Zmluvy o ubytovaní

Zmluvy o ubytovaní:
Dátum:Predmet:Súbor:
okt 10, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/25/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 110 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 02. 09. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Alexandra Lešová, L. Novomeského 15, 071 01  Michalovce

Dátum podpisu zmluvy: 16. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 26 - 2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 26 - 2019

okt 9, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/24/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 07. 10. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Bianka Orlická, Mladosť 23, 044 25  Medzev

Dátum podpisu zmluvy: 09. 10. 2019

Zmluva o ubytovaní 25-2019

 Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 25 - 2019

sep 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/23/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 15. 09. 2019 do jún 2020

Ubytovaný: Alexandra Zlukyová, B. Němcovej 476, 976 64  Bacuch

Dátum podpisu zmluvy: 26. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 24-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 24 - 2019

sep 23, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/22/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 22. 09. 2019 do 31. 03. 2020

Ubytovaný: Stela Ševcová, Šmeralova 9, 080 01  Prešov

Dátum podpisu zmluvy: 23. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 23-2019

Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní

sep 18, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/21/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 190 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 17. 09. 2019 do 31. 08. 2020

Ubytovaný: MUDr. Marián Marcin, Čajkovského 15, 071 01  Michalovce

Dátum podpisu zmluvy: 17. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 22-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 22 - 2019

sep 18, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/20/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 17. 09. 2019 do jún 2020

Ubytovaný: Kristína Mazárová, Komenského 669, 072 22  Strážske

Dátum podpisu zmluvy: 17. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 21-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 21 - 2019

sep 17, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/19/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 16. 09. 2019 do 15. 05. 2020

Ubytovaný: Kristína Čižiková, Czauczika 10, 054 01  Levoča

Dátum podpisu zmluvy: 16. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 20-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 20 - 2019

sep 17, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/18/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od september. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Natália Dzureková, Kamenie 180, 033 01  Podtureň

Dátum podpisu zmluvy: 16. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 19-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 19 - 2019

sep 17, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/17/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 85 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 15. 09. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Viktória Makajová, Tyršová 946/7, 073 01  Sobrance

Dátum podpisu zmluvy: 16. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 18-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 18 - 2019

sep 12, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/16/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 80 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 15. 09. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Sára Moskaľová, Hrnčiarska 1629/25, 091 01  Stropkov

Dátum podpisu zmluvy: 11. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 17-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 17 - 2019

sep 11, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/15/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 09. 09. 2019 do 30. 05. 2020

Ubytovaný: Mária Bobaľová, Vyšné Ladičkovce 10, 067 11  Ľubiša

Dátum podpisu zmluvy: 10. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 16-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 16 - 2019

sep 10, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/14/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 09. 09. 2019 do 31. 05. 2020

Ubytovaný: Klára Halčišáková, Kamenica pri Sabinove 467, 082 71  Lipany

Dátum podpisu zmluvy: 09. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 15-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 15 - 2019

sep 9, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/13/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 80 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 08. 09. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Tímea Moskaľová, Hrnčiarska 1629/25, 091 01  Stropkov

Dátum podpisu zmluvy: 08. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 14-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 14 - 2019

sep 5, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/12/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 04. 09. 2019 do 31. 05. 2020

Ubytovaný: Kristína Juhásová, Matice slovenskej 1774/38, 091 01  Stropkov

Dátum podpisu zmluvy: 04. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 13-2019

Dodatok  k zmluve o ubytovaní

sep 5, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/11/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 110 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 08. 09. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Mária Poláková, Hronského 1189, 093 01  Vranov nad Topľou

Dátum podpisu zmluvy: 04. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 12-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 12 - 2019

sep 4, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/10/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 77 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 02. 09. 2019 do 31. 05. 2020

Ubytovaný: Ľubomíra Zavillová, Veselé 53, 922 08  Veselé

Dátum podpisu zmluvy: 02. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 11-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 11 - 2019

sep 4, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/9/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 77 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 02. 09. 2019 do 30. 05. 2020

Ubytovaný: Barbora Ondreková, Medvedzie 168/38 - 19, 027 44  Tvrdošín

Dátum podpisu zmluvy: 02. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 10-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 10 - 2019

sep 4, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/8/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 77 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 02. 09. 2019 do 30. 05. 2020

Ubytovaný: Dominika Krišová, Slanská 215/23, 094 12  Vechec

Dátum podpisu zmluvy: 02. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 09-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 09 - 2019

sep 4, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/7/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 02. 09. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Mária Čmeľ, Bohomoltva 14/70, 88 000 Užhorod, Ukrajina

Dátum podpisu zmluvy: 02. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 08-2019

Dodatok k zmluve č. 08-2019

sep 4, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/6/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Michaela Hajduová, Šafariková 101, 048 01  Rožňava

Dátum podpisu zmluvy: 02. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 07-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 07 - 2019

sep 4, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/5/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 02. 09. 2019 do 30. 05. 2020

Ubytovaný: Radoslava Šteczová, Toporcerova 15, 060 01  Kežmarok

Dátum podpisu zmluvy: 02. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 06-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 06 - 2019

sep 2, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/4/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Jazmína Szabóová, Jilimnického 149/3, 076 43  Čierna nad Tisou

Dátum podpisu zmluvy: 01. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 05-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 05 - 2019

sep 2, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/3/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 70 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Andrea Pankovicsová, Hlavná 118/53, 076 37  Rad

Dátum podpisu zmluvy: 01. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 04-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 04 - 2019

sep 2, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/2/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 85 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Kristína Balážová,  Kollárová 692/1, 982 01  Tornaľa

Dátum podpisu zmluvy: 01. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 03-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 03 - 2019

sep 2, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/1/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovanie v turistickej ubytovni pri ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 110 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020

Ubytovaný: Martina Bodnárová, Okružná 40, 071 01  Michalovce

Dátum podpisu zmluvy: 01. 09. 2019

Zmluva o ubytovaní 02-2019

Dodatok k zmluve o ubytovaní č. 02 - 2019

aug 27, 2019

Registratúrne číslo zmluvy: 1046/2019

Typ zmluvy: Zmluva o ubytovaní v šk. roku 2019-2020

Predmet zmluvy: Ubytovani v v ŠI Považská 7, Košice

Celková hodnota predmetu zmluvy: 26 Eur osoba/mesiac

Ubytovanie poskytnuté od 01. 09. 2019 do ukončenia štúdia maturitnou skúškou

Ubytovaný: Ariana Kigyósiová

Zástupca ubytovaného: Centrum pre deti a rodiny Svidník               

                                   Partizánska 303/6, 089 01  Svidník

                                   IČO:  00188298

Dátum podpisu zmluvy: 26. 08. 2019

Zmluva o ubytovaní 01-2019