

Príloha k zmluve č. 04 - 2019

jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 190/2019

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Ovocie a zelenina

Celková hodnota predmetu zmluvy: 22.040,40 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner:J. Trans Trade s. r. o.. Jarmočná 2, 040 01  Košice, IČO: 36 172 219

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2019

Zmluva č. 03 - 2019

Príloha k zmluve č. 03 - 2019

jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 189/2019

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Pekársky tovar

Celková hodnota predmetu zmluvy: 18.914,52 Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner:Vamex a. s., Lubina 1, 040 12  Košice, IČO: 36 200 514

Dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2019

Zmluva č. 02 - 2019
jan 31, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 183/2019

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Spracovanie komplexnej účtovnej agendy

Celková hodnota predmetu zmluvy: 6.020,- Eur bez DPH

Platnosť zmluvy: od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2020

Partner: Eva Výrostková, Bukurešťská 16, 040 13  Košice, IČO: 40 263 487

Dátum podpisu zmluvy: 30. 01. 2019

Zmluva č. 01 - 2019
jan 28, 2019

Registratúrne číslo dodatku: 155/2019

Typ dodatku: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

Dodávateľ: SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava, IČO: 35 815 256

Predmet dodatku: Cena dodávky plynu

Platnosť: 01. 02. 2019 - 31. 01. 2021

Dátum podpisu zmluvy: 25. 01. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
jan 7, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1678/2018

Typ zmluvy: Kolektívna zmluva

Predmet zmluvy: úprava pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, individuálnych a kolektívnych vzťahov medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práv a povinností zmluvných strán

Platnosť zmluvy: od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020

Partner: ZOOZ zamestnancov školstva a vedy na Slovensku pri Školskom internáte na Považskej č. 7 v Košiciach, zastúpenou Mgr. Ivanou   B e l e j o v o u, predsedníčkou základnej odborovej organizácie

Dátum podpisu zmluvy: 31. 12. 2018

Kolektívna zmluva 2019 - 2020


Faktúry:

Dátum:Predmet:Súbor:
feb 12, 2020Dobropis za mesiac december 2019Dobropisy - december 2019
jan 8, 2020Faktúry prijaté v období od 30. 12. 2019 do 05. 01. 2020Faktúry - 30. 12. 2019 - 05. 01. 2020
dec 27, 2019Faktúry prijaté v období od 16. 12. 2019 do 22. 12. 2019Faktúry - 16. - 22. 12. 2019
dec 18, 2019Faktúry prijaté v období od 09. 12. 2019 do 15. 12. 2019Faktúry - 09. - 15. 12. 2019
dec 12, 2019Fakúry prijaté 02.12.2019 - 08.12.2019Faktúry - 02. - 08. 12. 2019
dec 12, 2019Faktúry prijaté od 25.11.2019 do 01.12.2019Faktúry - 25.11.. - 01.12. 2019
nov 27, 2019Faktúry prijaté v období do 18. 11. 2019 do 24. 11. 2019Faktúry - 18. - 24. 11. 2019
nov 27, 2019Faktúry prijaté v období od 11. 11. 2019 do 17. 11. 2019Faktúry - 11. - 17. 11. 2019
nov 18, 2019Faktúry vystavené v období od 04. 11. 2019 do 10. 11. 2019Faktúry - 04. - 10. 11. 2019
nov 7, 2019Faktúry prijaté v období od 28. 10. 2019 do 03. 11. 2019Faktúry - 28.10. - 3.11.2019
nov 7, 2019Faktúry prijaté v období od 21. 10. 2019 do 27. 10. 2019Faktúry - 21 - 27. 10. 2019
okt 29, 2019Faktúry prijaté v období od 14. 10. 2019 do 20. 10. 2019Faktúry - 14. - 20. 10. 2019
okt 18, 2019Faktúry prijaté v obdoví od 07. 10. 2019 do 13. 10. 2019Faktúry - 07. - 13. 10. 2019
okt 10, 2019Faktúry prijaté v období od 30. 09. 2019 do 06. 10. 2019Faktúry - 30.09.. - 06. 10. 2019
okt 3, 2019Dobropisy prijaté v mesiaci september 2019Dobropisy - september 2019
okt 3, 2019Faktúry prijaté v období od 23. 09. 2019 do 29. 09. 2019Faktúry - 23. - 29. 09. 2019
sep 25, 2019Faktúry prijaté v období od 16 09. 2019 do 22. 09. 2019Faktúry - 16 - 22. 09. 2019
sep 18, 2019Faktúry prijaté v období od 09. 09. 2019 do 15. 09. 2019Faktúry - 09. - 15. 09. 2019
sep 13, 2019Faktúry prijaté v období od 02. 09. 2019 do 08. 09. 2019Faktúry - 02. - 08. 09. 2019
sep 5, 2019Dobropisy prijaté v mesiaci august 2019Dobropisy - august  2019
sep 5, 2019Faktúry prijaté v období od 26. 08. 2019 do 01. 09. 2019Faktúry - 26. 08 - 01. 09. 2019
aug 28, 2019Faktúry prijaté v období od 18. 08. 2019 do 25. 08. 2019Faktúry - 19. - 25. 08. 2019
aug 23, 2019Faktúry prijaté v období od 12. 08. 2019 do 18. 08. 2019Faktúry - 12.-18. 08. 2019
aug 21, 2019Dobropisy prijaté v mesiaci júl 2019Dobropisy - júl 2019
aug 21, 2019Faktúry prijaté v období od 05. 08. 2019 do 11. 08. 2019Faktúry - 05. - 11. 08. 2019
aug 14, 2019Faktúry prijaté v období od 29. 07. 2019 do 04. 08. 2019Faktúry - 29.07 - 04. 08. 2019
aug 14, 2019Faktúry prijaté v období od 22. 07. 2019 do 28. 07. 2019Faktúry - 22. - 28. 07. 2019
júl 22, 2019Faktúry prijaté v obdodí 15. 07. 2019 do 21. 07. 2019Faktúry - 15. - 21. 07. 2019
júl 19, 2019Faktúry prijaté v období 08. 07. 2019 do 14. 07. 2019Faktúry - 08. - 14. 07. 2019
júl 12, 2019Faktúry prijaté v období  01. 07. 2019 - 07. 07. 2019Faktúry - 01. - 07. 07. 2019
júl 4, 2019Faktúry prijaté v období od 24. 06. 2019 do 30. 06. 2019Faktúry - 24. - 30. 06. 2019
júl 4, 2019Dobropis za mesiac jún 2019Dobropisy - jún 2019
jún 25, 2019Faktúry vystavené v období od 17. 06. 2019 do 23. 06. 2019Faktúry - 17. - 23. 06. 2019
jún 21, 2019Faktúry prijaté v období od 10. 06. 2019 do 16. 06. 2019Faktúry - 10. - 16. 06. 2019
jún 12, 2019Faktúry prijaté v období od 03. 06. 2019 do 09. 06. 2019Faktúry - 03. - 09. 06. 2019
jún 5, 2019Faktúry prijaté v období od 27. 05. 2019 do 02. 06. 2019Faktúry - 27. 05.  - 02. 06. 2019
máj 28, 2019Faktúry prijaté v období od 20. 05. 2019 do 26. 05. 2019Faktúry - 20. - 26. 05. 2019
máj 22, 2019Faktúry prijaté v období od 13. 05. 2019 dp 19. 05. 2019Faktúry - 13. - 19. 05. 2019
máj 16, 2019Faktúry prijaté v období od 6. 05. 2019 do 12. 05. 2019Faktúry - 06. - 12. 05. 2019
máj 9, 2019Dobropisy za mesiac apríl 2019Dobropisy - apríl 2019
máj 9, 2019Faktúry prijaté v období od 269. 04. 20196 do 05. 05. 2019Faktúry - 29. 04. - 05. 05. 2019
máj 3, 2019Faktúry prijaté v období 22. 04. 2019 - 28. 04. 2019Faktúry - 22. - 28. 04. 2019
apr 26, 2019Faktúry prijaté v období od 14. 04. 2019 do 21. 04. 2019Faktúry - 15. - 21. 04. 2019
apr 16, 2019Faltúry prijaté v období od 08. 04. 20196 do 14. 04. 2019Faktúry - 01. - 07. 04. 2019
apr 10, 2019Faktúry vystavené v období od 01. 04. 2019 do 07. 04. 2019Faktúry - 01. - 07. 04. 2019
apr 4, 2019Faktúry prijaté v období od 25. 03. 2019 do 31. 01. 2019Faktúry - 25. - 31. 03. 2019
mar 27, 2019Faktúry prijaté v období od 18. 03. 2019 do 24. 03. 2019Faktúry - 18. - 24. 03. 2019
mar 25, 2019Faktúry prijaté v období od 11. 03. 2019 do 17. 03. 2019Faktúry - 11. - 17. 03. 2019
mar 18, 2019Faktúry prijaté v období od 04. 03. 2019 do 10. 03. 2019Faktúry - 04. 03. - 10. 03. 2019
mar 7, 2019Faktúry prijaté v období od 25. 02. 2019 do 03. 03. 2019Faktúry - 25. 02. - 03. 03. 2019
mar 5, 2019Dobropisy prijaté v mesiaci február 2019Dobropisy február 2019
mar 5, 2019Faktúry prijaté v období od 18 02. 2019 do 24. 02. 2019Faktúry - 18. - 24. 02. 2019
mar 5, 2019Faktúry prijaté v období od 11. 02. 219 do 17. 02. 2019Faktúry - 11. - 17. 02. 2019
feb 13, 2019Faktúry vystavené v období od 01. 02. 2019 do 10. 02. 2019Faktúry - 01. - 10. 02. 2019
feb 6, 2019Dobropisy prijaté v mesiaci január 2019Dobropisy január 2019
feb 6, 2019Faktúry prijaté v období od 01. 01. 2019 do 31. 01. 2019Faktúry 01. 01. - 31. 01. 2019Objednávky ŠI:
Dátum:Predmet:Súbor:
dec 27, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 16. 12. 2019Objednávka VHČ - č. 9021 - 2019
dec 27, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 16. 12. 2019 - 20. 12. 2019Objednávka HČ - č. 155- 158 - 2019
dec 20, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 09. 12. 2019 - 13. 12. 2019Objednávka HČ - č. 146- 154 - 2019
dec 12, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavná dňa 25. 11. 2019Objednávka VHČ - č. 9020 - 2019
dec 12, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 03. 12. 2019 - 05. 12. 2019Objednávka HČ - č. 139- 145 - 2019
dec 12, 2019Objednávky - hlavná činnosť vystavené v dňoch 25. 11. 2019 - 28. 11. 2019Objednávka HČ - č. 120 - 138 - 2019
nov 27, 2019Objednávky - hlavná činnosť -vystavené v období 18. - 22. 11. 2019Objednávka HČ - č. 112 - 119- 2019
nov 27, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období 11. - 15. 11. 2019Objednávka HČ - č. 102 - 111 - 2019
nov 18, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 06. 11. 2019Objednávka VHČ - č. 9019 - 2019
nov 18, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 05. 11. 2019 - 08. 11. 2019Objednávka HČ - č. 91-101 - 2019
nov 7, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 29.10.2019Objednávka HČ - č. 90 - 2019
nov 7, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené 23.10.2019 - 24.10. 2019Objednávka HČ - č. 87 - 89 - 2019
nov 7, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené 14.10.2019 - 17.10.2019Objednávka HČ - č. 78-86 - 2019
okt 18, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 07. 10. 2019Objednávka VHČ - č. 9018 - 2019
okt 18, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 08. 10. 2019Objednávka HČ č. 77 - 2019
okt 9, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 01. 10. 2019Objednávka VHČ - č. 9017 - 2019
okt 9, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 01. 10. 2019Objednávka HČ - č. 76 - 2019
okt 3, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období 23. - 25. 09. 2019Objednávka HČ č. 73 - 75 - 2019
sep 18, 2019Objednávky -  hlavná činnosť  - vystavené v období od 10. 09. 2019 do 16. 09. 2019Objednávka HČ č. 69 - 72 - 2019
sep 13, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 06. 09. 2019Objednávka HČ - č. 68 - 2019
sep 5, 2019Objednávky - podnikateľská činnosť - vystavené 26. - 27. 08. 2019Objednávky VHČ č. 9015-9016 - 2019
sep 5, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období 26. 08. - 27. 08. 2019Objednávka HČ č. 61 - 67 - 2019
aug 28, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období od 20. 08. 2019 do 23. 08. 2019Objednávka HČ č. 53 - 60 - 2019
aug 23, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 14. 8. 2019 až 16. 08. 2019Objednávka HČ č. 50 - 52 - 2019
aug 14, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 07. 08. 2019Objednávka VHČ - č. 9014 - 2019
aug 14, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 07. - 08. 08. 2019Objednávka HČ č. 48 - 49 - 2019
aug 14, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené dňa 31. 07. 2019Objednávka HČ č. 46 - 47 - 2019
aug 14, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 24. 07. 2019Objednávka HČ - č. 45 - 2019
júl 22, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 17. 07. 2019 - 18. 07. 2019Objednávka HČ č. 43 - 44 - 2019
júl 19, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavenán dňa 19. 07. 2019Objednávka VHČ - č. 9013 - 2019
júl 19, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 10. 07. 2019Objednávka HČ - č. 42 - 2019
júl 12, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 03. 07. 2019Objednávka VHČ - č. 9012 - 2019
júl 12, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 24. 06. 2019 - 03. 07. 2019

Objednávky HČ - č. 37-40 - 2019

Objednávka HČ - č. 41 - 2019

jún 25, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 19. 06. 2019Objednávka VHČ - č. 9011 - 2019
jún 25, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 21. 06. 2019Objednávky HČ - č. 36 - 2019
jún 21, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 12. 06. 2019Objednávka VHČ - č. 9010 - 2019
jún 21, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavené dňa 12. 06. 2019Objednávka HČ č. 34 - 35 - 2019
jún 12, 2019Objednávky - podnikateľská činnosť - vystavené v dňoch 27 - 29. 05. 2019Objednávky VHČ č. 9008-9009 - 2019
jún 12, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 03 - 04. 06. 2019Objednávky HČ - č. 32-33 -  2019
jún 5, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené 27. - 29. 05. 2019Objednávka HČ č. 28 - 31 - 2019
máj 28, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 22. 05. 2019Objednávka VHČ - č. 9007 - 2019
máj 28, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 15. 05. 2019Objednávka VHČ - č. 9006 - 2019
máj 28, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené dňa 13. 05. 2019Objednávky HČ - č. 26-27 - 2019
máj 16, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 07. 05. 2019Objednávka VHČ - č. 9005 - 2019
máj 16, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 07. 05. 2019Objednávka HČ - č. 25 - 2019
máj 9, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 29. 04. 2019Objednávky HČ - č. 24 - 2019
máj 3, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 24. 04. 2019Objednávka HČ - č. 23 - 2019
apr 26, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 15. 04. 219Objednávka HČ - č. 22 - 2019
apr 16, 2019Objednávky - podnikateľská činnosť - vystavenán dňa 08. 04. 2019Objednávka VHČ - č. 9004 - 2019
apr 16, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 08. 04. 2019 - 11. 04. 2019Objednávky HČ - č. 19 - 21 - 2019
apr 10, 2019Objednávka -  hlavná činnosť - vystavená dňa 01. 04. 2019Objednávka HČ - č. 18 - 2019
mar 25, 2019Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená dňa 18. 03. 2019Objednávka VHČ - č. 9003 - 2019
mar 25, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v období 18. 03. 2019 - 21. 03. 2019Objednávky HČ - č. 16 - 17 - 2019
mar 25, 2019Objednávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 13. 03. 2019Objednávka HČ - č. 15 - 2019
mar 18, 2019Objendávka - hlavná činnosť - vystavená dňa 08. 03. 2019Objednávky HČ - č. 14 - 2019
mar 5, 2019Objednávky - podnikateľská činnosť - vystavené dňa 25. 02. 2019Objednávka VHČ - č. 9002 - 2019
mar 5, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené v dňoch 12. 02. 2019 - 26. 02. 2019Objednávky HČ - č. 07 - 13 - 2019
feb 6, 2019Objednávky - hlavná činnosť - vystavené 22. - 28. 01. 2019Objednávky HČ - č. 01 - 06 - 2019
feb 6, 2019

Objednávka - podnikateľská činnosť - vystavená 28. 01. 2019

Partner: Megas Trade s. r. o., Kežmarok

Predmet objednávky: Pranie a žehlenie posteľnej bielizne

Objednávka VHČ - č. 9001 - 2019Objednávky ŠSZ:
Dátum:Predmet:Súbor:
dec 3, 2019objednávky ŠSZ 11/2019objednávky ŠSZ 11/2019
nov 5, 2019objednávky ŠSZ 10/2019objednávky ŠSZ 10/2019
okt 2, 2019objednavky SSZ 09/2019objednavky SSZ 09/2019
júl 10, 2019objednávky ŠSZ 06,07/2019objednávky ŠSZ 06,07/2019
jún 3, 2019objednávky ŠSZ 05/2019objednávky ŠSZ 05/2019
máj 2, 2019objednávky ŠSZ 04/2019objednávky ŠSZ 04/2019
apr 1, 2019objednávky ŠSZ 03/2019objednávky ŠSZ 03/2019
feb 28, 2019objednavky ŠSZ 02/2019objednávky ŠSZ 02/2019
feb 7, 2019obejdnávky ŠSZ 01/2019objednávky ŠSZ 01/2019